woensdag 28 januari 2015

B'tselem klaagt Israel aan wegens dodelijke aanvallen op families in Gaza in de zomer van 2014

The ruins of the al-Haj family home where 8 family members were killed. Photo by Muhammad Sa’id, B’Tselem, 10 July 2014.
Een leegte en wat puin geven de plek waar het huis stond van de familie Kaware. Het huis werd aangevallen op 8 juli 2014, de eerste dag van de veldtocht van dat jaar tegen Gaza. Negen mensen kwamen om in het puin, onder wie vijf kinderen tussen de 7 en 14 jaar. (Foto Muhammad Sa'id/ B'tselem)

De Israelische mensrechtenorganisatie B'tselem is vandaag, woensdag, gekomen met een rapport over de manier waarop Israel tijden de veldtocht ''Operatie Protective Edge'' woonhuizen in de Gaza-strook heeft aangevallen vernietigd, met de families er nog in. Dat gebeurde volgens het Israelische leger, omdat deze huizen werden gebruikt als commandoposten of anderszins militaire doelen dienden. B'tselem heeft nog niet in alle gevallen volledig kunnen uitzoeken of al die huizen inderdaad wel militaire doelen waren (onder meer omdat het leger geen antwoord geeft op vragen van de mensenrechtenorganisatie). Maar de organisatie kan - in de 70 gevallen die zij onder de loep heeft genomen, waarbij drie of meer leden van één familie werden gedood - in ieder geval al de conclusie trekken dat 70% van de slachtoffers in die gevallen burgers waren.

In de 70 incidenten waarnaar werd gekeken vielen 606 slachtoffers. Dat gebeurde in 33 incidenten waarbij in één huis drie tot vijf slachtoffers vielen, 53 gevallen waarbij tussen de vijf en negen mensen werden gedood, 11 gevallen waarbij tussen de 10 en 14 doden vielen en negen gevallen waarbij 15 of meer slachtoffers waren. Van alle doden was 45% - dus bijna de helft - vrouw,
verder waren er onder de doden:
93 kinderen onder de 5,
129 kinderen tussen de 5 en 14 jaar oud,
42 tieners tussen de 14 en 18,
en 37 mannen van boven de 60.

Nu was het feit al bekend dat Israel met dit soort aanvallen op woonhuizen hele families van de aardbodem had gevaagd. Maar in het rapport ''Black Flag: The legal and moral implications of the policy of attacking residential buildings in the Gaza Strip, summer 2014'' (Zwarte vlag, de juridische en morele implicaties van de politiek van uitvoeren van aanvallen op woonhuizen in de Gaza Strook, zomer 2014) buigt Be'tselem zich over de vraag of dit onder het oorlogsrecht gerechtvaardigd genoemd kon worden.
Het antwoord op die vraag is: nee. B'tselem noemt drie redenen waarom dat niet het geval was. De eerste is het onwettige gemak waarmee Israel huizen van mensen die al of niet banden hadden met militante organisaties aanmerkte als ''militair doel''. De tweede reden is dat Israel daarbij de ''proportionaliteit'' uit het oog verloor en een volgens internationale normen veel te hoog aantal burgerdoden als ''collateral damage'' (nevenschade) aanvaardde, aldus B'tselem En de derde reden is dat de manier waarop het Israelische leger meende mensen voor de naderende aanval te moeten waarschuwen (de waarschuwingsraket op het dak, of telefoontjes van tevoren) volkomen ontoereikend bleken en trouwens ook vaak achterwege bleven.
Het volledige rapport - dat als cynisch motto onder meer de uitspraak van van premier Benjamin Netanyahu meekreeg dat ''geen land en geen leger zich ooit in de geschiedenis zoveel moeite hebben gegeven om de levens van de burgerbevolking van hun vijanden te sparen'' - staat hier.
Het rapport is overigens ook rechtstreeks aan Netanyahu toegezonden. Director Hagai El-Ad van B'tselem heeft er een brief bij gedaan waarin hij ingaat tegen de neiging van Netanyahu op steeds te zeggen dat de slachtoffers onder Gaza's burgerbevolking en de schade uitsluitend te wijten zijn aan Hamas. ''Die opvatting heeft tot doel om a priori alle beschuldigingen aan het adres van Israel te blokkeren,'' aldus El-Ad. “Maar die opvatting is onwettig en onjuist en laat volledig het principe buiten beschouwing dat het feit dat wandaden begaan zijn door één partij, de andere partij niet ontslaan van zijn verplichtingen jegens de burgerbevolking en niet militaire objecten''.

Geen opmerkingen:

Militairen slaan man uit Gaza dood die via het Afscheidingshek naar zijn werk in Israel wilde

 Een 32-jarige man uit Gaza is maandagavond door Israelische soldaten doodgeslagen bij het ''Afscheidingshek'' in de buurt v...