woensdag 29 februari 2012

Proces wegens smaad over de dood van het jongetje Al-Durra moet over van Franse Hoge Raad


Charles Enderlin met exemplaren van het  boek dat hij over de affaire schreef: ''Un enfant est mort''.De zich in Frankrijk al jaren voortslepende zaak wegens smaad van de Franse tv zender France 2 en zijn correspondent Charles Enderlin in Israel tegens Philippe Karsenty van een media watchdog moet over gedaan worden. Dat heeft het Franse Cour de Cassation (de Franse Hoge Raad) dinsdag beslist. Karsenty was in 2006 in eerste instantie veroordeeld, maar werd in 2008 door het Cour d'appel (Gerechtshof) vrijgesproken. Deze laatste uitspraak is nu door de Hoge Raad vernietigd.
De zaak gaat over de affaire van het jongetje Mohammed al-Durra dat in september 2000 bij het begin van de Tweede Intifada in Gaza werd gedood tijdens een treffen tussen Palestijnen en het Israelische leger. Enderlin maakte een rapportage  van het jongetje die in de armen van zijn vader omkwam. Het waren beelden die de hele wereld rondgingen en een een soort icoon van Tweede intifada werden. 

Vrij snel daarna kwam daarop vanuit Israel een beweging op gang om de dramatiek te ontkrachten. Gebaseerd op het feit dat Enderlin's cameraman, Talal Abu Rahma, een Palestijn was (en dus - zoals alle Palestijnen - niet te vertrouwen), werd aangevoerd dat de 12-jarige Mohammed niet door Israelische maar door Palestijnse kogels was gedood. Anderen ging zover te zeggen dat de hele zaak in scène was gezet. Karsenty, die de leider is van Media Rating, een soort Frans equivalent van Engelstalige hasbara-watchdog organisaties als Honest Reporting of CAMERA, had zelfs gesteld dat Mohamed helemaal niet was gedood, dat het allemaal een vervalsing was en dat France 2 zijn correspondent in Israel, Charles Enderlin,  en de chef van de nieuwsdienst, Charlette Chabot diende te ontslaan.
Bij de vrijspraak van Karsenty in 2008, in de zaak die France 2 en Enderlin hadden aangespannen, had het Gerechtshof geen uitspraak gedaan over de vraag of de beelden van France 2 nu echt waren geweest of vervalst, maar alleen besloten dat Karsenty zijn mening 'te goeder trouw' had gegeven en binnen het kader was gebleven van wat wettelijk toelaatbaar is bij het uiten van kritiek. Het Cour de cassation heeft deze uitspraak nu op grond van een juridische technicality vernietigd: het Gerechtshof was zijn boekje te buiten gegaan door tijdens de zaak de de ruwe, onbewerkte opnames van France 2 op te vragen. Het had zich moeten beperken tot de bewijzen die Karsenty zelf had aangedragen om aan te tonen dat hij zich niet schuldig had gemaakt aan smaad.
De zaak-Al-Durra blijft daarmee nog wel even onder de rechter in Frankrijk. Juist vorige week kwam het Franse Gerechtshof met een andere uitspraak, waarbij een Israelische arts eveneens van laster werd vrijgesproken. Hij had beweerd dat de vader van het jongetje Mohammed bij de schietpartij helemaal niet gewond was geraakt en dat hij littekens van oude wonden voor nieuwe verwondingen had laten doorgaan. Het Franse Gerechtshof oordeelde dat deze uitspraken ook 'te goeder trouw' waren gedaan, (alhoewel ze in strijd met de feiten waren). 
Ook deze zaak zal nog verder worden uitgevochten voor het Cour de cassation.       

Geen opmerkingen:

Peuter Mohammed Tamimi overleden als gevolg van een Israelische kogel

  Mohammed Tamimi De 2,5 jaar oude peuter Mohammed HaythamTamimi uit Nabi Saleh is maandag in een Israelisch ziekenhuis overleden. Hij was v...