maandag 28 oktober 2013

Joel Voordewind zocht, op bezoek in het beloofde land, naar bevestiging van Bijbelse vooroordelen

Joël Voordewind fotografeerde ''fabrieksdirecteur Yehuda Cohen met één van zijn Palestijnse medewerkers'' in een plasticfabriek in de nederzetting Ariël. Volgens Voordewind verdient deze Cohen  een bonus voor de vrede. Volgens Voordewind wordt hij namelijk gedreven door ''een verlangen naar verzoening tussen Joden en Palestijnen''. En daarom ''probeert hij een fabriek draaiende te houden in wat de Palestijnen 'bezet gebied' noemen (aanhalingstekens van Voordewind).

Ik benijd ze wel eens, die echte gristelijke christenen. Het moet heerlijk zijn om in de zekerheid te leven dat God de wereld precies 5774 jaar geleden in zes dagen schiep, dat wie maar genoeg in Christus gelooft het eeuwige leven deelachtig zal worden, en dat God het Heilige Land heeft beloofd aan de Joden en aan niemand anders.
Wat dat laatste betreft heeft het Tweede Kamerlid Joël Voordewind zojuist een reisje naar dit beloofde land, afgerond waarin hij - zo laat hij ons weten in enkele stukken op zijn blog (waarvan ééntje ook verscheen in Trouw) moest betreuren dat de vrede nog ver te zoeken leek. Nu is die laatste waarneming nauwelijks nieuws te noemen. Maar Voordewind weet er een speciale draai aan te geven die duidelijk maakt dat hij beter dan de meesten van ons over een (van God gegeven?) zekerheid beschikt die maakt dat hij weet hoe dat komt. We lezen dat hij een fabriek van plastic huishoudartikelen bezocht in de nederzetting Ariël, en daar kennis nam van het feit dat - hoewel daar toch ook Palestijnen werken - de Palestijnse Autoriteit de producten ervan boycot. We proeven uit Voordewinds woordkeus en zijn gebruik van leestekens (aanhalingstekens voor ''bezet gebied'' en voor ''bezetter'') dat hij dit heel erg onjuist vindt. Blijkbaar vindt hij dat het gebied alleen maar ''zogenaamd'' is bezet. En blijkbaar vindt hij dat het feit dat de Palestijnse Autoriteit niet inziet dat het helemaal niet om een bezetting gaat - Ariël ligt immers zoals Voordewind schrijft, ''in het het hart van het aan de Joden beloofde land (Judea en Samaria)''  - dat de Palestijnse Autoriteit een totaal gebrek heeft aan vredeswil.
Voor Voordewind is er blijkbaar geen andere oplossing denkbaar dan dat de Palestijnen de Joden als de wettige eigenaars en heersers zien van wat voorheen wel ten onrechte Palestina werd genoemd, en dat zij - mutsen en kefiya's in de hand -  als trouwe inboorlingen hun landerijen, steden dorpen en grondgebied afstaan aan hun natuurlijke masters.
Elders wordt die indruk nog versterkt, want Voordewind schrijft ook ''haar volk'' tussen aanhalingstekens als hij een Palestijnse vrouw citeert die het heeft over haar volk. Blijkbaar zijn volgens Voordewind ook de Palestijnen alleen ''zogenaamd'' een volk. En mensen die geen volk vormen moeten niet zo kinderachtig doen en niet klagen als vertegenwoordigers van wat wel een volk is, wat heet: het Joodse volk dat immers van God heel het land kreeg van de Eufraat tot de Nijl, boomgaarden en hele landstreken inpikt, wegen afsluit, waterbronnen verbeurd verklaart of huizen sloopt om er een park van te maken.

' A-gebieden zijn volledig onder Palestijnse controle. Voor Joden verboden toegang,'' schrijft Voordewind bij deze foto op zijn blog. Dat wekt de suggestie als zou de Palestijnse Autoriteit Joden verbieden 'Area A' binnen gaan. Antisemitische Palestijnen? Nou nee, want wat staat er - in drie talen - op het bord achter Voordewinds hoofd (het Arabisch is op de foto nog net te zien), dat Israeli's er niet in mogen omdat dat niet mag volgens de Israelische wet. Voordewind weet blijkbaar zo zeker hoe de zaken in elkaar steken daar in Israel / Palestina dat hij niet eens meer tot zich kan laten doordringen wat hij ècht ziet. Tja, blijf dan in het vervolg liever gewoon thuis, zou ik zeggen.
Update 30 oktober: Voordewind heeft de tekst bij de foto op zijn blog aangepast, nadat er op de Joop.nl, (en hier dus) kritiek was geuit. Er staat nu dat het bord is geplaatst door Israel.

Palestijnen moeten gewoon het feit aanvaarden dat de Joden recht hebben op het hele land Israel, is de  inhoud van de boodschap van Voordewind, en als ze dat hebben gedaan dan moet er verzoening komen. Economische verzoening en verzoening van onderop. Voordewind sprak daarom ook met mensen van de ''Jerusalem Foundation'' die zeggen samenwerkingsprojecten  met Palestijnen te promoten. En met de tot het christendom bekeerde 'Palestijnse ex-terrorist' Tass Saada, die net als Voordewind vindt dat de Joden alle rechten hebben. Voordewind kende hem al uit Nederland en bezocht nu het schooltje dat hij schijnt te runnen in Jericho. (Saada is in alle opzichten een totaal ongeloofwaardige figuur, ik heb hem en zijn succes bij islamhaters en evangelische christenen al eens eerder beschreven). Verder sprak Voordewind ook met ''iemand van de Palestijnse Autoriteit'' die de voor hem teleurstellende boodschap had dat de PA Israel als de ''bezetter'' ziet en dat er zolang Israel doorgaat met de nederzettingen geen vrede komt.
 En dat was het dan. Allemaal vertelden zijn gesprekspartners Voordewind wat hij al lang wist en steeds in de Kamer heeft geroepen. Dat de Palestijnen dwarsliggen omdat ze het steeds hebben over die zogenaamde ''bezetting'' en klagen over de nederzettingen terwijl die juist de verzoening bevorderen en dat verzoening moet komen van onderop. Personen of zaken die hem aan het denken hadden kunnen zetten, die hem hadden kunnen wijzen op mensenrechtenschendingen (B'tselem?), kritische geluiden over de nederzettingenpolitiek hadden kunnen laten horen (Vrede Nu), of over de Israelische politiek, laat staan Palestijnse personen of organisaties, Voordewind bezocht ze allemaal niet.
Verder is opmerkelijk dat hij ontzettend slordig is met details. Yehuda Cohen, die hij opvoert als directeur en eigenaar van een plasticfabriek in de nederzetting Ariël, is in feite alleen maar de manager (van Lipski Plastics, een dochter van het grotere Keter Ltd). Van de ''Jerusalem Foundation'' die zegt gezamenlijke projecten van Joden en Palestijnen te bevorderen, doet hij het voorkomen alsof het een gemengde organisatie is. In werkelijkheid is het een volledig Joodse stichting, die indertijd is opgericht door de eerste burgemeester van het ''herenigde Jeruzalem'' Teddy Kollek. En wie Kolleks reputatie bij de Oost-Jeruzalemmers kent als iemand die werkelijk totaal nooit iets voor de Palestijnse inwoners van de stad heeft gedaan (Kollek schijnt dat zelf ook ooit te hebben toegegeven), begrijpt dat dat geen aanbeveling is. Voordewind voert ook een Palestijnse medewerkster van deze Jerusalem Foundation op, ene Haneen Mgadlh. Maar via Google blijkt binnen ongeveer een seconde dat deze dame een Israelische Palestijnse is uit Baqa al-Gharbiyya, die in Jerusalem studeert en helemaal niet verbonden is aan de Jerusalem Foundation, maar aan een organisatie voor interkerkelijke dialoog, die ICCI heet.
Doorvragen is kennelijk, zelfs bij dit soort bevriende organisaties, niet Voordewinds grote kracht. Ik vraag me echt af waarom hij de moeite heeft genomen om überhaupt aan deze reis te beginnen. Het lijkt me  namelijk godsonmogelijk dat hij er ook maar iets nieuws van kan hebben geleerd.

PS - 30/10  Inmiddels is een actie van de grond gekomen van mensen die menen dat Voordewinds veel te ver is gegaan en dat het trouwens tijd wordt dat er aan het belachelijk pro-Israelische gedrag van de ChristenUnie in het algemeen  paal en perk moet worden gesteld. Zij roepen op de ChristenUnie erop te wijzen dat Voordewind over de schreef ging met zijn  suggestie van Palestijns antisemitisme en de andere  tendentieuze berichten op zijn blog. En dat het tijd wordt dat de ChristenUnie in het algemeen over haar denkbeelden ten aanzien van Israel gaat nadenken, bijvoorbeeld over haar steun voor de nederzettingen in bezette gebieden, die ingaat tegen de internationale rechtsorde die de partij krachtens artikel 90 van de Nederlandse grondwet juist zou moeten helpen bevorderen.  
Via de mail circuleren oproepen om brieven te sturen aan de CU, te weten: Het Bestuur: bestuur@christenunie.nl; Fractie: c.dik@tweedekamer.nl, c.schouten@tweedekamer.nl, g.segers@tweedekamer.nl, A.Slob@tweedekamer.nl, j.voordewind@tweedekamer.nl
Overige afdelingen: zie http://www.christenunie.nl/nl/page/83

6 opmerkingen:

Anoniem zei

Voordewind wilt ook helemaal niets leren. Om in de Gristelijke traditie te blijven. Ziende blind en horende doof. Ik zou er nog een medische diagnose aan toe willen voegen; Denkend op het nivo van het syndroom van Down.

Esther zei

Prettig om te lezen dat je de overtuiging bent toegedaan dat het land toebehoort aan moordenaars, terroristen en leugenaars. Overigens menen moslims dat alles van hen is en ieder land.
Duidelijk is dat als het aan jou zou liggen de Thora werd herschreven.

Daniella zei

Abu, je zou hem toch bijscholen?
:)

Abu Pessoptimist zei

Esther, wat jij zegt over Palestijnen en moslims is niet minder dom dan beweren dat alle Joden alleen maar uit zijn op geld en de wereldheerschappij.
Verder zeg ik nergens dat de Thora moet worden herschreven. Maar wel kan je uit mijn woorden opmaken dat ik denk dat sommigen nog eens de moeite zouden moeten nemen om hem echt goed te lezen, om te proberen tussen de regels van de letterlijke tekst de betekenis ervan te begrijpen en tot zich door te laten dringen.

Daniella, ik wil JV best bijscholen. Maar ik vrees dat hij denkt dat hij alles al weet.

Unknown zei

Goed dat je er aandacht aan besteed Abu.

Ik heb bijna geen woorden voor Voordewinds onzin...

Het lijkt wel of hij niet wil leren.

Jominee zei

Joël Voordewind heeft zijn tweet van 23 oktober nog NIET aangepast: https://twitter.com/JoelVoordewind/status/392908580623368192

Tamelijk schokkend...

Israel hervat zijn moorddadige aanvallen op Gaza, nu alweer tenminste 32 doden

Archieffoto. Persbureau Wafa  Israel heeft vanmorgen om 7 uur zijn heilloze wraakactie tegen Gaza hervat. Volgens een communiqué  van het Is...