maandag 21 oktober 2013

Twintig Palestijnse NGO's in verzet tegen 'Rode Zee-Dode Zee project' van de Wereld Bank


Satellietfoto van de Golf van Aqaba, een aftakking van de Rode Zee, en de veel noordelijker gelegen Dode Zee (het kleine vijvertje bovenaan de foto). 

Een groep van 20 Palestijnse NGO's en een paar individuen, vooral op het gebied van watermanagement, landbouw en planning, heeft maandag een beroep gedaan op de Palestijnse Autoriteit en de Palestijnse Bevrijdingsorganisatie PLO om zich terug te trekken uit een project om de Dode Zee via een pijplijn door Jordanië te voorzien van water uit de Rode Zee (de Golf van Aqaba). In een gemeenschappelijke verklaring eisen de NGO's dat de PA en de PLO hun samenwerking opzeggen met het project, dat door de Wereld Bank wordt gesponsord.
The Red Sea - Dead Sea Water Conveyance Project, werd in 2005 ingeluid als een project dat de Dode Zee, waarvan de waterspiegel in een een verontrustend tempo daalt, te behoeden voor verdere teruggang in milieu-opzicht. Het plan voorziet in het ontzilten van water uit de Golf van Aqaba dat via Jordanië naar de Dode Zee wordt geleid en onderweg ook zorgt voor de opwerking van elektriciteit voor Jordanië, Israel en de PA. Voor het project, dat overigens nog in een voorbereidend stadium verkeert, werd in 2005 een akkoord getekend door Israel, Jordanië en de PA. De Wereldbank beschreef het project als een 'symbool van samenwerking en vrede in het Midden-Oosten'. De 20 NGO's die zich nu tegen het plan keren zeggen echter dat het project geweld aandoet aan de Palestijnse rechten op water en Israels eenzijdige controle over de watervoorraden bestendigt.
''Het initiatief dwingt de Palestijnse bevolking akkoord te gaan met het afstand doen van hun eigendomsclaims en af te zien van hun rechten,'' aldus de verklaring. ''Elke afwezigheid van een duidelijke stellingname van het Palestijnse leiderschap aangaande dit krankzinnige project, elke dubbelzinnigheid en elk positief kritisch geluid erover, draagt bij tot de straffeloosheid die Israel veel te lang in de gelegenheid heeft gesteld zich meester te maken van het Palestijnse water en de Palestijnen hun rechten te ontzeggen,'' aldus de NGO's.
De organisaties voegen eraan toe dat het hele project ''geloofwaardigheid en transparantie mist'' omdat het systematische voorbijgaat aan Israels inbreuken op de Palestijnse rechten op water en weigert oog te hebben voor Palestijnse bezorgdheden. Het project, zo voeg ik (AbuP) eraan toe, is overigens ook zeer omstreden op milieutechnische gronden. Onduidelijk is of het toevoegen van zulke grote hoeveelheden water aan de Dode Zee geen onvoorziene gevolgen zal hebben voor de samenstelling van de inhoud van de zee . Ook is onduidelijk of een alternatieve oplossing, waarbij water via Israel uit de Middellandse Zee wordt gepompt,  niet veel goedkoper zou zijn. 
De verklaring is ondertekend door de volgende organisaties en personen: 1. Palestinian Environment NGO Network (PENGON), 2. MAAN Development Center, 3. Palestinian Wastewater Engineers Group (PalWEG), 4. Stop the Wall, 5. Palestinian Farmers Union, 6. Applied Research Institute Jerusalem (ARIJ), 7. Land Research Center, 8. Media Environmental Center, 9. Palestine Hydrology Group (PHG), 10. Palestinian Agricultural Relief Committees (PARC), 11. Union of Agricultural Work Committees (UWAC), 12. Environmental Education Center (EEC), 13. Institute of Environmental and Water Studies - Birzeit University, 14. Palestinian Center for Human Rights (PCHR), 15. Palestinian Environment Friends (PEF), 16. Arab Center for Agricultural Development (ACAD), 17. Earth and Human Center for Research and Studies (EHCRS), 18. Palestinian Farmers Association, 19. The Arab Agronomists Association (AAA), 20. Prof. Dr. Hilmi S. Salem, Palestine Technical University - Kadoorie (PTUK), 21. Clemens Messerschmid, Hydrologist, 22. Prof. Dr. Samir Afifi, Environmental & Earth Sciences Department, Islamic University of Gaza.

Geen opmerkingen:

Israel opent het vuur op wachtenden op voedsel: ruim 100 doden en 726 gewonden

                                                                      Foto van X Het Israelische leger heeft donderdagmorgen een nieuw en ni...