maandag 22 december 2014

Scherpe kritiek van Fatah-leider Barghouthi op ontwerp-resolutie erkenning van Palestina


Portret van Barghouthi op de "Muur" bij Qalandiya.(Foto: AFP)

Marwan Barghouthi, een belangrijke leider van de Fatah-beweging die al sinds 2002 in een Israelische gevangenis zit, heeft scherpe kritiek geleverd op de ontwerp-resolutie die door Jordanië in samenwerking met de PLO is ingediend over de erkenning van een Palestijnse staat. In een brief vanuit de gevangenis aan het Palestijnse persbureau Ma'an News schrijft Barghouthi dat de bewoordingen waarin op de erkenning van Palestina wordt aangedrongen, neerkomen op een ''ongerechtvaardigde stap terug en een uiterst negatief effect zullen hebben op de (onderhandelings)positie van de Palestijnen''.
Barghouthi zei dat hij er altijd bij het Palestijnse leiderschap op heeft aangedrongen te proberen een VN-resolutie aangenomen te krijgen, maar dat elk voorstel dat daartoe wordt ingediend wel in lijn moet zijn met de onvervreemdbare nationale principes van de Palestijnen. Barghouthi deed een beroep op de Palestijnse leiders om de tekst grondig te herzien en daarbij de nadruk te leggen op belangrijke zaken als de groei van de nederzettingen, Jeruzalem, de zaak van de Palestijnse gevangenen en de blokkade van Gaza.
Vermeldingen van uitruil van land doen afbreuk aan het Palestijnse recht op zelfbeschikking en een soevereine staat op land dat in 1967 werd bezet, aldus Barghouthi. Zoiets wordt gebruikt om de bouw van nederzettingen alsnog te rechtvaardigen,volgens hem. De PA moet juist onderstrepen dat nederzettingen illegaal zijn en oorlogsmisdaden en dat ze moeten worden verwijderd. Ook moet worden vastgesteld dat Oost-Jeruzalem de hoofdstad van de Staat Palestina is en moet het recht op terugkeer van de Palestijnse vluchtelingen in overeenstemming met resolutie 194 van de Algemene Vergadering van de VN in de resolutie worden opgenomen. Barghouthi had er ook kritiek op dat de ontwerp-resolutie niets zegt over de situatie van de Palestijnse gevangenen in Israelische gevangenissen.''Alhoewel het geen deel uitmaakt van de onderwerpen die te maken hebben met de ''uiteindelijke status'' moet in welke resolutie hoe dan ook worden opgenomen dat het bevrijden van alle gevangenen een recht is en een absolute voorwaarde voor een vrede.'' Ook zou, volgens Barghouthi, de resolutie een eis moeten bevatten dat onmiddellijk een einde wordt gemaakt aan het ''verlammende beleg'' van Gaza, vooral na de ''slachtpartijen'' van afgelopen zomer.
''We moeten ermee ophouden nutteloze onderhandelingen met onszelf (te blijven) voeren,'' aldus Barghouthi in de brief.
Barghouthi's opmerkingen zijn mij ,AbuP., uit het hart gegrepen. Het zal de lezers van dit blog misschien zijn opgevallen dat ik tot nu toe niets heb geschreven over alle stemmingen zoals in het Franse parlement en het Europarlement over erkenning van Palestina of over de door Jordanië ingediende resolutie in de V-Raad.  Ook heb ik geen reclame gemaakt voor een erkenning door Nederland van Palestina. Dat heeft alles te maken met het feit dat ik a) ernstig twijfel aan de mogelijkheid dat een twee-statenoplossing nog ooit van de grond komt, vooral door de omvang van de nederzettingen en de Israelische onwil tot een compromis over Jeruzalem, en b) vind dat àls er dan een resolutie over de erkenning van Palestina komt, die minimaal de Palestijnse minimum-eisen moet bevatten en niet afbreuk moet doen aan de onderhandelingspositie van het Palestijns leiderschap. Wat betreft ben ik het dus geheel eens met Barghouthi. Een derde reden waarom ik me stil heb gehouden is dat ik totaal geen vertrouwen heb in de huidige leider Mahmoud Abbas en zijn entourage en dat ik denk dat elke oplossing waarmee Abbas aan komt zetten alleen maar een slechte kan zijn. Barghouthi, die nog altijd een van de populairste Palestijnse leiders is, is wat mij betreft een heel wat betere leider. Dat is dan ook de reden dat de Israeli's hem tot vijf keer levenslang hebben veroordeeld en tot elke prijs willen voorkomen dat hij vrijkomt.

2 opmerkingen:

Jacolien zei

Ik had ook niet anders verwacht dan dat je het met een islamitische moordenaar en terrorist eens bent. Nu nog je pleidooi dat hij terrorist Abbas vervangt zodat het plaatje compleet is.

Martijn zei

@Jacolien
Armoediger kan commentaar niet zijn. Schept u er genoegen in uzelf zo te kijk te zetten?

Alaa Abdel Fatah heeft onze hulp nodig

Het is waarschijnlijk veel mensen ontgaan dat ik een hele tijd niets over Egypte heb geschreven. Daar waren twee redenen voor. In de eerste ...