donderdag 16 februari 2012

Een omstreden sheikh en een uitnodiging die ten onrechte weer werd ingetrokken

Ik heb het vermoeden dat sheikh Haitham al-Haddad niet mijn favoriete islamgeleerde is. Ik zeg: vermoeden, want zeker weten is  moeilijk als je zo iemand niet zelf kan horen spreken en vragen stellen. En dat is wat er gebeurt. Onder aanvoering van Joel Voordewind van de ChristenUnie bleek een Kamermeerderheid van mening dat sheikh Haddad meningen verkondigt die in Nederland niet welkom  zijn. Daarop trok de VU een uitnodiging aan de sheikh in. Hij zou daar zaterdag zou komen spreken. En dus is het - alhoewel er kennelijk van andere zijde pogingen ondernomen worden om hem toch hier naartoe te halen- de vraag of we de sheikh wel aan de tand kunnen voelen.


Waarom wilden de Kamerleden Haddad de toegang weren? Waarom was ook het CIDI ineens tegen zijn komst?
Dat was omdat hij, naar het schijnt, controversiële meningen koestert over vrouwenbesnijdenis en zaken als de hudud (traditionele bestraffingen als steniging of het afhakken van handen) niet zonder meer naar de prullenmand verwijst (waarover dadelijk meer). Maar de voornaamste reden was toch dat hij lelijke dingen had gezegd over Joden. Dat was in een preek die hij,  als ik het goed begrijp,  zo'n tien jaar geleden hield. Die preek figureerde op een site van Britse hardliners en Israel-verdedigers: Harry's Place. Iedereen die iets over Haddad te berde bracht verwees steeds naar die ene site. Harry's Place haalde vertalingen aan uit die preek en daaruit bleek dat Haddad Joden vijanden van God had genoemd  en afstammelingen van apen en varkens. Ook had hij het een keer over de 'Protocollen', waarmee hij vermoedelijk de protocollen van de Wijzen van Zion bedoelde, een berichte antisemitische vervalsing uit de tijd  van Tsaristisch Rusland.
Ik wordt altijd ontzettend achterdochtig als pro-Israel sites sheikhs gaan aanhalen om aan te tonen dat ze antisemitisch zijn, als islamistische geleerden ineens controversieel blijken te zijn, of als islamitische sites cartoons publiceren die als antisemitisch worden aangemerkt. We hebben in Nederland in maar een paar jaar tijd de affaire gehad van de moslim-hervormer Tariq Ramadan die zijn part-time baantje aan de Erasmus universiteit  verloor omdat hij - o schande - eens in de week een column bleek te leveren aan de Engelstalige, Iraanse tv-zender Press tv. We hebben de affaire gehad van het CIDI dat meende dat anti-Israel cartoons op de site van een islamitische stichting in Nijmegen antisemitisch waren (wat de stichting bijna haar subsidie kostte). En we hebben natuurlijk hetzerige instellingen als MEMRI en Palestinian Media Watch, die non stop bezig zijn aan wie het maar wil een stroom van (meestal onterechte) verdachtmakingen over van alles en nog wat islamitisch te leveren.
Vandaar dat ik kritisch naar de preek van Haddad keek, in de verwachting dat het ditmaal mogelijk ook weer om onterechte beschuldigingen zouden gaan. Aanvankelijk kon ik de gewraakte passages (ik zocht met name naar de 'Protocollen') niet zo gauw vinden - mijn Arabisch is allesbehalve vlekkeloos. Een tweet waarin ik aangaf dat het 'tijd was voor Kamervragen naar de betrouwbaarheid van de bronnen'  van de Kamerleden met bezwaren tegen de komst van Haddad was daarop gebaseerd (en zette Jan Dirk Snel aan het werk - lees zijn blogpost over de sheikh). Later bleek - met behulp van de zoekfuncties van Google  dat de vertaling toch correct was. Ik was zeker niet de eerste die ontdekte dat reageren op twitter soms te makkelijk gaat. En sneller dan goed voor je is, want ik zat dus fout.
Alleen heb ik bij nader inzien toch het gevoel dat het niet echt helemaal zo fout was, die tweet. Want, wat vaak uit het oog wordt verloren bij dit soort gevallen waarin beschuldigingen van antisemitisme vallen (en vooral als het gaat om gelovige islamieten),  is de context. De preek gaat onder meer over solidariteit met de Palestijnen. En als ik het goed begrijp werd hij gehouden, zo'n tien jaar geleden tijdens de Tweede intifada, een periode waarin bijna 5.000 Palestijnen werden gedood. Als hij in de preek over 'de Joden' spreekt, bedoelt hij daar naar gangbaar Arabisch spraakgebruik de Israeli's mee met wie dus een bloedige confrontatie gaande was op dat moment (zie ook wat Jan Dirk Snel hierover zegt).  En als hij de Joden als 'vijanden van God aanmerkt en als afstammelingen van apen en varkens', is dat deels een verwijzing naar de Vijfde soera van de Quran,  Al Ma'ida (vers 60). Waarmee ik niet wil zeggen dat Haddads tekst door de beugel kon , maar naar mijn bescheiden mening geeft deze achtergrond er toch een wat andere lading aan dan wanneer de uitspraken uit hun context worden gehaald.

Iemand voor antisemiet uitmaken is sinds de Tweede Wereldoorlog een machtig wapen, dat vooral Israel sinds de jaren '60 met veel succes is gaan gebruiken tegen de Palestijnen. Wie dat niet meteen voetstoots van me aanneemt zou eens het boek 'Israel's Holocaust and the Politics of Nationhood' moeten lezen van Idith Zertal. En wel de pagina's 98 en verder waarin ze beschrijft hoe op instigatie van Ben Gurion tijdens het in 1961 gehouden Eichmann-proces een hele 'case' tegen de mufti van Jeruzalem, Haj Amin al-Husseini, werd opgebouwd, die  tijdens de rechtszaak flinterdun bleek, maar waar niettemin de tot op heden in bepaalde kringen in stand gehouden reputatie van de mufti als één van de grootse antisemieten van de vorige eeuw, op berust. (De mufti is inderdaad een keer middenin in de oorlog, onder het motto dat de vijand van mijn vijand mijn vriend is, door Hitler in audiëntie ontvangen. Dat was zeker niet chique, maar  daar was ook zo ongeveer alles wel mee gezegd).
De zaak tegen de mufti is het begin geworden van een benadering van moslims en Palestijnen door Israel en hun meest kritiekloze verdedigers, die tot op de dag van vandaag voortduurt (lees bijvoorbeeld de  stukken die ik schreef over Itamar Marcus en zijn Palestinian Media Watch). Met deze gedachte in het achterhoofd zou het verstandig kunnen zijn om niet bij iedere anti-joodse uiting van iemand die zich van een islamitisch discours bedient, meteen de zwartst mogelijke beschuldigingen uit de kast te halen. Er is tenslotte nog steeds volop sprake van een Israelisch Palestijns conflict, waarin de Palestijnse kant er wel degelijk de nodige legitieme bezwaren op nahoudt. Enig voordeel van de twijfel zou iemand toch gegund moeten mogen worden. Zeker in een land waar, als het over moslims gaat, ineens weer wel alle registers open getrokken mogen worden. En stel je nou eens voor dat het omgekeerd was. Je moet er toch niet aan denken dat sheikh Haddad over Joden (of christenen) zou hebben gezegd dat hun religie geen religie is, maar dat ze aanhangers zijn van een fascistische ideologie. En dat hun heilige boek erger is dan Mein Kampf?
Ook wat betreft andere opvattingen mag wel iets soepeler worden gereageerd.  Ik ben zeker geen voorstander van andere rechten voor vrouwen dan voor mannen. Of van het afhakken van handen of stenigen, maar begreep uit YouTube fragmenten die ik van Haddad zag, dat hij meent dat zulke straffen alleen in een waarlijk islamitisch land kunnen worden toegepast. Ik zou wel eens willen weten wat hij daarmee bedoelt. Bestaat zo'n land al of is het een utopie? Of bedoelt Saudi-Arabië? En zo ja, waarom? Wat zijn de criteria?
Haddad lijkt me een echte salafist en dat - ik zei het al - zijn zeker niet mijn favoriete islam-geleerden. Maar in hoeverre moet je van iemand die hier komt verlangen dat hij het in alles met de heersende cultuur eens is in dit land, wat dat ook moge betekenen. En trouwens, hebben we hier niet een politieke partij die geen vrouwen lid wilde laten worden? Of scholen met de bijbel waar de schepping van de wereld in zes dagen letterlijk wordt genomen en homo's niet welkom zijn? Moeten we moslims met strengere criteria beoordelen dan onze eigen fundamentalistische christenen? 
 Kortom, zolang het niet echt zonneklaar is dat iemand antisemiet is, zolang hij niet rechtstreeks oproept tot geweld (en, meneer Voordewind, als iemand zegt dat de strijd moslims bloed zal gaan kosten, dan kan dat  ook nog heel goed overdrachtelijk zijn bedoeld) is er geen aanleiding iemand de toegang tot Nederland te weigeren. Het ontketenen van actie in die zin is een vorm van intolerantie en van censuur. Petje af voor Kustaw Bessems met wie ik het niet altijd eens ben, maar ditmaal dus volmondig wel. Met mensen als sheikh Haddad dient een debat te worden gevoerd. En hij had, zoals Bessems zei, daarom  gewoon hier naartoe hebben moeten komen. Als hij dan iets zou hebben gezegd of gedaan wat niet door de beugel kon, zou er altijd nog de rechter zijn als middel om daartegen op te treden. Politici zouden zich in dit opzicht heel terughoudend moeten opstellen en zich niet door de heersende anti-islam hysterie op moeten laten naaien. De reputatie die we ooit hadden als tolerant land, zijn we natuurlijk allang kwijt. Maar na dit optreden van de Tweede Kamer als een soort volksgericht, vraag ik echt af of we niet bezig zijn langzamerhand een soort achterlijke uithoek van West-Europa te worden.

15 opmerkingen:

Anoniem zei

Abu, ik volg altijd e tweets van het CIDI en daar prijst men de tweede kamer voor hun voortvaardigheid. Misschien zijn de kamerleden door hen getipt en ingefluisterd. Wat mij het meest ergert en boos maakt, ik was gisteren bij de ontmoeting van de twee Palestijnse dames uit Nabi Saleh, in de tweede kamer voor de buitenlandwoordvoerders.Harry van Bommel was de gastheer, PVV,PVDA,Groen Links en CU waren aanwezig. PVV en CU hebben zich schandelijk gedragen, zelfs na het zien van de schokkende video over het geweld tegen de Palestijnen inclusief tegen jonge kinderen.
Een persoonlijke aanval door de heer van Roon naar een van de dames, zij zou opgeroepen hebben tot de 3de intifada en familie zijn van een terrorist die Israeliers zou hebben gedood. Zij riep op tot een derde intifada van camera's die het geweld vast leggen, haar familie lid was zo getraumatiseerd door de moord op zijn vader toen hij 1 maand oud was en de moord op andere familie leden.Op de site van de PVV staat; een vraag voor Netanyahu bij zijn komst naar NL, "bouw, bouw, bouw in Samaria, Judea en Jeruzalem".
Dat noem ik nog eens oproepen tot moord en doodslag. Joel Voordewind zei dat ook Palestijnen Israeliers vermoorden, zie familie in Itamar, zelfs een baby van drie maanden.
gr. Jose

Elisabeth zei

Sommige islamitische geleerden zeggen dat bepaalde straffen in de sharia alleen in een echt islamitisch land mogen worden uitgevoerd. Daar bedoelen ze mee: Een land dat echt rechtvaardig is in Islamitische zin. Als er dus geen onderdrukking, corruptie en armoede is, is er geen excuus voor diefstal en is een zware straf terecht. Zolang die ideale staat er nog niet is, moeten zulke straffen worden opgeschort. Misschien bedoelt hij wel zo iets?

Overigens kreeg die moefti Haj Amin al-Husseini het minste aantal stemmen bij interne Palestijnse verkiezingen voor die post. Hij was gewoon aangesteld voor de Britten die daar de baas waren en bij hun keuze werd aan de voorkeur van de Palestijnen voorbij gegaan.

http://en.wikipedia.org/wiki/Haj_Amin_al-Husseini

Sonja zei

"Onder aanvoering van Joel Voordewind'

Onder aanvoering van het CIDI, die de Kamer 'adviseert'.

Sonja zei

Als een jood zegt dat homoseksualiteit een ziekte is, dan heet dat een religieuze overtuiging die vrij geuit mag worden. Maar wanneer een moslim zegt dat homoseksualiteit een ziekte is, dan ontketenen de media een hetze en worden er tientallen aangiftes gedaan bij de politie.

Lees verder: http://eindpunt.blogspot.com/2012/02/religieuze-expressie-in-nederland-meten.html

Abu Pessoptimist zei

Elisabeth, ik denk dat Haddad dat inderdaad bedoelde: een land dat rechtvaardig (=islamitisch) geregeerd wordt. Als je ziet wat er op YouTube van hem te zien is, merk je dat hij zich wel strikt aan de letter van de sharia houdt, maar wel de omstandigheden laat meewegen. Maar laat hij het zelf maar uitleggen.

Wat mufti Al-Husseini betreft heb je gelijk. Rashid Khalidi gaf een uitgebreide en interessante beschrijving van hem in zijn boek ''The Iron Cage''.

Abu Pessoptimist zei

En Sonja, natuurlijk neemt het CIDI hier het voortouw. Maar Voordewind is degene die als loopjongen fungeert en het meeste lawaai weet te genereren. Krankzinnig eigenlijk als je er over nadenkt: de ene fundamentalist die de andere de maat neemt. De pot verwijt de ketel...

Likoed Nederland zei

U moet toch eens een geschiedenis lezen over de Mufti.

Bijvoorbeeld op Wikipedia:
"Al-Hoesseini riep via deze zender moslims op de Balkan op om dienst te doen in speciale moslim-eenheden van de Waffen-SS (de Handschar en Kama divisies). De zender kon ook in het Midden-Oosten goed ontvangen worden. Al-Hoesseini riep in zijn uitzendingen de Arabieren op om in opstand te komen tegen de Britse kolonisator en tot het vermoorden van iedere Jood die men tegenkwam."

Abu Pessoptimist zei

Likoed NL, Ik meen dat ik de geschiedenis wel heb bestudeerd. Hebt u het boek van Idith Zertal gelezen? En de beschrijving van het leven van de mufti door Rashid Khalidi in The Iron Cage?
Dat zijn gerenomeerde historici. Wikipedia zegt me niet zoveel, dat is trouwens soms nogal vervuild door al te pro-Likud meningen, zal ik maar zeggen.
De mufti was een tragische figuur. Hij nam in WO II zeker een afkeurenswaardige houding in, maar het effect daarvan bleef nagenoeg nihil. Hij deed ongeveer hetzelfde als Anwar Sadat, toen een officier in het Egyptische leger, die contact zocht met de vanuit Libië oprukkende troepen van Rommel en ze zeker had geholpen om Egypte en Palestina te bevrijden van de Britten, als ze niet bij El Alamein waren verslagen. In tegenstelling tot de mufti was Sadat daarentegen in Israel een gezien persoon (zelfs al was een van zijn trouwste steunpilaren in Cairo, de journalist Anis Mansour, een duidelijke antisemiet en zelfs al was zijn eigen houding ten opzichte van Joden op zijn minst dubieus. Israel hanteert het verwijt van antisemitisme naar gelang het het beste uitkomt.
Maar ik begrijp dat u moeilijk afstand zal kunnen doet van dit door Ben Gurion aangeleverde argument om met modder naar Palestijnen te kunnen gooien.

Likoed Nederland zei

Ik kom met algemene informatiebronnen, u komt in reactie met een Palestijn.

En dan verwijt u ons gekleurde bronnen te gebruiken. Sterk!

Abu Pessoptimist zei

Godsamme, Likoed NL, hier valt mijn mond van open. Ik haal een Palestijn aan!?! Nota Bene! Een Palestijn! Hij is wel hoogleraar aan de Columbia Universiteit in New York, naar een Palestijn! En die liegen zeker altijd? Geldt dat tussen haakjes ook voor Idit Zertal, die Israeli is? Of liegen Israeli's nooit?
Wat u hier doet is echt ongelofelijk. Zeker nooit gehoord dat in de wetenschap bepaalde criteria gelden en afgesproken werkwijzes worden gebruikt? U bent zielig. En blijkbaar racistisch.

Likoed Nederland zei

Het wetenschappelijk bewijs over de moefti is overweldigend, dus het is zeker opmerkelijk dat u een Palestijn heeft gevonden die het anders ziet.

Zie de wetenschappelijke onderbouwing in de voetnoten van de Engelstalige Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Haj_Amin_al-Husseini

Net zo opmerkelijk is het dat u iemand probeert te verdedigen die uitspraken deed als: "Dood de Joden waar je ze maar vinden kan. Dat is prijzenswaardig; voor Allah, de geschiedenis en onze religie."

Abu Pessoptimist zei

Likoed NL, zoals gewoonlijk geeft u het niet op. Lees dan - tot besluit - want ik houd er wel mee op, even de volgende regels, een quote van Novick over de (Israelische) beschrijvingen van de mufti, aangehaald in de door u aanbevolen Wikipedia-entry:

'The claims of Palestinian complicity in the murder of the European Jews were to some extent a defensive strategy, a preemptive response to the Palestinian complaint that if Israel was recompensed for the Holocaust, it was unjust that Palestinian Muslims should pick up the bill for the crimes of European Christians. The assertion that Palestinians were complicit in the Holocaust was mostly based on the case of the Mufti of Jerusalem, a pre-World War II Palestinian nationalist leader who, to escape imprisonment by the British, sought refuge during the war in Germany. The Mufti was in many ways a disreputable character, but post-war claims that he played any significant part in the Holocaust have never been sustained. This did not prevent the editors of the four-volume Encyclopedia of the Holocaust from giving him a starring role. The article on the Mufti is more than twice as long as the articles on Goebbels and Goering, longer than the articles on Himmler and Heydrich combined, longer than the article on Eichmann--of all the biographical articles, it is exceeded in length, but only slightly, by the entry for Hitler.'[185]

Dit stemt overeen met wat Idit Zertal schrijft. Misschien even diep ademhalen en nog een keer overlezen, Likoed NL???

Likoed Nederland zei

Hij speelde geen grote rol in de holocaust nee, van de zes miljoen dode Joden zijn er 'slechts' enkele duizenden op zijn conto te schrijven.

Maar om die figuur dan te gaan witwassen is opmerkelijk.

Want nu u de informatie van Wikipedia wel overneemt, niet zo selectief shoppen.
Geef dan ook weer wat daar staat, dat de mufti:
- vernietigingskampen bezocht,
- SS divisies wierf,
- opriep om alle Joden te doden,
- de Britten hem als nazi-oorlogsmisdadiger wilden berechten,
enz. enz.

Maar dat kan iedereen die wil weten hoe het echt zit, daar ook nalezen.

Abu Pessoptimist zei

Likoed, iedereen die echt wil weten hoe het zit kan daar (ook daar)lezen dat de mufti weliswaar fout was, maar dat nooit bewezen is dat hij verantwoordelijk is geweest voor de dood van ook maar één enkele door nazi-hande gedode Jood. U hebt echt een bord voor uw kop van gewapend beton. (En trouwens ook een huid als van een potvis, want anders had u wel genoeg gehad aan de manier waarop u op de site Krapuul was afgeserveerd).
Voor alle duidelijkheid: dit is het laatste dat ik van u over dit onderwerp heb geplaatst.

Anoniem zei

Abu, lieden die Israël een warm hart toedragen en door alle zeeën willen gaan voor Israël, halen altijd de moefti erbij. Geen kritiek op Frankrijk,Italië, of welk land wat ook maar vele joodse bewoners heeft uitgeleverd maar op de moefti.Met Duitsland is er al weer vriendschap gesloten maar de moefti is de man waar men zijn pijlen opricht om zo de Palestijnen te beschadigen en te benadelen.
gr.Jose

Dode in Hebron en diverse gewonden in ondermeer el-Bireh

Mo'men Jaber Israelische militairen hebben in al-Khalil (Hebron) dinsdagmiddag een 17-jarige jongen dodelijk verwond. De 17-jarige Mo...