donderdag 30 juni 2016

Netanyahu wil nu Knessetlid Haneen Zoabi uit het parlement laten zetten

Zoabi temidden van woedende Knessetleden. (Tv kanaal van de Knesset)

De verzoening tussen Israel en Turkije, zes jaar nadat Israel het  Turkse schip Mavai Marmara dat de blokkade van Gaza wilde breken enterde en negen ongewapende Turken doodschoot (een tiende overleed een aantal jaren later aan zijn verwondingen), heeft woensdag een wonderlijk staartje gekregen. Dat gebeurde nadat het lid van de Knesset voor de Gezamenlijke (Arabische) Lijst, Haneen Zoabi, aan de Knesset vroeg om niet alleen excuses te maken aan Turkije, maar aan alle mensen die onder de Israelische actie geleden hebben, inclusief zijzelf.
Vanaf het spreekgestoelte van de Knesset zei ze: “"Ik stond hier zes jaar geleden. Sommigen van jullie herinneren zich de haat en vijandigheid ten aanzien van mij, en kijk waar we nu zijn. Excuses aan de families van diegenen die terroristen werden genoemd. De negen die werden gedood, het blijkt dat hun families moeten worden gecompenseerd.''
''Ik vraag een excuus voor alle politieke activisten aan boord van de Mavi  Marmara en een excuus aan het lid van de Knesset Haneen Zoabi, voor zes jaar waarin stemming tegen haar werd gemaakt. Ik eis compensatie en ik zal  het doneren aan de volgende flotilla. Zo lang als er een beleg is, zullen er meer flotilla's moeten worden geregeld.''

Zoabi was in 2010 aan boord van de Mavi Marmara. Zij was er getuige van hoe de Israeli's de Turken doodden en op een persconferentie vertelde ze achteraf dat twee mensen voor haar ogen dood waren gebloed omdat de Israeli's weigerden hen hulp te laten verlenen. Zij werd naderhand door leden van de Knesset als ''verrader'' aangemerkt. Er werd met grote meerderheid gestemd dat zij haar immuniteit zou verliezen (wat door de toenmalige Knessetvoorzitter Rivlin werd verhinderd) en zij werd een tijd geschorst, terwijl zij haar diplomatieke paspoort en een aantal voorrechten kwijtraakte. Nu Israel in het kader van de verzoening met Turkije excuses heeft gemaakt voor het vermoorden van de Turken (iets wat Netanyahu al in 2013 deed) en bovendien in het kader van het akkoord heeft toegezegd 20 miljoen dollar schadevergoeding te gaan betalen, wilde Zoabi kennelijk ook eerherstel. Maar voor de Israelische verhoudingen ging zij daarmee veel te ver.
In de Knesset braken chaotische toestanden uit. Mickey Levi van de partij Yesh Atid, een oud politiecommissaris, rende naar voren en schreeuwde dat Zoabi eens tuk vuil was dat verwijderd moest worden. Oren Hazam van de Likud riep''Je vrienden zijn moordenaars, je bent een partner van terrorisme. Je zit er helemaal naast. Gebruik dit podium niet om dingen te roepen tegen soldaten van het IDF (Israelische leger).''  
Zobai antwoordde dat hij zijn mond moest houden: ''Jullie moordden.'' Er ontstond een opstootje waarin diverse Knessetleden van alles schreeuwden, onder wie de tijdelijke voorzitter, Hamad Amar van Yisrael Beiteinu, die zei dat Zoabi tegen hem had gezegd dat ze excuses wilde maken en dus tegen hem had gelogen.Uiteindelijk werden op aanwijzing van Amar diverse leden uit de zaal verwijderd, onder wie Zoabi, Micky Rosenthal van de Zionistische Unie, en Zehava Galon van de linkse Meretz partij.
De Kafkaeske vertoning krijgt een nog surrealistischer staartje, omdat premier Netanyahu aan procureur generaal Mandelblitt nu gevraagd heeft procedures te starten om Zoabi haar Knessetlidsmaatschap te ontnemen. De reden is dat ze leden van de Israelische krijgsmacht ''moordenaars'' heeft genoemd. ''Met haar acties en haar leugens heeft ze alle rode lijnen overschreden,'' aldus Netanyahu.
Twee Knessetleden, Levi van Yesh Atid, en Rosenthal van de Zionistishe Unie hebben bovendien een klacht ingediend bij de Ethische Commissie van de Knesset. Isaac Herzog, de leider van de Zionistische Unie, ging in een tweet nog een stapje verder en zei dat “IDF soldaten de kinderen van ons allemaal zijn en dat het schandalig is hen moordenaars te noemen. Nog een reden om er niet mee akkoord te gaan compensatie te betalen aan hen die de soldaten aanvielen,'' voegde deze socialistische oppositieleider eraan toe.”
Intussen is niet duidelijk of Zoabi ditmaal daadwerkelijk uit het parlement zal worden gegooid en wat daarvan de consequenties zullen zijn. Ze is eerder in problemen gekomen, eenmaal wegens de Mavi Marmara, eenmaal omdat ze weigerde ontvoerders van drie jonge Joodse kolonisten ''terroristen'' te noemen, en onlangs omdat ze met twee collega's,  Jamal Zahalka en Basel Ghattas, de ouders had gesproken van Palestijnse jongeren die al of niet bij acties door het Israelisch leger waren doodgeschoten en wier lichamen niet werden vrijgegeven. Dat kwam de drie op een schorsing te staan, waarin zij wel mochten stemen maar niet deelnemen aan debatten. Niet zolang geledne moest zij ook een boete betalen, nadat ze schuld had bekend aan het uitschelden voor ''verrader'' van een Palestijnse politieman in Nazareth die Palestijnse demonstranten had opgebracht. En dan was erook noghaar optrdn op de Kristallnachtherdenking, verleden jaar in Amsterdam. Haar opmerkingen daar dat de stemming in Israel de stemming van de jaren '30 in Duitsland in herinnering bracht, deden ongeveer net zoveel stof opwaaien als toen de plaatsvervangende commandant van het Isarelsiceh leger zich in april op dezelfde manier uitliet.     

Geen opmerkingen:

Israel opent het vuur op wachtenden op voedsel: ruim 100 doden en 726 gewonden

                                                                      Foto van X Het Israelische leger heeft donderdagmorgen een nieuw en ni...