zaterdag 17 januari 2015

Bureau Netanyahu betaalt 1 miljoen shekel aan rechtse club ''StandwithUs'' om propaganda te professionaliseren


Poster van een ''anti-BDS conferentie"die StandwithUs gaat houden in maart. Uiteraard spreekt daar een aantal van de ''usual suspects'', zoals Gerald Steinberg, de baas van de ''onpartijdige'' NGO-Monitor, en Israel-advocaat Alan Dershowitz.

Nieuws van afgelopen week: Het bureau van de Israelische premier Netanyahu heeft de rechtse pro-Israel propaganda club ''StandWithUs'' ingehuurd voor 1 miljoen shekel (ruim 250,000 dollar) om een jaar lang via de ''sociale media'' de officiële Israelische regeringsstandpunten te helpen propageren, zo meldde Haaretz op gezag van de Hebreeuwse site The Seventh Eye.
Nu heeft StandWithUs, dat zijn hoofdkwartier i n de VS heeft, dit propageren van het officiële Israelische standpunt al veel langer voor niets gedaan. Het ''nieuws'' van StandwithUs komt regelmatig voorbij op Facebook-pagina's van rechtse Israeli's en op Twitter. Maar onder druk van de zware kritiek die Israel te verduren kreeg tijdens jongste Israelische veldtocht in Gaza, heeft het bureau van Netanyahu in november besloten een miljoen shekel vrij te maken voor een gestructureerd programma om hasbara (de officiële Israelische versie van het nieuws) via de sociale media naar buiten te brengen.
Het programma, dat officieel de "Sociale Media Ambassadeurs" heet, is een uitbreiding van een project dat het Nationale Informatie Directoraat van het bureau van Netanyahu al een paar jaar onder zijn hoede heeft. Met name tijdens de recente Gaza-aanval werden ''commando-centra'' (war rooms) opgezet op de campussen van Israelische universiteiten. Het bureau van Netanyahu betaalde daarbij studenten om de zaak van Israel te verdedigen op Facebook, Twitter, YouTube, Instagram en wat verder in aanmerking kwam. In het nu komende jaar zullen StandWithUs en het hasbara directoraat van de pemier Israelische, Amerikaanse en Britse studenten trainen om dit werk te doen met  betrekking tot een aantal gevoelig liggende onderwerpen, die in een bekendmaking van het Informatie Directoraat overigens niet nader werden aangeduid.
De uitbreiding van het programma is overigens onderdeel van een al langer voortwoekerend verhaal over hoe ''hasbara'' in Israel en rechtse Joodse Amerikaanse kringen een steeds professioneler opgezette business wordt. Zo meldde ik twee jaar geleden al op dit blog, op grond van Israelische bronnen dat twee universiteiten, di van Haifa en van Tel Aviv, zelfs een studieprogramma voor hasbara in hun curriculum hadden opgenomen. Een feit dat iemand bij gelegenheid maar eens moet overbrengen aan de voorzitter van het bestuur van de vrije Universiteit als hij weer eens een debat over BDS en het verbreken van banden met Israelische universiteiten en academici wil verbieden.
Haaretz citeert Yarden Vatikay, directeur van het Nationale Hasbara Directoraat, die zei dat ''tijdens de Operatie Protective Edge de toewijding en energie was gebleken van jonge mensen die via de sociale media hun ervaringen deelden van het leven onder raketvuur van Hamas. Dit programma mikt erop mensen de vaardigheden bij te brengen om ervaringen met Israel uit de eerste hand via de sociale media over te brengen aan een groter publiek''. Michael Dickson, hoofd van StandWithUs Israel, noemde het ''een opwindende mogelijkheid voor jonge mensen om te leren wat de beste manier is om Israels boodschap uit te dragen. Te vaak worden mensen die de waarheid weten over wat Israel doet, vooral in tijden van conflict, op het internet overspoeld door stemmen die onjuiste informatie geven. Dit programma kan daar een remedie tegen bieden.''
StandWithUs behoort tot een legertje rechtse Amerikaanse Joodse organisaties. Het noemt zelf als partners de Zionist Organization of America (ZOA), CAMERA, Honest Reporeting, UN Watch, de David Project, Betar, en het uiterst rechtse David Horowitz Freedom Center (dat onder meer ook Geert Wilders sponsort). Het heeft verder banden met de Israelische regering en diverse universiteiten.

3 opmerkingen:

André Meijerink zei

Beste Abu, wat is precies uw boodschap bij het plaatsen van dit bericht? Doorgaans is de (westerse) berrichtgeving bij voorbaat pro-palestijns en anti-Israel. Het is wat mij betreft begrijpelijk dat Netanyahu naar wegen zoekt om de Israelische kant van diverse nieuwsberichten te laten zien.
Mvrgr. André

Abu Pessoptimist zei

André Meijerink,
Uw vraag is super-naief, maar tegelijkertijd is het niets simpel hier in een paar woorden uit te leggen waarom. Ik zal het toch proberen.
Er bestaan eigenlijk nauwelijks media die proberen het nieuws uit Israel/Palestina enigszins volledig, kritisch en onpartijdig te brengen, zo dat beide kanten aan bod komen en ook het nieuws van Palestijnse media meegenomen wordt. Een paar blogs, zoals Mondoweiss, +972, the Electronic Intifada en ikzelf doen dat. Wij vinden dat we op onze manier meer het nieuws achter het nieuws laten zien en de bedoeling van besluiten en handelingen zichtbaar maken, maar we worden door grote groepen gezien als anti-Israelisch.
De andere kant van het spectrum is uitermate pro-Israel en overtreft ook de Israelische pers in het weglaten van onwelgevallige details, het verspreiden van regelrechte leugens en het brengen van de boodschap dat Israel uit is op vrede en de anderen bloeddorstig en slecht zijn (waarbij ook nog eens alles en iedereen die kritiek levert op Israel wordt belasterd en verdacht gemaakt). Dit zijn - afgezien van een heel leger rechtse bloggers en pro-Israel lobbygroepen, organisaties als CAMERA, Honest Reporting, NGO-Monitor en StandwithUs om er slechts een paar te noemen.
De ´´Westerse pers´´zit grosso modo tussen deze twee uitersten in. Zij is kritisch op een aantal punten van het Israeliasche beleid, zoals het nederzettingenbeleid, maar uiterst onvolledig en vaak ook tendentieus als het aankomt op mensenrechtenschendingen door Israel of details van hoe complexe zaken in elkaar zitten. (Een voorbeeld: geen enkel mainstream westers medium heeft bij mijn weten gemeld dat Israel de Gaza-oorlog heeft uitgelokt wegens de toenadering van Fatah en Hamas, terwijl dat toch op eens slinkse, maar daarom voor insiders niet minder duidelijke manier wel degelijk het geval was).
Wat is nu de functie van het versterken van StandwithUs en vergelijkbare organisaties? Het is het met behulp van een leger betaalde amateurs versterken van het officiële Israelische regeringsstandpunt (wat niets te maken heeft met het brengen van nieuws maar integendeel alles met het maken van propaganda), in de hoop dat dit een ´´muur´´ van publieke opinie in stand zal houden of zal scheppen, die pogingen van de officiële westerse pers om dieper in de materie te duiken en/of kritischer te benaderen zal tegengaan. Tegelijkertijd zal het ook betekenen dat campagnes om via Facebook, email en ingezonden brieven zulke pogingen verdacht te maken en af te straffen, zullen worden versterkt. Deze ''delegitimering'' van de kritiek vindt nu ook al plaats, maar zal dan waarschijnlijk gaan voorkomen op nog grotere schaal.

Titus zei

Misschien heeft Jim Clancy kennis mee gemaakt:
http://www.haaretz.com/news/diplomacy-defense/1.637572

Dodental in Gaza nu boven de 17.000

Het dodental in Gaza is gestegen tot boven de 17.000. Het Palestijnse ministerie van Gezondheid meldt dat het aantal doden nu 17,177 bedraag...