zondag 31 maart 2019

Grensovergangen van Israel naar Gaza weer open

 (Foto IMEMC)

Zoals verwacht heeft Israel zondagmorgen de overgangen tussen Israel en de Gaza-strook weer heropend en de visserijzone vrijgegeven. Dat gebeurde uit ''erkentelijkheid'', schreef de krant Haaretz,  voor het feit dat de protesten ter gelegenheid van het eenjarige bestaan van de demonstraties in het kader van de Grote Mars van de Terugkeer zonder grote incidenten was verlopen. Er werden geen autobanden verbrand, de mensen bleven over het algemeen op afstand van het hek op de grens, en er waren geen brandende vliegers of -ballonnen.
De inhoud van de afspraken werd vrijdag, nog voor het begin van de demonstraties, door Hamas bekendgemaakt. Zij komen op het conto van de Egyptische onderhandelingsdelegatie die als bemiddelaar is opgetreden. De regering in Gaza zou nu nog verdere maatregelen kunnen verwachten,  zoals het doorlaten van fondsen van onder meer Qatar, en een begin maken met herstelwerkzaamheden op het gebied van elektriciteit, riolering en ontzilting van zeewater, projecten waarvoor eerder al plannen bestonden.
Of die plannen nu ook zullen worden uitgevoerd blijft echter gissen.
Israel heeft zoals gewoonlijk niets over de afspraken met Gaza bekendgemaakt. Het heeft zich ook in het verleden eigenlijk nooit aan dit soort afspraken gehouden. Intussen waren er natuurlijk zaterdag nog wel vier doden, onder wie drie 17-jarige jongens, die door Israeslische scherpschutters waren neergeschoten, plus 316 gewonden, onder wie drie ambulancemedewerkers en zeven journalisten. Maar wellicht was dat - gezien de ervaringen in het verleden waarbij enkele malen veel meer doden vielen - ook wel een soort cynisch bewijs van Israelische terughoudendheid.
De ontspanning kwam nog wel even in gevaar toen zaterdagavond enkele raketten vanuit Gaza werden afgevuurd en de Israeli's het vuur beantwoordden, onder meer met artillerievuur. De raketten rachtten echter geen schade aan. Mogelijk waren ze een reactie op de dood van de vier jongeren in Gaza. Zondagmiddag was er verder nog even een alarm in Zuid-Israel omdat een mortier was afgeschoten, maar de granaat landde vóór de grens met Israel op het grondgebied van Gaza.

Geen opmerkingen:

Tien doden bij luchtaanvallen ''door onbekenden'' in grensgebied Irak-Syrië

 Zeven  mensen zijn gedood en een zestal vrachtauto's is vernield in het Albu Kamal gebied aan de oostelijke grens van Syrië met Irak. D...