dinsdag 28 juni 2016

Israelische stafchef heeft ''Hannibal procedure'' afgeschaft


De wijk van Rafah na het Hannibal-bombardemenet waarbij tenminste 170 mensen werden gedood. (Foto Amnesty) 
 
De Israelische stafchef, generaal majoor Gadi Eisenkot, heeft de zogenoemde ''Hannibal procedure'' afgeschaft, een procedure die tot doel had te verhinderen dat Israelische miliatairen door de vijand gevangen genomen zouden worden. De procedure hield in dat als een militair gevangen genomen werd, het vuur op zijn ontvoerders mocht worden geopend, ook als dat het leven van de ontvoerde militair zelf in gevaar bracht.  De proceduer stamde al uit de jare tachtig, maar werd aangescherpt na de ontvoering in 2006 van korporaal Gilad Shalit.
 Tijdens de laatste Gaza veldtocht werd de procedure tenminste tweemaal gebruikt,  bij de ontvoering van de militairen Oron Shaul en Hadar Goldin. Shaul werd in het begin  van de veldtocht ontvoerd door militairen van Hamas die opdoken vanuit een tunnel en werd volgens diverse berichten vervolgens via de Hannibal procedure door eigen Israelisch vuur gedood.
Luitenant Goldin werd in augustus ontvoerd in de buurt van Rafah en meegenomen in een tunnel. Israel zette vervolgens de Hannibal-procedure in werking en beschoot het hele gebied onder meer met zware artillerie. Daarbij werden ruim 170 mensen gedood, onder wie vermoedelijk ook Golding. De lichamen van Shaul en Golding zijn nog in handen van Hamas. Israel heeft bij de gisteren gesloten en vandaag getekende overeenkomst met Turkije aan de Turken gevraagd moeite te doen hun lichamen terug te krijgen. Volgens een bericht van Richard Silverstein (blog Tikun Olam) zou overigens nog een derde Israeli via de Hannibalprocedure door eigen vuur zijn gedood. Silverstein meldde dat Guy Levy was gedood door een granaat die in een gebouw was geschoten nadat hij daar in gevangenschap naartoe was vervoerd.  De massale beschieting volgend op de ontvering van golding is overiegsn door Amnesty International gekakrateriseerd als een oorlogsmisdaad. (Israelische miilitaire juristen hebben de zaak indertijd in onderzoek genomen, schrijft Haaretz, maar volgesn de krant is het twijfelachtig dat er na zoveel tijd nog een vervolging zal komen).    

Eisenkot besloot al een week of wat geleden, volgens ingewijden, de Hannibal-procedure te schrappen na een aanbeveling daartoe in het jaarlijkse rapport van de staatsrekenmeester, Shapira, waarvan een voorlopige versie was rondgestuurd. De procedure ging er oorspronkelijk niet vanuit dat het toegestaan was een ontvoerde collega-militair te doden, maar hij wordt in de praktijk door sommige commandanten wel zo geïnterpreteerd. Sommige commandanten verklaarden in diverse discussies en fora dat dit nodig kan zijn om te zorgen dat Hamas of Hezbollah geen druk kunnen uitoefenen op Israel. Wegens de verschillen in  interpretatie gaf rekenmeester Shapira de aanbeveling de maatregel af te schaffen.

Geen opmerkingen:

Hamas en Fatah sluiten met 12 andere fracties een akkoord over een interim-regering

 Veertien Palestijnse groeperingen hebben in Beijing een akkoord gesloten dat mikt op het vestigen van een gezamenlijke regering die na aflo...