dinsdag 26 augustus 2014

Open brief aan de Tweede Kamer over de vluchtelingen van ''Wij zijn hier'''


Eén van de verhuizingen. 

Amsterdam, 26 augustus 2014

Beste Halbe Zijlstra, Sybrand van Haersma Buma, Diederik Samsom, Alexander Pechtold, Emile Roemer, Bram van Ojik, Arie Slob, Kees van der Staaij, Marianne Thieme en andere leden van de Tweede Kamer van de Staten Generaal,

Ik vraag met deze brief aandacht voor een dringende kwestie van humanitaire aard. Het betreft een groep vluchtelingen die in Nederland zijn uitgeprocedeerd en dus niet een officiële status van vluchteling hebben verkregen, maar desondanks om uiteenlopen redenen niet naar hun land van herkomst kunnen terugkeren.
 Er zijn voor hen geen voorzieningen getroffen. Op grond van het bestaande beleid van de huidige Nederlandse regering mogen er zelfs niet eens voorzieningen getroffen worden. Zij zijn daardoor tot de status van dakloze zwervers vervallen, afhankelijk van krakers die hen op steeds wisselende locaties aan onderdak helpen, en vrijwilligers die eten en ander benodigdheden aandragen.
Sinds 2012 heeft een groep van zo'n 125 van hen – verenigd onder de naam ''Wij zijn hier'' – zich in Amsterdam van vluchtplek naar vluchtplek begeven. Van een kampement in de Notstraat, naar een garage in de Bijlmer, een kantoor aan de Weteringschans, een kerk, een voormalige gevangenis aan de Amstelveenseweg, een park, een voormalig dagverblijf voor psychiatrische patiënten, een lege school en nu dan weer een leegstand pand waar een ICT-bedrijf was gevestigd.
Twee jaar al duurt deze doelloze Odyssee. Steeds waren de vluchtelingen coöperatief, lieten zij zich zonder noemenswaardig protest verdrijven als opnieuw een verblijfplaats niet permanent bleek te mogen zijn. En intussen verslechtert hun situatie. Stress, en geestelijke spanningen nemen toe – deze week kwam één van hen om bij een vechtpartij. Ook hun fysieke veiligheid is in het geding, onder meer door een totaal gebrek aan medische zorg. Een van hen loopt al weken te hoesten en heeft koorts. Wat als hij straks tbc blijkt te hebben? Waar zijn de vluchtelingen als het dadelijk weer winter wordt? En dan hebben we het nog niet eens gehad over de desastreuze gevolgen voor het moreel van mensen van jarenlang gebrek aan inkomen, onderwijs, werk, kortom zinvolle bezigheden.
Zekerheden omtrent huisvesting, voedsel, drinken, veiligheid en medische zorg zijn zonder meer menselijke grondrechten en die zijn deze groep allemaal ontzegd. Meerdere instanties, Amnesty, Vluchtelingenwerk, het College voor de Rechten van Mens, Kerk in Actie, de EU, en diverse lokale partijen hebben hierover al de noodklok geluid. Helaas tot dusver tevergeefs.
Ook de gemeente Amsterdam liet blijken dit niet te willen laten voortduren en opvang en basisvoorzieningen te willen regelen voor deze groep, die immers zelf helemaal niets aan de uitzichtloze situatie kan veranderen. Maar daarbij stuit Amsterdam op de onwil van de regering, die weliswaar de zorgplicht op het bordje van de gemeente heeft gelegd, maar tegelijkertijd geen toestemming geeft voor welke opvang of regeling dan ook met een meer duurzaam karakter.
Dat is de reden dat ik mij nu met deze brief tot u richt. De Tweede Kamer heeft de macht om de regering te dwingen een beleid te voeren waarbij Nederland WEL de mensenrechten respecteert en een einde maakt aan de onmenselijk situatie waarin de groep ''Wij zijn hier'' verkeert. Het bestaande regeringsbeleid is mensonwaardig, is ook Nederland onwaardig. Ik ga ervan uit dat u dat met me eens bent. En dat u er wat aan gaat doen.

Met vriendelijke groet,
Maarten Jan Hijmans,alias Abu Pessoptimist

3 opmerkingen:

Jaap Hamburger, Broek in Waterland zei

Als je het zo leest, toch wel een beschamend beleid dat gevoerd wordt in ons 'keurige land'. Keurig, tot je aan de verkeerde kant van het hek belandt...

Mensen worden vermalen uit angst precedenten te schepppen, 'aanzuigende werking'op te roepen.

Mensen.

trees zei

Het is ook veel beter dat deze "vluchtelingen" vluchten naar een aanpalend moslimland. Vandaaruit kunnen ze de zaak in de gaten houden en weer terugkeren als de tijd rijp is.

Het heeft verder als voordeel dat je daar beter wordt behandeld door de localio's ,aangezien allah heeft laten weten dat moslims elkaar goed moeten behandelen (ummah) itt de kufar die onderdrukt mogen worden.

Anoniem zei

trees en dan alle Russische,Amerikaanse,Afrikaanse en Europese joden terug naar waar ze vandaan kwamen, daar worden ze beter verzorgd en hebben ze geen last van rondvliegende raketten. Ook daar zullen zij zich weer thuis voelen, thuis en niet omringd door vijandige Arabische staten, goed idee?
gr. jose

Dode in Hebron en diverse gewonden in ondermeer el-Bireh

Mo'men Jaber Israelische militairen hebben in al-Khalil (Hebron) dinsdagmiddag een 17-jarige jongen dodelijk verwond. De 17-jarige Mo...