woensdag 1 april 2009

Netanyahu, zijn tsaar en de restDe cartoon is een woordgrapje: in plaats van saar hachutz, wat minister van buitenlandse zaken betekent, staat er in het Hebreeuws 'tsaar' hachutz. Het doet wel recht aan de onzin van de situatie, vind ik, dat een man als Lieberman die door een bijna de hele wereld (en niet in de laatste plaats in de regio zelf) met de nek zal worden aagekeken, nu Israël in het buitenland moet vertegenwoordigen.
En sinds vandaag is het dus zover: Israël heeft een nieuwe regering.
Haaretz zegt in een vernietigend commentaar 'A Failure foretold', dat niet het belang van Israël een rol heeft gespeeld bij de vorming van deze regering, maar honger naar macht van de deelnemers. En als coalitieoverwegingen de doorslag geven bij de vorming van zo'n regering dan (is) the outcome a finance minister with no qualifications in economics, a foreign minister liable to be shunned abroad, a defense minister who has failed at the job, an education minister with no experience in education, a Health Ministry without a minister and a long list of ridiculous ministers and useless ministries. There is also a batch of ministers without portfolio and without a role to play, apart from filling a seat at the cabinet table. Such a giant government sends a message of scandalous wastefulness, with the economy on the brink of a grave financial crisis.
Among the new people there is not a single minister of promise; no appointment arouses expectations. Amid the foreign and domestic challenges, Netanyahu has presented a government of paralysis that will have difficulty functioning and making fateful decisions; a government without vision or enthusiasm for getting things done and without ministers to lead change. Not a single spark of hope was ignited yesterday. The government that was born in sin, the sin of petty politics, is destined to spend its days in battles for survival, and that alone.

Geen opmerkingen:

Shana Tova,

Wie het viert wens ik een goed joods Nieuwjaar 5781 toe met veel inhoud  // I wish everyone who celebrates it a good and meaningful Jewish N...