dinsdag 2 december 2014

Israelische man van 60 overreden bij Nablus

Scene of run-over incident (Photo: Israeli Police)
Plaats van de aanrijding (Foto Ynet/Israelische politie)

Een Israelische kolonist is maandag overreden door een auto in de buurt van Nablus en ernstig gewond zijn geraakt, hebben Israelische media gemeld. De man van 60 werd aangereden bij het Za'atara checkpoint ten zuiden van Nablus. Hij liep ernstige hoofdwonden op. Zijn toestand is ernstig, volgens de site Ynet. De auto reed door.
Een Israelische militaire woordvoerder wilde geen bijzonderheden geven. Een verslaggever van Ma'an meldde dat Israel de Huwwara en Za'atara checkpoints sloot na het ongeluk en dat Israelische militairen naar de auto zochten die bij de aanridjing betrokken was.

24 opmerkingen:

Chris zei

Abu,

Vanmiddag is Avi (zichrono livracha)overleden aan zijn verwondingen. Voor u een kolonist, voor mij een warm, sociaal mensch die geloofde in gelijkwaardige cooexistentie met diegene die zijn leven hebben genomen. Onherkenbaar verminkt met dood tot gevolg door terroristen.

Dat het u niets doet is mij duidelijk, want vanuit uw kromme redenering is dit een legitieme daad van verzet. Voor mij is dit zinloos geweld gedreven door blinde haat tegen alles wat joods is.

Zeg maar zoiets als waar de uwen tegen ageren bij uw Kristallnachtherdenking. Alleen geldt dat dan weer niet voor joden als Avi, want die roepen het over zichzelf af......

Anoniem zei

"een warm, sociaal mensch die geloofde in gelijkwaardige cooexistentie met diegene die zijn leven hebben genomen"

Waar blijkt dat uit, Chris? Wat heeft hij ervoor gedaan? Sowieso, hoe kan een kolonist, die dus op gestolen land is gaan wonen, zich op 'coexistensie' beroepen?

Egbert

Abu Pessoptimist zei

Chris,
ik geloof niet dat ik ergens het doodrijden van kolonisten door Palestijnen propageer. Of het doodmaken van wie dan ook door wie dan ook. En als jij die Avi hebt gekend wil ook best mijn deelneming aan je overbrengen.
Maar wat voor mijzelf geldt, is dat ik mensen die gaan wonen op grond die van anderen is afgepakt,kolonisten dus, niet kan zien als warme, sociaal gedreven mensen die in coëxistentie geloven, of ''mensch'' kunnen zijn. Ik heb daarvoor teveel gezien en gehoord over de ellende van Palestijnen die hun voorvaderlijke landerijen verloren. En die warme kolonisten, die vaak heel sociaal tegenover hun mede-kolonisten stonden, werden altijd een stuk minder warm als ik ze confronteerde met verhalen van de andere kant.
Het blijft niettemin erg triest dat zulke dingen gebeuren. Met haat voor Joden omdat het Joden zijn heeft dit overigens vrijwel zeker niets te maken. Dit is een gevolg van de omstandigheden. Daarbij valt op dat Palestijnen doe door Joden worden doodgereden (zoals pas nog dat 5-jarige meisje bij Ramallah) weinig aandacht krijgen en aangereden of doodgereden Joden heel veel. En daarbij moet ik ook aantekenen dat ik tientallen Joden ken die Palestijnen haten en verachten, terwijl er van alle honderden Palestijnen die ik ooit heb ontmoet, voor zover ik weet eigenlijk geenéén was die een hekel had aan Joden omdat het Joden zijn.

Trees zei

Chris, ik vind het vreselijk dat er weer iemand is gedood vanwege dit conflict, en mijn oprechte deelneming. En ik begrijp dat dit heel hard moet zijn. Toch wil ik hier wat over zeggen. En dit is neit om dit gebeuren te bagatelliseren. Integendeel. Ik vraag me alleen af of jij je kan bedenken dat de meer dan 2000 mensen die in Juli/Augustus omgekomen zijn, misschien ook mensen om zich heen hadden die van hen hielden. Ga nou niet zeggen dat ze het over zichzelf afgeroepen hebben omdat ze misschien voor Hamas gestemd hebben, of omdat ze Joden haten, of omdat ze als menselijk schild gebruikt werden of weet ik veel wat voor kul excuses er nog meer gebruikt worden. Als jij mededogen vraagt voor jouw verlies, dan wil ik dat ook van jou. Wat hebben de 540 ( of zoiets) kinderen die gedood zijn, gedaan dat ze eht verdienden om gedood te worden. De aanval op Gaza heeft 50 dagen geduurd. Dat is een gemiddelde van meer dan 10 kinderen per dag gedood. Waar is dit goed voor geweest. Wt er met Uw vriend gebeurt is, is uiteraard niet goed te keuren, maar hij heeft een keus gemaakt om te gaan wonen in gebied waar hij gezien wordt ( en ook is) als iemand die zich daar wil vestigen ten koste van de oorspronkelijke bewoners. Dat heet kolonialisme, en geschiedenis heeft bewezen dat dat neit te handhaven is. Nogmaals, het zal een goed mens geweest zijn, maar hij heeft de verkeerde keuze gemaakt. De 540 kinderen in Gaza, die gedood zijn, hadden die keus niet, zij zijn daar geboren. Nogmaals, mijn condoleances.

Chris zei

@ Egbert: Hoe heerlijk moet het zijn om zo simplistisch en ongenuanceerd te kunnen denken. Ik kan u tal van voorbeelden geven, maar vind bij dovemansoren toch geen gehoor.

@Abu: Door dit een gevolg van omstandigeden te noemen ontneem je Palestijnen elke vorm van verantwoordelijkheid. Dat vind ik te makkelijk. Stelde u niet ooit dat u zich joods voelt omdat u in de universele waarden van het Jodendom gelooft? Juist die universele waarden stellen dat een ieder voor zijn of haar daden verantwoordelijk is. Een moord op iemand omdat hij jood is, is een antisemitische moord en geen omstandigheid.

Voor wat betreft u laatste stelling: Mijn persoonlijk ervaring zijn de tegenovergestelde van die van u. In de jaren dat ik in de regio heb gewoond en in de talloze keren dat ik de regio heb bezocht heb ik nooit haat ervaren tegenover Palestijnen van de Israelische kant. Wel vanuit het Palestijnse kamp richting joden (incluis persoonlijke bedreiging).

@Trees: Ik snap niet waarom je het nodig vindt een vergelijking te trekken. Leed is leed en zeker geen wedstrijd ver-plassen. Indirect insinueer je (net als in andere reacties) dat hij zelf schuld heeft aan zijn dood. Dat vind ik stuitend en walgelijk!

Abu Pessoptimist zei

Chris,
Moet ik concluderen dat U vindt dat Joden het recht hebben Palestijns land bezet te houden en in te pikken en Palestijnen te vernederen en (in vrij groten getale) te doden? Omdat acties van Palestijnen daartegen volgens u per definitie antisemitische moorden zijn ? Of begrijp ik u nu helemaal verkeerd?

Ik kan me overigens best voorstellen dat u heel andere reacties van Palestijen en Joden krijgt dan ik op de vraag wie wie haat. Als ik sympathie uit zou spreken voor kolonisten op de Westoever kan ik namelijk ook vrij zeker rekenen op haat-reacties van Palestijnen en grote sympathie bij (waarschijnlijk helaas een meerderheid) van) de Israelische bevolking. Ik bedoel maar: u prees deze Avi z.l. voor zijn sociale houding en de mate waarin hij coëxistentie voorstond. Ik weet 100% zeker dat er geen Palestijn te vinden zou zijn geweest die dat zou hebben onderschreven (althans tegenover mij als niet betrokken buitenstaander).

Trees zei

Waarom zou k niet mogen vergelijken, hoewel ik dat volgens mij niet deed ( by the way). Ik zou willen dat U zich ook eens uitsprak over de moord op meer dan 10 kinderen per dag gedurende 50 dagen. Maar helaas, you don't get the point. Inderdaad leed is leed, en ik voel met allen mee. Ikwilde dat het leed eens allemaal gelijkgetrokken werd, dan zouden we een hele andere situatie hier hebben. Ik zeg iet dat uw vriend zelf schuld heeft, ook hij is een slachtoffer van omstandigheden. Maar ik vind wel dat mensen zoals hij, de kolonisten die land bezetten, medeverantwoordelijk zijn voor die klote situatie.

Chris zei

Abu,

Uw conclusie is geheel aan u, maar legt mij geen woorden in de mond!

Ik concludeer dat u en de uwen dit soort moorden begrijpelijk vinden en palestijnen per definitie geen rekenschap of verantwoordelijk zullen toekennen.

Ik heb mijn mening gegeven over een persoon die ik hoog had zitten en waar ik sypmathie voor koesterde. Ik heb niets gezegd over een beweging of situatie. U en de uwen kenden hem niet, weten niet waar hij woonde, hoe hij in het leven stond en wat zijn sociale bijdragen waren. Maar u meent te kunnen categoriseren op basis van 1 gekozen woord: kolonist.

In ieder geval is mij een hoop duidelijk geworden uit de reacties van u en de uwen.


Abu Pessoptimist zei

Chris,
Ik leg u geen woorden in de mond, ik heb alleen bezwaar tegen het feit dat u moorden op Joden door Palestijnen toeschrijft aan antisemitisme en niet aan de omstandigheden die mensen woedend zouden kunnen maken, terwijl u de veel talrijker moorden van Joden op Palestijnen geheel buiten beschouwing laat.

Dat u daaruit concludeert dat ik vind dat Palestijnen helemaal geen rekenschap of verantwoording hoeven af te leggen is geheel voor uw rekening. Ik vind dat Joden zowel als Palestijnen dat wel degelijk zouden moeten doen.

Dat u uw mening geeft over een persoon die u hoogachtte siert u, maar dat laat onverlet dat ik - en meer mensen met mij - geen begrip kunnen opbrengen voor mensen die huizen bouwen op land dat niet van henzelf is. De geschiedenis kent wel meer mensen die aardig waren maar desondanks aan de foute kant stonden. En fout blijft nu eenmaal fout.

Anoniem zei

Ik ben het helemaal met Abu Pessoptimist eens!
Corrie

Chris zei

Terwijl Palestijnse Vrienden met de familie rouwen en Palestijnse werknemers de tranen niet kunnen bedwingen, meent u van achter uw laptop virtueel op het graf te kunnen spugen door dit Mensch simpelweg als FOUT weg te zetten. Walgelijk!

U denkt zowel de aanklager en rechter te mogen zijn. In uw veilige zwart-witte wereld, gewapend op veilige afstand met niets dan een keyboard spuit u vuiligheid die stuitend en in veel gevallen ook niet correct is. Als buitenstaander (niet-Palestijn/Niet-Jood) zonder ook maar welke directe betrokkenheid is het uw goed recht, ik heb niet de tijd noch uw negatieve energie om hier verder op te reageren.

Wat ik als laatste nog wel kwijt wil is dat in mijn optiek en die van vele anderen u een dubbele moraal heeft: U betoogt te strijden tegen racisme, maar dit blijkt nu selectief te zijn. U wijt alles aan de omstandigheden en de in uw ogen schuldigen hieraan. Met vrienden als u hebben de (rouwende) Palestijnen geen vijanden nodig.

Abu Pessoptimist zei

Chris,
Als u bent uitgeraasd mag u een andere keer uitleggen hoe ik als niet betrokkene (want volgens u niet Jood, wat niet correct is), in mijn zwart-witte wereld een dubbele moraal hanteer. Klink nogal tegenstrijdig. Ik geloof daarentegen dat ik een vrij simpele waarheid hanteer: onrecht is onrecht, fout is fout. Zelfs als het waar zou zijn dat sommige Palestijnen hun tranen niet konden bedwingen, blijft uw kennis toch nog steeds een dief van hun grond.

Chris zei

De wens lijkt vader van de gedachte. Net zoals een varkenskarbonade niet kosher is, is iemand met alleen een joodse vader niet joods. Dit is pas een simpele waarheid (en u weet dat want immers: Goy in Israel). Dat u het met de waarheid niet zo nauw neemt en uw eigen percepties als de enige waarheid ziet is mij duidelijk, maar desalniettemin heel jammerlijk.

U als buitenstaander (niet Palestijn/Niet Jood) ziet mijn kennis als een dief. Een beschuldiging gespeend van racisme en uitsluiting. Practice what you preach meneer Abu, lees de toespraken er nog eens op na zoals bij de Krstalnachtherdenking van de uwen.

Abu Pessoptimist zei

Chris,
Beschuldiging gespeend van racisme en uitsluiting, precies wat u zegt al denk ik dat gebrekkige kennis van het Nederlands u hier parten speelt. Wat uw kennis van de praktijken van het Jodendom betreft, idem hetzelfde. Alleen een joodse vader en toch Joods, rara hoe zou dat kunnen. Ik vrees dat u al zoveel dingen zo zeker weet dat nadenken niet echt uw sterkste kant is.

Chris zei

Beste Abu,

Ik snap dat ik een gevoelige snaar heb geraakt, waarvoor mijn oprechte excuses. Dat u mijn kennis niet voldoende acht zie ik als een compliment. Ik ben niet arrogant te denken dat ik de volledige wijsheid in pacht heb. Dit stimuleert mij dan ook om elke dag te blijven leren.

Voor wat betreft u zegt over het Jodendom durf ik te stellen dat mijn kennis verder rijkt dan de uwe. Ook u weet net als ik dat er geen opperrabinaat is dat zal erkennen dat u Joods bent. Dat is zich Joods voelt is iets anders, laten we het daar bij houden.

Abu Pessoptimist zei

Chris,
OK, u vertegenwoordigt de strenge joodse leer. Ik neem aan dat u het ook eens bent met rabbijn Dov Lior dat zaad van niet-Joden niet geschikt is voor Joodse vrouwen. Of met rabbijn Shmuel Eliahu van Tsfat die in een psak din het verhuren van woonruimte aan Arabieren verbood.
Of met de rabbijnen Chaim Druckman, Dov Lior, Shmuel Eliyahu, Dov Wolpe, Avichai Ronsky, Yehoshua Shapira en nog wat collega's, die in oktober 2013 een oproep deden om een speciaal gebed tegen het vredesoverleg toe te voegen aan het Amida-gebed, een gebed dat ooit was gemaakt door opperrabbijn Eliahu (de vader van Shmuel Eliahu) waarin Kodesh Borche wordt gevraagd te verhinderen dat Eretz Israel ooit weer gedeeld zal worden.
U moet me trouwens nog iets vertellen: Sinds wanneer heet een blijkbaar streng orthodoxe Jood Chris, een naam die is afgeleid van de christelijke heiland? Ik herinner me dat rabbijn David Lilienthal - door u waarschijnlijk niet als rabbijn erkend - ooit onder gelach in een droosje zei dat als Joodse ouders hun kind de naam Christiaan meegaven er toch wel iets mis leek te zijn.

Chris zei

U vermijdt de stelling waarmee in indirect erkent wat ik schreef en pareert met niet relavante, opgezochte quotes van geselecteerde rabbijnen. Wat wilt u hiermee zeggen, dat het internet afzoeken u goed afgaat?

De stoot onder de gordel neem ik voor lief aan, een kat in het nauw maakt eenmaal rare sprongen.

Elisabeth zei

Volgens mij speelt deze 'Chris' zelf voor jood. Soms heet hij Piet Cohen, dan weer Herman de Goede etc. etc. Ik herken de betweterigheid en het slechte Nederlands.

Abu Pessoptimist zei

Chris,
Natuurlijk hebt u gelijk. Ik heb dat ook niet ontkend. De (ultra)- orthodoxie erkent mij en mijn gelijken niet als Joods. Zij (en u dus ook) doet daarmee iets meer dan de helft van de Amerikaanse Joden (en mogelijk de Joden in de wereld) af als 'niet-Joods'', of minimaal een geloof praktiserend dat als niet-Joods mag worden afgedaan.
De uitspraken van de rabbijnen, die gezien het feit dat u de Westoever kennelijk als Joods gebied beschouwt, waarschijnlijk uw voorbeeld zijn, waren niet moeilijk te vinden. Ze staan allemaal op dit blog.

Jammer dat u niet ingaat op mijn opmerking over uw naam. Ik neem dan maar aan dat u net zo'n geval als de voorzitter van Likoed NL, een tot het jodendom bekeerde christen die vervolgens aanspraak maakt op het ''historische vaderland'' van de Joden, inclusief vanzelfsprekend "Judea en Samaria", oftewel de bezette Westoever.

Elisabeth zei

Door al deze commentaren over wie meetelt als Jood en wie niet, en de toon van verachting die eruit spreekt, krijg ik als niet-Jood voor het eerst een hele nare kant van het Jodendom te zien.
Het kan ook zijn dat het hier gaat om 1 nare persoon. Ik hoop het laatste...

Chris zei

Beste Abu,

Ik heb geen uitspraken tot op heden gedaan over mijn opvattingen of vermeende aanspraken zowaar ik die al mocht hebben. U kunt mij proberen weg te zetten als aanhanger van welke leer of stroming dan ook, maar dat is speculatief en geheel voor uw rekening.

Wie ik ben en waar ik voor sta, staat los van mijn hier gekozen naam. Daar grappen over maken is overigens heel goedkoop. Ik wil u wel meegeven (omdat u dat belangrijk schijnt te vinden) dat ik niet uitgekomen ben.

De joodse wet is duidelijk en laat weinig ruimte voor interpretatie. Dat u deze wet niet erkent is duidelijk en zegt genoeg.

Abu Pessoptimist zei

Chris,
Natuurlijk hebt u die uitspraken wel gedaan. Het feit dat u er erg boos over werd dat ik uw overreden kennis uit de nederzetting een dief van andermans grond noemde, zegt genoeg. De onsmakelijke manier waarop u meent u het recht te kunnen aanmatigen om te beoordelen of iemand ''betrokken'' bij Israel/Palestina is, of een ''buitenstaander'', zegt alles over uw fundamentalistische levenshouding.
Ik heb u tot hier de ruimte gegeven om onder pseudoniem zure opmerkingen te maken, maar nu is het wel genoeg geweest. U bent nog wel welkom als ik een mailtje van u heb ontvangen
waaruit ik uw identiteit kan opmaken (die ik uiteraard niet bekend zal maken). Zo niet dan moet u een nieuw alias kiezen (met het risico dat ik u herken en niet doorlaat) of wegblijven. De mail graag naar elsewhere@planet.nl

Yigal Krant zei

Chris is Chris.
Nu er een filter op hem wordt geplaatst toont het aan dat u ondanks alle humbug gewoonweg aarts intolerant bent.
Zeker van de tijd van Ezra is halachisch iemand joods indien de moeder dat is, en dat heeft volstrekt niets met de huidige politiek te maken.

Abu Pessoptimist zei

Yigal Krant,
Bedoelt u dat ik aarts-intolerant ben? Of Chris? Dat is niet duidelijk, maar ik vermoed dat u mij bedoelt. Chris weet dat ik volgens de regels van de LJG joods ben en ik geef hem de gelegenheid om desondanks kolommen lang te zeuren dat ik toch in zijn ogen niet voldoe aan de criteria. Hij verbindt daar bovendien de consequentie aan dat iemand als ik geen recht van spreken zou hebben als het gaat over de politiek van Israel en de Palestijnen. Ik vind het uitermate tolerant van mezelf dat ik hem die gelegenheid heb gegeven, want dit soort discussies vind ik uitermate onsmakelijk en totaal irrelevant. Ik heb trouwens ook het vermoeden dat hij vooral stemming wil maken. Vandaar dat ik nu wel eens wil weten wie het is die de hele tijd zo blijft zuigen voordat ik hem daar zonder meer mee door laat gaan.

Alaa Abdel Fatah heeft onze hulp nodig

Het is waarschijnlijk veel mensen ontgaan dat ik een hele tijd niets over Egypte heb geschreven. Daar waren twee redenen voor. In de eerste ...