vrijdag 29 april 2011

Egypte zal grens met Gaza bij Rafah in een week tot 10 dagen openen

Egypte gaat de grens met Gaza in Rafah openstellen. Dat heeft de Egyptische minister van buitenlandse zaken, Nabil al-Arabi, gezegd in een interview met Al-Jazeera. Hij zei dat dit werd gedaan om een einde te maken aan het lijden van het Palestijnse volk. Er worden op dit moment voorbereidingen getroffen, zei hij. De grens zal binnen een week tot tien dagen daadwerkelijk open gaan, waarmee een einde komt aan de periode waarin Egypte onder Mubarak met Israel samenspande om de Palestijnen in Gaza te onderwerpen aan een blokkade. 
Nabil al-Arabi
Egyptische veiligheidskringen maakten intussen in Cairo bekend dat binnenkort ook een team van experts naar Gaza zal vertrekken om behulpzaam te zijn bij de verzoening van Fatah en Hamas. Het zal een team zijn van experts uit verschillend eenheden van het Egyptische leger en hun taak zal zijn om de versmelting mogelijk te maken van de verschillende veiligheidstroepen van Hamas in Gaza en de Palestijnse Autoriteit op de Westoever. Het integreren van die troepen is een van de belangrijke pijlers van het verzoeningsakkoord dat Hamas en  Fatah deze week na Egyptische bemiddleing in Cairo hebben getekend. Een team van de Egyptische inlichtingendienst zou toezicht houden op het versmeltingsproces, aldus de bronnen.  

Geen opmerkingen:

Israel opent het vuur op wachtenden op voedsel: ruim 100 doden en 726 gewonden

                                                                      Foto van X Het Israelische leger heeft donderdagmorgen een nieuw en ni...