zaterdag 2 augustus 2014

Waarom is de Joodse gemeenschap niet in staat ook maar een beetje afstand te nemen van Israel?

Afbeelding weergeven op Twitter
Beeld uit Parijs. 

 Gastauteur: Jaap Hamburger, voorzitter Een Ander Joods Geluid. 
Alom horen wij dezer dagen weer spreken over ‘toenemend antisemitisme’. Geen zich respecterende columnist, of hij of zij laat zich er over uit. Opiniestukken en ingezonden brieven bij de vleet. Sociale media die er bol van staan. Niet aflatende aandacht in radio- en TVprogramma’s. Joden, sommige met posities, anderen anoniem, ‘omwille van hun eigen veiligheid’, die melden dat zij zich ‘angstig, wanhopig en eenzaam’ voelen, omdat sommigen in Nederland kennelijk openlijk ‘de dood aan de joden kunnen verkondigen’. Alsof die verwerpelijke slogan zonder aanleiding uit de lucht komt vallen.
Ook ik ben wanhopig -en woedend- maar niet in de eerste plaats daarover. Mijn gemoed is verstikt over het feit dat Israël voor de derde keer in zes jaar daadwerkelijk en grootschalig dood en verderf zaait in Gaza, en dat veel joodse instanties, organisaties en individuen in Nederland zich geroepen voelen dat voor de derde keer te rechtvaardigen en goed te keuren, nazeggend wat de gelikte Israëlische regeringsvoorlichting en de dito geoliede propaganda, en het trouwe doorgeefluik daarvan in Nederland, het Cidi, hun daarover voorzegt.
Ik voel mij eenzaam over het schier collectieve onvermogen van de ‘joodse gemeenschap’ –de Joodse Omroep geeft ruimte aan ander geluid en het Nieuw Israëlitisch Weekblad klinkt voor zijn doen opvallend weinig martiaal- om ook maar de geringste afstand te nemen van het gedrag van de Israëlische staat, vooral als het land ten oorlog trekt, onder voorwendselen die elke keer weer achteraf vals zijn gebleken. Daarover houdt die gemeenschap zich muisstil. Zelfs geen publieke oproep tot een staakt-het -vuren kan er af, van de anders toch zo met moraal geobsedeerde rabbijnen. Moreel leiderschap is hier: Israël niet voor de voeten lopen.
Ik maak mij zorgen over de hardleersheid van alle eenmans-Cidi’s die Israël steeds weer door dik en dun verdedigen, met ritueel geformuleerde clichés over ‘het Handvest’ en ‘de raketten van Hamas’, -een oorlogsmisdaad, zeker- aangevuld met enkele nieuw opgepoetste mantra’s. Israël handelt uit ‘zelfverdediging’, waarop het kennelijk een monopolie heeft, Hamas maakt gebruikt van ‘menselijke schilden’, alweer een oorlogsmisdaad, maar nu een waarvoor ik nog geen spat van bewijs gezien heb. Ik word geacht te geloven dat Israël alles, echt alles doet om de Palestijnen in Gaza te beschermen, maar dat Hamas dit nobele streven versjteert. Die 1400 doden en 7000 of meer gewonden, velen met geamputeerde ledematen, levenslang geïnvalideerd: keurig proportioneel geweld allemaal, niet eens ‘collateral damage’ van de Israëlische beschietingen, nee gewoon louter en alleen de schuld van Hamas. Ik vraag mij werkelijk af: hoe goedgelovig of stompzinnig denken die propagandisten eigenlijk dat ik ben?

Boemerang
Ik ben al veel langer beducht voor de naar binnen gekeerde houding en de morele prioriteitstelling van vele joodse instanties, die eendrachtig in het geweer komen als naar hun gevoelen traditionele gebruiken als besnijdenis en koosjer slachten onder druk komen te staan, wat hun volste recht is, maar in wier moreel universum de woorden ‘Palestina’ en ‘bezetting’ niet of zelden voorkomen, omdat zij die begrippen alleen al ervaren als verraad aan hun grote liefde op afstand: Israël. Ik ben angstig dat die kritiekloze houding ten aanzien van Israël als een boemerang zal werken. Ik vrees die vorm van identificatie en ik zie met lede ogen dat van anderen, Moslims voorop, op hoge toon verlangd wordt dat zij het onderscheid tussen ‘joden’ en ‘de staat Israël’ wel nauwgezet in al hun uitingen in acht nemen. De joodse instanties en de brievenschrijvers en columnisten, de krantenredacteuren en de twitteraars, de philosemieten zoals de Islamofobe Christenen voor Israël, allen laten zij het in dit opzicht zelf schromelijk afweten. ‘Israël en de joden’, voor hen is het een pot nat, eens te meer als de Merkavatanks hun granaten spuwen over Gaza.
En ik kan mij niet aan de indruk onttrekken, dat ‘het toenemend antisemitisme’ de beste vriend is van sommigen in de joodse gemeenschap -en anderen-, die het gebruiken om de discussie over Israël te verleggen en te smoren, de critici van het Israëlische optreden de wacht aan te zeggen en te belasteren, de gelederen te sluiten, en vooral: die zonder antisemitisme dreigen in een identiteitscrisis te vervallen. ‘Der Feind macht uns zum Volk’, schreef Theodor Herzl lang geleden; het lijkt alsof sommigen van die constatering uit pogromtijden ook vandaag de dag vooral geen afstand willen doen. Een afgerukte keppel, en twee kartonnen borden met een Hitlersnor en drie ISIS-vlaggen in een ‘pro-Palestina betoging’, ik vind het abject, en op geen enkele wijze ‘pro-Palestijns’ vooral, integendeel, maar wie doet of er jodenvervolgingen voor de deur staan, is het zicht op de verhoudingen kwijt of het pad van de demagogie opgegaan. Overigens, bij het enthousiasme van de moskee, en Marokkaanse en Turkse organisaties voor ‘de Palestijnse zaak’, mag ook een vraagteken worden geplaatst; menige Nederlandse Palestijn heeft het idee dat hun zaak gekaapt wordt en dat een territoriaal conflict religieus wordt geherinterpreteerd, zeer tegen hun zin.
En tenslotte vrees ik al jaren dat de joodse argwaan tegenover de buitenwereld, hoe begrijpelijk wellicht, tezamen met de heiligenverering van Israël, op een dag een self-fulfilling prophecy zullen blijken; dat er inderdaad geroepen zal worden ‘dood aan de joden’ en dat joden dan vol onbegrip zullen zeggen: ‘zie je wel, we hebben het altijd al geweten, de gojim zijn nooit te vertrouwen’. Dan is de cirkel rond, en van dat idee, daar lig ìk wakker van.

8 opmerkingen:

Unknown zei

Jos van Veen

Ik denk dat dit een zeer terechte gedachte is
Het diepteframe is natuurlijk waarom denken Israelieten/Joden dat zij beter zijn dan degenen die zij onderdrukken/bezetten..
De arrogantie dat anderen-de onderdrukten- minderwaardige schepselen zijn en dat zij..de Israelieten/Joden in alle opzichten de superieure moraal vertegenwoordigen en dus boven alle kritiek verheven zijn.
Zij "lijden" alleen maar..Joden zijn er om te lijden en te jammeren...Zielig toch?

Als natie mag Israel zich toch verdedigen tegen aanvallen van andere naties? lulkoek, Palestijnen zijn en vormen geen natie..was dat maar waar..zij zijn een in 1967 overrompeld en ingepikt/bezet gebied geworden..

Hadden wij in NL geen verzet tegen Duisters en de nog fanatischer idioten van de NSB?
Wat kun je als bezetter verwachten als je verschillende wetgevingen hanteert voor schillende afstammingen..en uitblinkt in willekeur..
Racisme en discriminatie ten top en dan s nog steeds het exploiteren van het 3000jarig lijden..

Hoe komt het toch dat Israelieten/Joden toch steeds in de kwade hoek zitten..?
Zijn de anderen nu echt zo dom en idioot

Wie gaat er trots op dat hij met snipergeweer 13 kinderen preventief heeft afgeschoten..?
En wie geven daar hun goedkeuren en instemming aan.? Isarelieten? Joden? Met dat soort volk hebben we dus te maken..

Opperrabijnen die NLer's uitmaken voor hun werkezels(over zienswijzen gesproken met impli- ciete arrogantie) ..de joodschristelijke traditie...Laten we daar eens een punt achter zetten..Smeerlapperij
Het CIDI heeft wat mij betreft geen enkel moreel recht van spreken..niet alleen de onzin, maar ook de hypocriete en misdadige praktijken van hen zijn teveel.. Een laakbaar protestbord, zelf ingebracht,gauw foto's en daarna zaniken over hoe verschrikkelijk alles toch wel is..

Wat zoeken dat soort Joden eigenlijk nog in Nederland?

Unknown zei

Het lijkt mij dat om dezelfde redenen als de moslim gemeeschap over de hele wereld zich verbonden voelt met de Palestijnen - is dat zo raar?

Abu Pessoptimist zei

Jack Blank,
Je verbonden voelen en je ermee identificeren zijn verschillende dingen. Ik voel me ook verbonden met Israel, maar ik neem afstand van het beleid.

Unknown zei

Ik moet zeggen dat ik juist veel tegengeluid hoor wat betreft het Israelisch beleid in dit conflict net zoals uit de moslimgemeeschap ook tegengeluiden hoorbaar zijn wat beterft het beleid van Hamas.

Het is nou eenmaal zo dat in een grote groep de meeste niet weldenkend zijn en zullen daarom hun meningen het hardst klinken, terwijl echt lang niet iedereen er zo over denkt.

Daarom is het belangrijk de discussie te blijven voeren en vooral niet de meerderheid de toon laten slaan en al helemaal niet de hele gemeesnchap aan beide kanten over een kam scheren.

Abu Pessoptimist zei

Jos van Veen,
Ik heb even naar jouw reactie zitten kijken, heb geaarzeld en heb hem toch geplaatst. Ik vind een paar opmerkingen langs de rand gaan, als je begrijpt wat ik bedoel. Ook in NL zijn gekken en gevaarlijke idioten, dus mensen die er prat op gaan 13 kinderen te hebben gedood, zijn niet tot Israel beperkt Het zou onder vergelijkbare omstandigheden hier ook kunnen gebeuren en het is niet representatief.
Waar het om gaat is dat er ''structureel'' veel dingen mis zijn met het Israelische beleid en beleidsbeslissingen, en dat dáár door de Joodse gemeenschap geen afstand van wordt genomen. Dat het CIDI bij het niet afstandnemen (en goedpraten van fouten) voorop loopt, is duidelijk en die houding van het CIDI en zijn volgelingen moet wat mij betreft worden bestreden. Maar beweren dat er voor zulke mensen in NL geen plaats is, dat gaat echt veel en veel te ver. Sorry. Denk daar ajb over na.

Leo Schmit zei

Leo Schmit

Het probleem van Israel (ik prefereer de naam Irgun, naar de terreurgroep waaruit dit land is ontstaan) is niet alleen het tanende imago bij haar vrienden. Israel heeft ook intern te maken met gebrek aan enthousiasme voor haar moordpartijen. Met ‘intern’ bedoel ik dan toch in navolging van Hamburger zowel de Israelische samenleving als de Joodse goegemeenschap over de grenzen. Het is ook geen lolletje om in een gemilitariseerde samenleving achter een zelfgebouwde omheining te leven of je kapot te moeten schamen als je er buiten woont. Om het kort te houden: het grove geweld van IDF heeft maar een doel: de haat tegen alles wat Israel is (en Joodse gemeenschap daarbuiten) te versterken. Zonder die haat van buiten valt de boel snel uit mekaar. Israel is eraan verslaafd als een junkie. Zoals Hamburger al in ietwat nettere bewoordingen constateert, zie ik dat de haatdosis steeds vaker en steeds heftiger toegediend gaat worden.

Anoniem zei

Je hebt gelijk abu, opmerking van Jos kan niet, niet voor joden, moslim, hetro's of wie dan ook. Dat het misdadige regiem in Israel door dik en dun door het CIDI wordt ondersteund is een feit, dat zij niet spreekt over bedreigingen, bespuging en scheldpartijen tegem demonstranten bij CIDI bijeenkomsten vind ik slap maar van haar begrijpelijk.Jongeren van het CIJO en leden van CIDI gaan nu het Palestijnse nieuws op waarheid controleren, kan zo maar een foto van Syrie bijzitten.
gr Jose

Jaap Hamburger, Broek in Waterland zei

@Leo

Jij schrijft:

"Om het kort te houden: het grove geweld van IDF heeft maar een doel: de haat tegen alles wat Israel is (en Joodse gemeenschap daarbuiten) te versterken. Zonder die haat van buiten valt de boel snel uit mekaar. Israel is eraan verslaafd als een junkie. Zoals Hamburger al in ietwat nettere bewoordingen constateert, zie ik dat de haatdosis steeds vaker en steeds heftiger toegediend gaat worden."

Leo, mij svp geen dingen in de mond leggen die ik in de verste verte niet heb geschreven, niet heb bedoeld en niet vind!

Dode in Hebron en diverse gewonden in ondermeer el-Bireh

Mo'men Jaber Israelische militairen hebben in al-Khalil (Hebron) dinsdagmiddag een 17-jarige jongen dodelijk verwond. De 17-jarige Mo...