woensdag 14 januari 2015

Teeven wil uitgeprocedeerde vluchtelingen opnieuw de straat op sturen

fred--teeven
Ruim honderd uitgeprocedeerde asielzoekers van de groep ''Wij zijn hier'' (We Are Here) , die worden opgevangen in de Vluchtgarage in Amsterdam, moeten het gebouw uit. Staatssecretaris Teeven van Justitie heeft de Tweede Kamer laten weten dat de garage in Zuidoost ontruimd zal worden. De bewoners hebben een brief van de officier van justitie gekregen. Er is  geen datum genoemd waarop de garage wordt ontruimd.
Volgens Teeven zijn de Amsterdamse asielzoekers gericht op een verblijf in Nederland en willen ze niet vertrekken. Uit de Vluchtgarage zijn volgens hem tot nu toe vijf asielzoekers naar hun eigen land teruggekeerd.

Marjan Sax die als woordvoerder voor de vluchtelingen optreedt, zegt in een persbericht dat Teeven ''opnieuw onjuiste informatie [verspreidt] over de mogelijkheden tot terugkeer van de afgewezen asielzoekers van We Are Here in Amsterdam. Hij schrijft dat “de overheid alle mogelijkheden biedt om hun terugkeer te faciliteren” en dat zij “er voor kiezen om te leven in de illegaliteit”.Maar Sax wijst erop dat
de vluchtelingen niet KUNNEN terugkeren om verschillende redenen: er is oorlog en strijd in hun land, waarvoor ze zijn gevlucht en waardoor zij niet terug kunnen omdat zij voor hun leven vrezen. Dit geldt o.a. voor Somalië, Sudan, Libië. Anderen zijn gevlucht voor een dictatoriaal regime dat hen vervolgd, zoals in Ethiopië of Eritrea. Zelfs wanneer ze wel willen terugkeren, blijkt het in de praktijk onmogelijk te zijn, omdat ambassades niet meewerken. Ook het ‘doorreizen naar een derde land’ is niet mogelijk, omdat ambassades geen medewerking verlenen aan het opnemen van mensen uit een ander land. Verschillende vluchtelingen hebben dit in het verleden al geprobeerd, maar zonder succes.
Sax  vindt dat het ''hoog tijd wordt'' dat de staatssecretaris erkent dat er een probleem is in het asielbeleid en niet bij de vluchtelingen. Het echte probleem zit in de onzorgvuldige asielprocedure, schrijft ze, waarbij vluchtelingen te snel worden afgewezen en op straat worden gezet, terwijl zij op goede gronden zijn gevlucht en recht hebben op asiel.  (En op het feit dat rechters de asielprocedure van de IND (I*mmigatie en Naturalisatie Dienst) wel ''marginaal'' mogen toetsen, maar niet inhoudelijk, zodat ze niet kunnen ingaan op de vraag of het asiel terecht of onterecht is geweigerd, zo merk ik, AbuP., hierbij nog op. Rechterlijke toetsing is zo namelijk niet veel meer dan een farce).
Sax wijst erop dat een flink aantal vluchtelingen van ''We Are Here'' er na een revisie van hun zaak er in de afgelopen maanden in is geslaagd met succes opnieuw asiel aan te vragen en te krijgen, wat bewijst dat zij in eerste instantie ten onrechte zijn afgewezen. In veel gevallen is de IND echter zelf weer in hoger beroep gegaan om de positieve beslissing aan te vechten. Sax noemt dat ''verbijsterend''.

Als Teeven zijn plan om de gerage te ontruimen doorzet, zijn de vluchtelingens straks aangewezen op de nachtopvang die het Europese Comité voor de Sociale Rechten onlangs als minimum heeft aangemerkt, de zogenaamd BBB-regeling (wat staat voor Bed, Bath and Breakfast). Sax wijst erop dat dit volstrekt onvoldoende is. ''Vluchtelingen alleen voor de nacht onderkomen bieden en overdag op straat laten zwerven in de kou en regen, zonder zelfs maar geld om naar de wc te gaan, is inhumaan en schandelijk. Normale, 24 uurs-opvang is de enige manier om mensen te helpen die op straat staan. Door te weigeren adequate opvang te verstrekken voldoet Nederland zelfs niet aan regels van verdragen die ze zelf heeft ondertekend, aldus Sax.
  
demo geen mens is illegaal 084De vluchtelingen van ''Wij zijn hier'' is de groep die noodgedwongen van het tentenkamp aan de Notweg in Amsterdam Osdorp naar de Vluchtkerk, vervolgens de Vluchtflat in Slotervaart, en daarna het  Vluchtkantoor in het hart van Amsterdam verhuisde. Afgelopen 13 December 2013 kraakte de groep de Vluchtgarage in Zuidoost. In juli 2014 werd de Vluchtopvang in Amsterdam-Oost gekraakt, op 6 augustus volgde de Vluchtschool en op 23 augustus het Vluchtgebouw. De groep zit nu over wtee gebouwen verspreid:
Vluchtgarage: Kralenbeek 100, 1104 KB Amsterdam Zuid-Oost, en
 Vluchtgebouw: Jan Tooropstraat 649, 1061 AE Amsterdam
Daar zijn ze te bezoeken. Donaties om hen te voeden en onderhouden zijn onder meer welkom bij Stichting XminY, NL39 INGB 0000 6090 60 ovv WeAreHere voor VLUCHTGEBOUW / SMARAGDGROEP.

Rest mij de hoop uit te spreken, dat straks bij de Statenverkiezingen de partijen die Teeven handhaven en medeverantwoordelijk zijn voor dit schandelijke beleid, krachtig worden afgestraft. Stuur deze benepen, xenofobe, zoniet racistische dienstklopper alsjeblieft naar de prullenbak van de Nederlandse politiek!  
  

Geen opmerkingen:

Militairen slaan man uit Gaza dood die via het Afscheidingshek naar zijn werk in Israel wilde

 Een 32-jarige man uit Gaza is maandagavond door Israelische soldaten doodgeslagen bij het ''Afscheidingshek'' in de buurt v...