donderdag 16 juni 2016

Israel ziet af van vervolging officier die kliniek liet beschieten ter nagedachtenis aan gevallen collega

Vernield interieur van de Wafa kliniek in Shuja'iyeh in Gaza-stad.

Het Israelische leger ziet ervan af om een bataljonscommandant, die in 2014 een kliniek in Gaza door artillerie in puin liet schieten als een ''hommage'' aan een gevallen  kameraad, in staat van beschuldiging te stellen. De commandant in kwestie, luitenant-kolonel Neria Yeshurun, zal in plaats daarvan alleen een ''reprimande'' krijgen, iets dat meegewogen kan worden bij eventuele promoties of overplaatsingen naar een nieuwe post.
De Israelische Militaire Advocaat-Generaal heeft dat dinsdag, bijna twee jaar na dato, besloten. Yeshurun, die een artillerie-eenheid commandeerde, had de troepen opdracht gegeven de kliniek in de wijk Shuja'iyeh onder vuur te nemen op het moment dat een gesneuvelde collega, kapitein Dmitri Levitas, commandant van een pantser-eenheid, in Jeruzalem werd begraven. Levitas zou gedood zijn door een sluipschutter die uit de richting van de kliniek had geschoten. Yeshurun kon de begrafenis niet bijwonen en had als afscheid aan Levitas, zoals hij ook in een interview met een legerblad had laten weten, zijn artillerie-eenheid toen maar opdracht gegeven een salvo granaten op de kliniek af te vuren ter nagedachtenis aan zijn gesneuvelde collega.
De zaak werd vorig jaar juni in onderzoek genomen door de toenmalige Militaire Advocaat-Generaal Efroni. Zijn opvolger, Afek, liet weten dat ''vuren als een daad van wraak'' niet met de standaarden van het leger overeenkwam en als een voorbeeld van een falend commando gold. Maar niettemin werd de zaak onlangs teruggedraaid, omdat er ''onvoldoende bewijs was dat de actie ongerechtvaardigd was geweest op een operationeel plan'', aldus de Jerusalem Post.  Deze krant heeft het overigens niet over een kliniek, maar over een apotheek die beschoten zou zijn. Hoe dan ook, Yeshurun wordt niet vervolgd.
Het feit dat er vorig jaar een onderzoek werd geopend had een stroom van activiteiten opgeroepen, Zo was er een Facebookpagina geopend onder de naam ''We staan allemaal achter luitenant kolonel Nera Yeshurun'',waarop onder meer soldaten uit zijn compagnie hun steun aan hem konden betuigen. Daarop was te lezen dat de kliniek wel vernield móést worden, omdat er een positie van Hamas in gevestigd zou zijn geweest. (Iets wat Hams altijd heeft ontkend, en ook door geen enkele waarnemer is bevestigd, AbuP.). Het enige dat Yeshurun kon worden verweten, aldus één van zijn mannen, was dat hij dat kapotschieten verbonden had aan een afscheid van de gedode commandant Levitas. Maar dat hij gedaan ''om het moreel op te vijzelen''.
Tijdens de operatie van zomer 2014 in Gaza, waarin 2251 mensen van wie 550 kinderen werden gedood, vernielde Israel 17 ziekenhuizen en 56 centra voor primaire gezondheidszorg, volgens de Wereld Gezondheidsorganisatie WHO. Na de vorige Israelische inval in 2008-2009, deed een VN-commissie onder leiding van rechter Goldstone de uitspraak dat waarschijnlijk oorlogsmisdaden waren gepleegd. Dat rapport werd met vereende krachten onder tafel gewerkt. Tijdens de latere te Israelische inval van 2014 werden geen onderzoekscommissies van de VN of mensenrechtenorganisaties door Israel in in Gaza toegelaten. Israel zou de oorlog zelf onderzoeken. Tot nu toe heeft dat er niet toe geleid dat Israel ook maar iets strafbaar heeft bevonden, laat staan dat het iemand in staat van beschuldiging heeft gesteld.

Geen opmerkingen:

VN-commissie: Israel leverde geen bewijs dat UNRWA-personeel deelnam aan aanval

Bij de Columbia universiteit in New York vond een protest plaats -zie onder (Foto van X)                       Israel heeft geen enkel bewi...