woensdag 6 april 2011

De losse flodders van een rechtse professor

Ik heb het wel eens vaker aangehaald. Een oudere collega die mijn eerste stapjes op het journalistieke pad  waarnam, voegde me ooit de wijsheid toe:  ´Rechts mag beweren wat het wil, links moet alles altijd eerst maar eens bewijzen´.
Ik heb nooit reden gehad om aan deze uitspraak te twijfelen, de juistheid ervan werd keer op keer aangetoond. Zo ook vandaag in de Volkskrant. Daarin stond een stuk waarin Afshin Ellian, hoogleraar ´sociale cohesie, burgerschap en multiculturaliteit´ aan de universiteit van Leiden, beweert dat de VN hun ´standpunt moeten herzien over de Gaza-oorlog nu blijkt dat Israel geen burgers heeft willen treffen´.
Ellian
Ellian haakt daarbij natuurlijk aan bij de commotie die rechter Richard Goldstone heeft veroorzaakt door in  de Washington Post afstand te nemen van het rapport dat zijn naam draagt over de Israelische inval in Gaza in december 2008 en januari 2009. Dit Goldstone-rapport, resultaat van een vier man sterke ´Fact Finding´ missie in opdracht van de VN Commissie voor de mensenrechten, zou er ´anders hebben uitgezien als hij toen geweten had wat we nu weten´, schreef Goldstone. Israel had zelf  400 incidenten onderzocht en daaruit zou zijn gebleken dat er geen sprake was geweest van opzet om burgers te doden, zodat er geen sprake zou zijn van oorlogsmisdaden. Daarop schreef Ellian: ´Goldstone heeft zijn eigen standpunt herroepen. Nu is het de beurt aan de VN.´

Tja. Stel de voorzitter van een parlementaire enquete-commisie komt naderhand tot een andere conclusie dan is vervat in het eindrapport van die commissie. Moet dan het hele onderzoek maar in de prullenmand? Dat is natuurlijk kul. Ellian, die zijn rechtse politieke overtuiging nooit onder stoelen of banken heeft gestoken, laat, kortom, weer eens zien dat hij vaak gewoon maar wat roept. 
Ook over de flinterdunne motivering die Goldstone gaf voor zijn ommezwaai, komt Ellian met een totaal loze bewering: ´Israel  verrichtte een uitputtend en gedetailleerd onderzoek naar de Palestijnse burgerslachtoffers,´ schrijft hij. ´De vraag was of deze burgers opzettelijk, dat wil zeggen willens en wetens, door de Israëlische strijdkrachten om het leven zijn gebracht. Nadat de resultaten van dit onderzoek aan de VN waren voorgelegd, trekt Richard Goldstone nu een andere conclusie.´
Nou, dat was allemaal wat minder concreet dan Ellian doet voorkomen, eerlijk gezegd viel het een beetje tegen.  De VN- Commissie van Onafhankelijke Experts, die over de follow up op het Goldstone rapport moest berichten (en dat is de commissie waar Ellian hier naar verwijst) heeft om te beginnen helemaal nooit de resultaten van welk onderzoek dan ook voorgelegd gekregen. Zij klaagt er juist over dat Israel op geen enkele wijze heeft meegewerkt. Ook is het nogal de vraag hoe uitputtend dat Israelische onderzoek wel was. Israel heeft namelijk altijd geweigerd de vraag te onderzoeken of de oorlog gerechtvaardigd was (eraan voorafgaand had Hamas immers maandenlang een bestand in acht genomen dat door Israel werd verbroken) en of hij op een aanvaardbare manier werd gevoerd. Vandaar dat de planners, de politici die de besluiten hadden genomen en de commandanten die de veldtocht hadden uitgevoerd, dan ook in Israels eigen onderzoek nooit mochten worden verhoord. Verder ging het om 400 eigen Israelische onderzoeken (achter gesloten deuren, zodat we de gang van zaken niet kennen) die resulteerden in 52 strafrechtelijke onderzoeken, waarvan er  nu -  2,5 jaar na dato - slechts drie uitmondden in een aanklacht, waarvan er twee op hun beurt weer leiden tot veroordelingen. Eén voor het stelen van een creditcard (7 maanden) en een voor het gebruiken van een Palestijns jongetje als menselijk schild (drie maanden voorwaardelijk (!).  Dat is nauwelijks indrukwekkend te noemen.
En dat ging dan alleen om individuele gedragingen van militairen. Daarnaast kwamen nog heel wat andere zaken aan bod in het Goldstone rapport (maar ook in documentatie van organisaties als Amnesty International, Human Rights Watch en de Israelische mensenrechtenorganisatie B´tselem) waaruit de nodige vragen rezen over Israels bedoeling om burgers geen kwaad te berokkenen  Bijvoorbeeld het gebruik van witte fosfor en zware (onmogelijk echt zuiver te richten) granaten in dichtbevolkte gebieden, het verhinderen van het verlenen van medische bijstand aan slachtoffers, en het beschieten van ambulances waardoor veel gewonden alsnog overleden. Het op grote schaal doden van politiemannen, het vernielen van overheidsgebouwen, scholen en de universiteit, het vernielen van de elektriciteits- en de watervoorziening en de rioleringssystemen, en dat nog afgezien van de 3500 huizen die volledig werden verwoest.
Dan waren er nog gevallen als dat van Nizar Rayan, een leider van Hamas, die door een bombardement werd  gedood, tegelijk  met zijn vier vrouwen en 11 kinderen, hoewel Israel wist dat die zich in zijn nabijheid bevonden. Hoezo wilde Israel de Palestijnse burgers geen kwaad doen? En hoe komt het dan trouwens dat van de ongeveer 1400 slachtoffers er minimaal 758 burgers waren, onder wie 318 kinderen? (Cijfers van B´tselem). Hoe kan het dat het er zoveel waren als Israel hen geen kwaad wilde berokken?

Dat zijn zo van die dingen waar professor Ellian geheel aan voorbijloopt, zonder zich te realiseren dat ook die dingen een plaats hadden in het Goldstone rapport, vragen over de intenties van de veldtocht en over wat de ´proportionaliteit´ wordt genoemd, de verhouding tussen het doel en de ingezette militaire middelen. Ellian, heeft het daar niet over. Wel haalt hij nog wat loze opmerkingen uit de kast over Hamas dat met opzet raketten zou lanceren van de daken van huizen van burgers om martelaren te creëren en Israel dat juist moraal en recht zou respecteren (iets wat de Israelische propaganda tijdens de oorlog ook steeds zei). In één adem haalt Ellian er de Israelische professor Moshe Halberthal bij, die ooit vluchtig betrokken was bij het formuleren van de gedragscode van het Israelische leger. Halberthal  legde destijds in de New Republic uit hoe een oorlog als deze van gewone oorlogen verschilde, zegt Ellian.´Er is geen front. De soldaten dragen geen uniform. Voor Hamas is elk Palestijns huis een front. Hamas en andere islamitische terroristen bekommeren zich niet om het leven van de eigen bevolking: hoe meer doden, hoe meer martelaren, hoe beter.´
En ach, het is al weer een losse flodder. Ellian begeeft zich hier namelijk, waarschijnlijk zonder het te weten, op heel erg glad ijs. Want de gedragscode van het Israelische leger, die uiteindelijk werd geformuleerd door professor Asa Kasher (en in tegenstelling tot wat Halberthal en anderen hadden vastgesteld) stelt dat het in dit soort asymetrische oorlogen gerechtvaardigd is dat de Israelische soldaten niet hun leven wagen om burgers te sparen zoals de oorspronkelijk code zei, maar juist granaten, mortieren en raketten het werk laten doen. Met alle gevolgen van dien voor een groter aantal slachtoffers en meer schade aan de kant van de burgerbevolking. (Ziehier bijvoorbeeld een discussie over dit onderwerp)
Juist dat bijstellen van de code of conduct van het meest morele leger ter wereld is één van de redenen waarom het Goldstone rapport niets aan geldigheid verliest, zelfs al zou een van de opstellers ervan van mening zijn veranderd. Zo vliegen de losse flodders van Ellian hemzelf toch nog in zijn gezicht.  
.
PS In dezelfde Volkskrant staat natuurlijk ook nog een artikel van Ronny Naftaniel, directeur van het CIDI met een zelfde soort oproep. Het onderscheid zich in gunstige zin van dat van Ellian doordat Naftaniel opmerkt dat Goldstone elementen van zijn rapport herroept, en niet het hele rapport. Dat is een meer realistische benadering. Naftaniel is dan ook aanmerkelijk minder rechts dan Ellian. Voor de rest valt er over Naftaniels verhaal weinig te zeggen. Hij had niet veel anders kunnen schrijven. Hij doet gewoon zijn werk.

18 opmerkingen:

Likoed Nederland zei

Hamas heeft zelf al toegegeven gelogen te hebben over de aantallen burgerslachtoffers, zie:
http://www.likud.nl/artik45.html

Jammer dat velen - waaronder dus Btselem - die cijfers eerst klakkeloos over hebben genomen.

Abu Pessoptimist zei

Jullie bij Likud Nederland denken dus dat B´tselem, Amnesty, Human Rights Watch, the Palestinian Centre for Human Rights allemaal met een notitieblocje naar Hamas zijn gegaan om te vragen hoe dat zat met de verhouidng strijders/burgers en dat ze vervolgens daarop hun raporten hadden gebaseerd?
Schattig hoor, die naïviteit.

Likoed Nederland zei

Wie is er nu naief?

Als Hamas het toe geeft en Goldstone nu ook overtuigd is?

Abu Pessoptimist zei

Wie is er naïef? Jullie dus blijkbaar.
Goldstone geeft inderdaad gezegd dat hij nu denkt dat de verhoudingen anders lagen, maar we weten niet waarom hij dat nu denkt. Hij zei iets over dat hij er anders over had gedacht als Israel met zijn onderzoek had meegewerkt.

Dat is één ding. En we schieten er niet veel mee op, want hij zegt niet hoe dan had moeten zijn en al helemaal niet waarom.

Iets anders is Hamas. Jullie denken dus echt dat als de een of nadere geflipte Hamas-minister iets roept, die mensenrechtenorganisaties hun blocnootje trekken en de cijfers gaan veranderen. Kom nou zeg. Die organisaties hebben hun methodes om aan de cijfers te komen en gaan daarbij helemaal niet af op wat regeringen zeggen. Zeker niet in een geval als dit, dat zo politiek geladen is.
Ach gottegot, dat dachten jullie dus echt...???

Sonja zei

"Goldstone geeft inderdaad gezegd dat hij nu denkt dat de verhoudingen anders lagen"

Nee, nee, dat heeft hij helemaal niet geschreven. wat hij stelde is dat hij - op basis van later uitgevoerde niet op waarheid getoetste onderzoeken van het Israëlische leger - dat het "lijkt" alsof Israël niet opzettelijk burgers aanviel "als beleid". En dat hij het daarom nu anders geschreven zou hebben.

Rest: als het geen beleid was, wat was het dan wel?

"Hij zei iets over dat hij er anders over had gedacht als Israel met zijn onderzoek had meegewerkt."

Dat is ook niet correct. Hij meldde dat hij het zeer betreurde, maar niet dat hij er dan anders over gedacht had. Dat kan ook niet, want het was een Fact-Finding missie, en had de commissie in dat geval moeten uitzoeken of de israëlische rapporten ook geloofwaardig waren - berustten op feiten dus.

Daarnaast weten we van hem sinds eergisteren dat het Goldstone-rapport naar zijn mening niet mag worden ingetrokken.

Abu Pessoptimist zei

Sonja, 'andere verhoudingen'' sloeg op de verhouding burgers/militanten onder de slachtoffers van Cast Lead. G. heeft geschreven dat hij nu meer neigt naar het Israelische standpunt. En Israel gaat er zoals bekend vanuit dat er een groter aantal militanten schuilging onder de slachtoffers dan andere instanties (mensenrechtenorganisaties en ook het Goldstone -rapport hadden gemeld). G.legde overigens niet concreet uit wat hij bedoelde.

En met 'dat hij er anders over gedacht zou hebben' doelde ik erop dat hij schreef dat het een ander rapport was geworden als 'we hadden geweten wat we nu weten'(waarbij hij verwees naar de eigen Israelische onderzoeken - waarvan we de resultaten nauwelijks kennen - om er één voorbeeld uit te pikken waaraan hij de conclusie vastknoopte dat Israel niet opzettelijke burgers had gedood zoals hij eerder had aangenomen). En daarna zei hij iets verderop dat hij het betreurde dat Israel niet had meegewerkt, daarmee tegelijkertijd suggererend dat het rapport anders had kunnen uitpakken als Israel had meegewerkt.
Enfin allemaal woorden. Ik denk dat ik het in de twee stukjes die ik over het geheel schreef toch vrij redelijkhad uitgelegd.

En inderdaad heeft G. intussen gezegd dat het rapport wat hem betreft niet teruggetrokken zou moeten worden. Kon ook helemaal niet. Maar het is toch mooi dat hij tenminste wel achter al die andere opsommingen van te onderzoeken zaken is blijven staan waarvan hij het rapport het vermoeden had geuit dat het om oorlogsmisdaden ging.

Sonja zei

Ja, het was een hele merkwaardige verklaring. Voor een (oud-) rechter. Er was teveel verkeerd aan. Maar denk je eens in, dat je zo'n missie aanneemt, waarover je van tevoren al weet dat dat tientallen jaren van beide kanten bestreden en verguisd zal worden. En nog het ergst door je geestverwanten. Dan moet je toch ergens een gevoel hebben van: ik móet hier recht doen?

Is Goldstone gebroken? Of is hij gekocht? Of allebei? Ik denk dat we nog niet het einde hebben gezien van deze onderneming.

Likoed Nederland zei

Die cijfers kwamen van Hamas!
Niemand heeft het aantal doden kunnen natellen.

Abu Pessoptimist zei

U begrijpt het kennelijk niet. Nog één keer dan, maar dit is ook echt de laatste : Amnesty, PCHR, HRW, B'tselem, Goldstone hebben hun cijfers NIET van Hamas. Dit soortcijfers verzamelen ze zelf. Door bij de mensen, ziekenhuizen, etc. langs te gaan.
Dus wat de een of andere minister van Hamas zegt, is niet echt van belang.

Anoniem zei

En weg was Likoed Nederland... Afhsin Ellian, wie neemt nog deze rioolrat van het intellectueel Nederland nog serieus. Niemand wie hij in werkelijkheid is. In ieder geval een grote leugenaar, en charlatan... als hij werkelijk rechts is, dan is er nog sprake van een principe.

Likoed Nederland zei

De mensenrechtengroepen hebben niet kunnen controleren wie de doden waren.
Het waren dus in meerderheid terroristen, zoals Hamas zelf heeft toegegeven.

Het blijkt indirect trouwens ook uit het zeer lage percentage vrouwelijke slachtoffers (ongeveer 10%).

Abu Pessoptimist zei

Likoed Nederland, hoe weet u nou dat de mensenrechtengroepen niet hebben kunnen controleren wie de doden waren? Dat is gewoon niet waar,namelijk.
Een belangrijk punt van verschil tussen wat mensenrechtengroepen/Goldstone hadden gezegd en wat Israel beweerde, was dat de politiemensen die aan het begin van de operatie werden gedood (zo´n 275 als ik me goed herinner, heb geen tijd om het na te kijken) volgens Goldstone/mensenrechtengroepen burgers waren en volgens Israel militanten. De minister van binnenlandse zaken van Hamas heeft later dat Israelische standpunt overgenomen, om op te snijden over het aantal strijders dat Hamas heeft verloren, zo neemt men aan. Het feit dat het burgers waren is door de uitlatingen van deze minister niet veranderd.
Wat u zegt over een laag percentage vrouwelijke slachtoffers is volgens mij niet juist.

Likoed Nederland zei

Het aantal vrouwen was ook volgens het door u aangehaalde Btselem 111!

En ofschoon zowel Goldstone als Hamas zeggen dat de politiemensen paramilitare strijders van Hamas waren, vindt u dat toch niet?

Abu Pessoptimist zei

Likoed NL, u bent vermoeiend. Er waren 111 dode vrouwen, 344 kinderen (onder wie ook vrouwen), 748 burgers en 248 politiemensen die werden gedood in politiebureaus/centra.
Goldstone heeft nooit gezegd dat de agenten paramilitairen waren, alleen dat zijn rapport anders had kunnen zijn als hij meer details had gehad(van onder meer Israel). Dat een minister van Hamas achteraf zegt dat de agenten paramilitairen waren zegt me niets. Zelfs als het waar zou zijn waren ze nog geen combattanten in de zin van het oorlogsrecht. Ze namen op het moment dat ze werden gedood aan geen enkele strijd deel. Ze werden gewoon in hun politiebureaus vermoord.

Likoed Nederland zei

Er waren dus relatief zeer weinig vrouwen onder de (volwassen) doden.

Ik heb geen uitsplitsing van de kinderen in jongens en meisjes kunnen vinden, maar ook daar bleek in het verleden dat dit grotendeels jongens waren. Omdat kleine jongetjes als menselijk schild worden gebruikt (veel beeldmateriaal over beschikbaar) en grotere jongens worden ingezet als kindsoldaten.

Wat betreft Goldstone, ook in zijn originele rapport staat (in paragraaf 413) dat Hamas eenheden geintegreerd waren in de politie in Gaza en dat deze dus te beschouwen waren als 'verzetstrijders'.

Abu Pessoptimist zei

Likoed NL, u bent super vermoeiend. 1)Er waren inderdaad weinig vrouwen onder de slachtoffers. Dat zegt verder niets.
2) Goldstone heeft geen bewijzen kunnen vinden van kinderen of wie dan ook door Hamss als menselijk schild werden gebruikt, wel bewijzen echter dat Israel dat heeft gedaan.
3)De politie kan best eenheden van Hamas hebben geïntegreerd. Daarna waren zij dus burgers geworden. Ze werden trouwens hoe dan ook niet als strijders gedood, maar tijdens hun dienst, omdat hun politiebureau werd platgegooid (net als ministeries e.d.) of zoals op de eerste dag, die parade van afgestudeerde verkeersagenten waar Israel een ongekende moordpartij heeft aangericht.

Abu Pessoptimist zei

Likoed NL, u bent super vermoeiend. 1)Er waren inderdaad weinig vrouwen onder de slachtoffers. Dat zegt verder niets.
2) Goldstone heeft geen bewijzen kunnen vinden van kinderen of wie dan ook door Hamss als menselijk schild werden gebruikt, wel bewijzen echter dat Israel dat heeft gedaan.
3)De politie kan best eenheden van Hamas hebben geïntegreerd. Daarna waren zij dus burgers geworden. Ze werden trouwens hoe dan ook niet als strijders gedood, maar tijdens hun dienst, omdat hun politiebureau werd platgegooid (net als ministeries e.d.) of zoals op de eerste dag, die parade van afgestudeerde verkeersagenten waar Israel een ongekende moordpartij heeft aangericht.

Anoniem zei

Wie neemt deze leugenachtige charlatan nog serieus. De spreekpop van Leon de Winter, die geen
gram eigen persoonlijkheid bezit. Je kunt hem met een vraag lijkbleek doen wegtrekken, namelijk: met welk geloof hij thuis was opgevoed? Hij heeft zich een tijd lang, gedurende hysterie na 9-11, als een "ex-moslim" willen branden. Al gauw verraadde zijn achternaam dat hij een Armeens-christelijke opvoeding heeft genoten. Dit heeft er toe geleid dat hij toch maar zijn fantasierijke bio in de Wikipedia heeft moet aanpassen met: "Ellian is in Iran opgegroeid in een veelvormige familie, bestaande uit moslims, christenen en mystici."

Israeli's schieten weer twee Palestijnen dood en gespannen sfeer bij al-Aqsa

Mohammed Abu Kafia Israelische militairen hebben zaterdag en zondag weer twee Palestijnen gedood bij twee verschillende gelegenheden. Zaterd...