vrijdag 28 augustus 2015

Israel blijft rommelen met zijn asielzoekers uit Eritrea en Sudan


Holot (Foto Haaretz)

Israel blijft worstelen met de ongeveer 45.000 Afrikaanse asielzoekers die het land in de afgelopen jaren zijn binnengekomen, voornamelijk uit Sudan, waar in diverse delen van het land oorlogen woeden, en Eritrea, dat te lijden heeft van een wrede, dictatoriale regering. De jongste ontwikkeling is dat de Israelische ''Bevolkings-, Immigratie- en Grens Autoriteit'' (het Israelische equivalent van de Nederlandse IND) de criteria waaronder vluchtelingen uit Eritrea of Sudan kunnen worden opgepakt en gevangen gezet in de ''open'' gevangenis Holot in de Negev-woestijn, zodanog heeft veranderd dat ze er nu allemaal onder vallen, zo meldt de krant Haaretz.  Iedereen die vóór december  2011 Israel is binnengekomen, zo heet het,  kan nu worden opgepakt. Aanvankelijk konden alleen Sudanezen en Eritreeërs worden gearresteerd als ze vóór mei 2011 het land waren binnengekomen (voor Sudanezen) of vóór december 2009 (voor  Eritreeërs). 
De nieuwe richtlijn komt kort nadat het Israelische hooggerechtshof had bepaald dat asielzoekers in Israel niet langer dan een jaar in Holot gevangen mogen worden gehouden, omdat dit ''onredelijk'' zou zijn.
Deze uitspraak kwam nadat het hooggerechtshof zich voor de derde keer had gebogen over een wet die het vastzetten van de vluchtelingen regelde. Twee eerdere keren werd de wet verworpen. De eerste keer omdat het hof vond dat vluchtelingen niet zonder meer in een gesloten gevangenis konden worden opgesloten, de twee keer omdat het bepaalde dat vluchtelingen niet voor onbepaalde tijd konden worden vastgehouden. Nu de derde keer, keerde het de wet goed. Dat gebeurde overigens pas nadat de nieuwe minister van Justitie, Ayelet Shaked, een aantal malen openlijk had gedreigd met wetgeving te komen die de bevoegdheden van het hof zou inperken om wetten af te wijzen als de wet er voor de derde eer niet doorheen zou komen. De enige wijziging die het hof nu aanbracht was dat de door de wet voorgestelde termijn dat vluchtelingen 20 maanden konden worden opgeborgen, werd teruggebracht tot 12 maanden. 
De uitspraak bracht met zich mee dat 1.178 asielzoekers uit Holot vrijgelaten moesten worden. Dat proces werd deze week afgesloten en de nieuwe richtlijn van de Israelische Immigratieautoriteit is daar een reactie op. De vrijlating creëerde overigens voor veel van de vrijgelaten vluchtelingen ook weer nieuwe problemen. De steden Tel Aviv en Eilat gaven namelijk richtlijnen uit waarbij het hen werd verboden zich in deze steden te vestigen. De meesten van hen komen daa echter vandaan, zodat ze na hun vrijlating in feite dakloos zijn. Een twintigtal van hen werd aan het begin van de week opnieuw gearresteerd in Tel Aviv. 
Het gedoe met de vluchtelingen is een gevolg van het feit dat Israel in feite geen zwarte Afrikanen onderdak wenst te verlenen. Israel heeft onder internationale verdragen waar het ook deelgenoot van is, de verplichting vluchtelingen asiel te verlenen, maar doet dat niet. In januari 2014 meldde de krant Haaretz bijvoorbeeld dat van 1.800 asielverzoeken van Eritreeërs er slechts 250 in behandeling waren genomen. Daarvan was er geen enkele toegekend, waren er 155 afgewezen en wachtten de overigen nog op antwoord. 
Intussen wonen de meeste asielzoekesr statusloos en vaak in erbarmelijk omstandigheden in armere wijken, waar ze, zoals bijvoorbeeld in Tel-Aviv meermalen het voorwerp zijn geweest van rassenrellen, aanvallen en brandstichtingen. Israelische politici van de huidige rechtse meerderheid betitelen de vluchtelingen gewoonlijk als ''indringers''. Vandaar ook de wetten om hen op te bergen met de bedoeling hen onder druk te zetten om te vertrekken. Israel heeft ook daadwerkelijk mensen met ene soort oprotpremies gedeporteerd. Het heette dat dit gebeurde naar ''derde landen'' zonder dat bekend werd gemaakt welke landen dat waren, maar aangenomen werd dat het ging om Uganda en Rwanda. Onder de Israelische wet op de ''openbaarheid van informatie'' is daar nu meer duidelijkheid over gekomen Daarbij is namelijk de vrij  onthutsende waarheid boven water gekomen dat Israel een kleine 6,000 Sudanezen en Eritreeërs gewoon heeft teruggestuurd naar hun eigen land, iets wat uiteraard volstrekt in strijd is met alle verdragen en richtlijnen. Tussen januari 2013 en eind juli 2015, meldt Haaretz werden om precies te zijn 4,608 Sudanezen en 1,059 Eritreeërs teruggestuurd  naar hun eigen land. Nog eens 2,688 anderen  – 1,980 Eritreeërs en 708 Sudanezen – werden naar andere landen gedeporteerd. e immigratieautoriteit maakte ook dit keer  niet bekend welke landen, maar vermoedelijk zijn dat dus Rwanda en Uganda.
Het tempo van de uitwijzingen zou intussen zijn teruggelopen. Volgens een recente schatting van minister van Binnenlandse Zaken Silvan Shalom zouden zo'n 3,000 Afrikaanse vluchtelingen in 2015 uit Israel vertrekken, vergeleken met 6,400 in 2014. Volgens de immigratieautoriteit zijn er nu 45,000 “indringers” in Israel – 33,000 uit Eritrea, 8,500 uit Sudan, ongeveer 3,000 uit andere Afrikaanse landen en nog eens 500 uit landen in andere werelddelen.

Geen opmerkingen:

Israel is begonnen met de evacuatie van Oost-Rafah in verband met een aanval

                                                              (Foto Ma'an News) Israel is maandag begonnen met het geven van opdrachten ...