zaterdag 19 oktober 2013

UNICEF: behandeling kind-arrestanten op Westoever is nagenoeg niet verbeterd


Israel heeft slechts drie aanbevelingen overgenomen van de de 38 die de VN-organisatie voor het kind, UNICEF, in maart van dit jaar publiceerde over de mishandeling van Palestijnse kind-arrestanten op de Westoever. Dat heeft UNICEF, deze week in een follow-up statement bekendgemaakt. In de verklaring zegt de organisatie dat Israels schendingen van de rechten van kinderen nog steeds voortduren.
In het rapport van UNICEF van 6 maart 2013, “Kinderen in Israelische militaire detentie”, werd gezegd dat er sprake was van een patroon van mishandeling tijdens de arrestatie, het transport en het ondervragen van kind-gevangenen op de Westoever. Het Israelische ministerie van Buitenlandse Zaken zei toen in een reactie het rapport te zullen bestuderen en in samenwerking met UNICEF te zullen proberen de aanbevelingen over te nemen. UNICEF heeft sindsdien samengewerkt met het bureau van de militaire Advocaat Generaal in Israel, met de diplomatieke gemeenschap en met diverse Israelische, Palestijnse en internationale organisaties, aldus de verklaring. En Israel is nu bezig in ieder geval een drietal aanbevelingen over te nemen. Daaronder valt het volgende:
Het Israelische Centrale Militaire Commando (waaronder de Westoever ressorteert) is in september bij wijze van proef in twee gebieden van de Westoever begonnen met een nieuwe aanpak, waarbij kinderen niet langer 's nachts van hun bed worden gelicht, maar worden opgeroepen om op het bureau te verschijnen. Dat is naar aanleiding van één van de belangrijkste aanbevelingen in UNICEF's rapport, waarin wordt gesteld dat nachtelijke arrestaties traumatisch kunnen zijn voor kinderen en hun broertjes of zusjes, en die zegt dat “arrestaties van kinderen overdag horen plaats te vinden, afgezien van uitzonderlijke en ernstige situaties”.


- In April heeft Israel bij Militaire Order nummer 1711 bepaald dat de tijd die verloopt tussen de arrestatie en de voorgeleiding voor een rechter van een kind van 12-13 jaar van vier dagen wordt teruggebracht naar 24 uur en voor kinderen van14-15 jaar naar twee dagen.. Voor kinderen van 16-17 blijft het echter onveranderd vier dagen. UNICEF had in het rapport van maart gesteld dat kinderen “in detentie er recht op horen te hebben dat er binnen 24 uur na hun arrestatie een effectieve en juridisch onafhankelijke beoordeling plaatsvindt van de wettigheid van hun detentie en arrestatie, tenzij er sprake is van “speciale omstandigheden”.

- Sinds april, zo heeft de Military Officier van Justitie verklaard, worden de hoorzittingen over het verlangen van voorarrest voor kinderen apart gehouden van die voor volwassenen. Daar is een mondelinge afspraak over gemaakt tussen de officieren van justitie en de rechters.

UNICEF stelt dat de organisatie haar best zal blijven doen en met de Israelische Advocaat Generaal zal blijven samenwerken om alle 38 aanbevelingen uitgevoerd te krijgen.Daartoe behoren aanbevelingen om zaken als het blinddoeken van kind-arrestanten, het pijnlijk binden van de polsen, het tot op het naakte lichaam visiteren en het eenzaam opsluiten van kinderen af te schaffen. Ook wil UNICEF dat, zoals de wet in in Israel (maar niet in de bezette gebieden) voorschrijft, er een advocaat of een volwassen familielid bij de verhoren aanwezig is en dat er video-opnamen van de verhoren worden gemaakt.

1 opmerking:

Jaap Hamburger, Broek in Waterland zei

Op de stevige behandeling van kind-arrestanten is van toepassing hetgeen 'trees' heeft geschreven nav. een ander onderwerp:

"Helaas noodzakelijk, de moslims hebben aangetoond nogal explosief te zijn. Je kunt helaas geen risico meer nemen met het moslimvolk. Goed werk van Israel derhalve."

En nu ik dat zo schrijf: eigenlijk is dat een heel bruikbare opmerking van 'trees'; er is geen optreden van Israël tegenover moslimvolk te bedenken dat hiermee niet te rechtvaardigen valt. Kinderen arresteren en isoleren, huizen stuk slaan, olijfbomen uit de grond trekken, hekken plaatsten, Palestijnen doodschieten 'die daar te dicht bij komen', vissersboten enteren en vernielen, you name it. Je kunt niet voorzichtig genoeg zijn met moslimvolk.

Goed werk van 'trees' derhalve!

''Zolang ik leef zal ik ik me actief herinneren hoe Rutte de massamoord heeft gesteund''

Toespraak door Jaap Hamburger (voorzitter van Een Ander Joods Geluid) tijdens de demonstratie op de Dam in Amsterdam op 26 november 2023. Vr...