vrijdag 26 december 2014

Israelisch hooggerechtshof beveelt voor tweede keer illegale voorpost Amona te ontruimen


Veldslag bij de ontruiming van negen huizen in Amona in 2006. (Foto Haaretz)  

Het Israelische hooggerechtshof heeft donderdag bepaald dat Amona, de grootste ''illegale voorpost'' op de Westoever binnen twee jaar in zijn geheel moet worden ontmanteld. De uitspraak van opperrechter Asher Grunis en twee andere rechters is de zoveelste aflevering in een soort juridisch drama in diverse bedrijven. Amona is in 1997 gebouwd als een soort satelliet van de nederzetting Ofra. Er wonen ongeveer 50 families op grond die in zijn geheel Palestijns privé-bezit is.
In 2006 gaf  het hof al eens, naar aanleiding van een verzoekschrift van Vrede Nu, opdracht negen huizen in Amona te slopen. Dat leidde toen tot een enorme veldslag, waarbij honderden kolonisten het opnamen tegen de politie.
In 2008 werd een nieuwe zaak aanhangig gemaakt door de mensenrechtenorganisatie Yesh Din, waarin werd gevraagd de hele nederzetting af te breken omdat hij op privé-grond stond. Die leidde na veel geharrewar tot een uitspraak in 2013 dat de hele nederzetting binnen enkele maanden moest worden ontruimd. De staat vroeg en kreeg echter uitstel, beloofde de zaak te ontruimen in overleg met de bewoners, en deed dat uiteindelijk niet. Intussen voerden bewoners aan dat zij delen van de grond hadden gekocht, maar politie-onderzoek toonde aan dat de koopakten over het algemeen waren vervalst.
In juni gaf een rechtbank in Jeruzalem de staat Israel opdracht 385.000 shekel te betalen aan zes Palestijns grondbezitters als compensatie voor het feit dat de nederzetting hen belet gebruik te maken van hun grond.
Opperrechter Grunis spreekt nu ferme taal over dat het leger de rechten van de Palestijnen onder zijn hoede moet bewaken, maar het is erg de vraag of ditmaal de uitspraak van het hof zal worden gerespecteerd. Sowieso is onduidelijk waarom de bewoners die nu al 17 jaar lang de grond van Palestijnen wederrechtelijk in bezit hebben genomen, nog eens een termijn van twee jaar krijgen om te verhuizen. Het lijkt er meer op dat dit de zoveelste aflevering is van een Israelische juridische soap.

Geen opmerkingen:

Alaa Abdel Fatah heeft onze hulp nodig

Het is waarschijnlijk veel mensen ontgaan dat ik een hele tijd niets over Egypte heb geschreven. Daar waren twee redenen voor. In de eerste ...