woensdag 9 oktober 2013

Partijdige archeologie

Te gast: United Civilians for Peace. Deze organisatie maakte een Engelstalige video over het bedrijven van archeologie in Israel, met name in de wijk Silwan van Oost-Jeruzalem. Dat is een archeologie die er vooral op is gericht aan te tonen dat er in de oudheid al sprake was van een Joodse aanwezigheid, met weinig oog voor andere vondsten uit andere periodes. Bovendien is het vorm van archeologie die Palestijnen uit hun huizen verdrijft:  "De geschiedenis van Jeruzalem kent veel verschillende perioden, maar de regering van Israël heeft alleen oog voor de Joodse periode." Dat zegt archeoloog Yonathan Mizrachi, directeur van Emek Shaveh een organisatie van archeologen in Jeruzalem, in de korte film 'Archaeology in the shadow of the conflict'. Het filmpje gaat over de verwevenheid van archeologie met de bezettingspolitiek van Israël in bezet Oost-Jeruzalem. "Die eenzijdige belangstelling voor de Joodse periode verdiept de bezetting van Oost-Jeruzalem."

De opgravingen in geannexeerd Oost-Jeruzalem geven een beeld van het veelzijdige verhaal van de geschiedenis van Jeruzalem. Bijvoorbeeld in Silwan, een Palestijnse wijk in Oost-Jeruzalem, gelegen tegen het oude centrum van de stad. Silwan heeft een complexe geschiedenis van 5000 jaar. Overblijfselen van het bestuur van de legendarische koning David zouden in de grond van Silwan zijn gevonden. Archeologie speelt een grote rol in het conflict over de toekomst van Jeruzalem.

Ahmad Karaem, inwoner van Siwan en gehandicapt sinds hij in 2001 door kogels van een kolonist werd getroffen, vertelt het verhaal van de Palestijnse bewoners van Silwan die sinds twintig jaar lijden onder de kolonisten en de archeologische opgravingen. De opgravingen hebben geleid tot gedwongen ontruimingen en tot verzakkingenvan Palestijnse huizen. In de wijk is een groot aantal orders tot vernietiging van Palestijnse huizen uitgevaardigd door de Israëlische regering. Doel is de aanleg van een nationaal park in de wijk, eindigend bij de City of David. Israëlische kolonisten spreken over Silwan als de City of David. De vereniging Emek Shaveh wil een archeologie die eerlijk is over alle tijdvakken van de geschiedenis. Dat inzicht helpt bij tolerantie en respect voor andere culturen. Daarmee wordt een betere toekomst gecreëerd voor zowel de plaatselijke bevolking als de gehele regio.

Geen opmerkingen:

Israel opent het vuur op wachtenden op voedsel: ruim 100 doden en 726 gewonden

                                                                      Foto van X Het Israelische leger heeft donderdagmorgen een nieuw en ni...