donderdag 16 juni 2016

Israel neemt - in een nieuwe ruk naar rechts - een draconische anti-terrorisme wet aan

De Knesset.

Het Israelische parlement, de Knesset, heeft woensdag een nieuwe wet tegen het terrorisme aangenomen, die de rechtsbescherming van verdachten verder ondermijnt, de burgerlijke vrijheden aantast en draconische straffen instelt.  De wet, die werd aangenomen met alleen de stemmen van de Arabische Verenigde Lijst en de kleine linkse Meretz-partij tegen, betekent een verdere ruk naar rechts van de Israelische maatschappij.
De wet, die werd verdedigd door minister van Justitie Ayelet Shaked, komt in de plaats van alle oudere anti-terrorisme wetgeving, waaronder wetten die nog stamden uit de tijd van het Britse maandaat. Hij maakt geen onderscheid tussen Palestijnen of Joden. Hij geldt overigens alleen in Israel, en niet in de bezette gebieden.
Terrorisme wordt in de wet aangemerkt als een daad of dreiging vanuit “politieke, religieuze, nationalistische of ideologische” motieven, die bedoeld is om vrees in te boezemen of druk uit te oefenen op de regering of internationale organisatie, en waarbij “ernstige schade'' wordt aangericht aan mensen, de gezondheid of publieke veiligheid, eigendommen, religieuze plaatsen — waaronder graven — de infrastructuur, economie of het milieu.
Wat straf betreft bepaalt de wet dat iemand die terroristen de dubbele straf zullen krijgen van iemand die dezelfde daad pleegt zonder terroristisch motieven, maar niet meer dan 25 jaar meer. Mensen die daden plegen waarbij slachtoffers vallen, krijgen levenslange straffen. Hetzelfde geldt voor aanvallen met radio-actieve of chemische wapens, of aanvallen op ''gevoelige plaatsen''.
De leider van een groep die een actie uitvoert met dodelijke gevolgen krijgt levenslang, waarbij is aangetekend dat presidentiële amnestie pas kan worden aangevraagd na 15 jaar en dat commissie die hierover advies uitbrengt, zal adviseren iemand tenminste 40 jaar vast te houden. Leiders van een groep die een aanval met niet-dodelijke gevolgen uitvoeren, krijgen 25 jaar. Leden in een terreurorganisatie die een leidende rol hebben, krijgen tien jaar, leden die andere leden werven zeven jaar. Dreigen met het uitvoeren van een terreurdaad waarop levenslang had gestaan als hij zou zijn uitgevoerd, is strafbaar met zeven jaar. Gewone leden van een terreurgroep - betaald of onbetaald en actief of niet-actief - kunnen vijf jaar krijgen. Tenzij ze kunnen bewijzen dat ze niet wisten dat het ging om een terreurgroep. Maar mensen die wel verdenkingen koesterden maar niet op onderzoek uitgingen of hun groep terroristisch was, zijn gewoon strafbaar.
Wie zich in het openbaar met een terreurgroep identificeert, er prijzende woorden voor over heeft, met een vlag van de groep zwaait, of een lied van de groep zingt, kan bovendien worden gestraft met drie jaar gevangenis.
De burgerlijke vrijheden zijn verder in het geding bij bepalingen dat arrestanten 48 uur kunnen worden vastgehouden zonder een advocaat te zien of te worden voorgeleid, dat verdachten - op voordracht van de geheime dienst en met toestemming van de premier - elektronisch kunnen worden gevolgd en afgeluisterd, dat in een rechtszitting onder bepaalde omstandigheden getuigenissen kunnen worden afgelegd buiten de aanwezigheid van de verdachte of diens advocaat, en dat bezittingen van verdachten of van verdachte organisaties verbeurd kunnen worden verklaard.
Leden van de (Arabische) Verenigde Lijst vielen de wet fel aan, op grond van het feit dat hij de mensenrechten aantast. De Knessetleden Ahmed Tibi en Osma Sa'adi zeiden in een verklaring dat de wet ''draconisch is en de autoriteit van de veiligheids- en bezettingsautoriteiten vergroot, teneinde het recht om verzet te plegen tegen de misdaden van de bezetting te ondermijnen''. Knessetlid Haneen Zoabi noemde het een ''slechte en immorele'' wet, die zelf ''een terreurdaad is jegens burgerlijke verijheden zoals het recht op vrijheid van meningsuiting, het recht van vergadering''.
Ayman Odeh, de fractieleider van de Verenigde Lijst, zei dat als hij naar de wet keek, ''paniek zag, de paniek van het laatste stadium van het kolonialisme, waar ook ter wereld. De paniek van de Fransen aan het eind van de bezetting van Algerije, de paniek van de Amerikanen in de eindfase van de bezetting van Vietnam.” Hij voegde eraan toe dat de wet bovendien Israel zelf als terroristisch definieert, aangezien het via de veilgheidscoödinatie samenwerkt met de PA en de PLO, die beide volgens Israels criteria terroritische groepen zijn. Maar ''de echte terreur is jullie bezetting die nog niet geëindigd is'', aldus Odeh.
De leider van de Meretz-partij, Zehava Gal-On, die eveneens tegen de wet stemde, zei dat ze de strijd tegen terreur steunt, maar dan wel effectief en op een moreel gerechtvaardigde manier. ''De beste manier is om de bezetting van 49 jaar op te heffen die de brandstof en de motivatie van terreur is'', aldus Gal-On.

2 opmerkingen:

Anoniem zei

Maar Abu, denk je dat de nieuwe wet voor iedereen geldt of misschien toch alleen voor niet joodse inwoners?
gr. Jose

Abu Pessoptimist zei

Jose,
De wet geldt voor iedereen. Al blijft het natuurlijk altijd de vraag wat de officier van justitie/rechter/publieke opinie als terrorisme zien.