zaterdag 1 augustus 2015

Kolonisten van Esh Kodesh verhinderen hun Palestijnse buren weer eens aan het werk te gaanKolonisten uit de ''outpost'' (ook volgens de Israelische wet niet erkende nederzetting) Esh Kodesh, ten zuiden va Nablus, hebben zaterdagochtend verhinderd dat boeren uit de Palestijnse plaats Qusra hun land bewerkten. De boeren waren met een soort dragline bezig de grond om te woelen om te kunnen beplanten. Dat gebeurde op ongeveer 100 meter van het veiligheidshek van Esh Kodesh.  De kolonisten vielen de boeren daarop aan en riepen intussen de hulp in het het Israelische leger. ''Waakzaamheidscomités'' van de boeren wisten de aanvallen van de kolonisten af te weren. Maar het leger haalde de partijen uiteindelijk uit elkaar, zo berichtte de Isrealische site YNet. Dat ''uit elkaar halen'' was een eufemisme. Het kwam er namelijk op neer dat het leger de Palestijnen wegjoeg van hun grond, met traangas- en stungranaten, en charges. Op een videofilmpje dat YNet op de site plaatste, is dat duidelijk te zien.

De kolonisten zeiden, aldus YNet, dat de botsing te herleiden was tot een provocatie die op touw was gezet door de organisatie "Rabbis for Human Rights" en ''linkse Europese activisten'' de samen met Palestijnen uit naburige dorpen waren gekomen om ''een infrastructuur in te richten op land dat omstreden was''. Later op de dag vielen de kolonisten ook een boer aan in de buurt van de plaats Jalloud, die zijn land aan het bewerken was. De 40-jarige boer, Nasir Mohammed, werd geslagen, met stenen bekogeld en door het leger ook nog eens met zogenoemde rubberkogels beschoten. Hij moest worden opgenomen in een ziekenhuis.
Wat YNet intussen niet vermeldde is dat Rabbis for Human Rights en de activisten waarschijnlijk niet voor niets mee waren gekomen, want Esh Kodesh heeft een lange geschiedenis van diefstal van grond, en invallen, vernielingen en ruzies van allerlei aard met de buurdorpen Qusra en Jalloud. In de eerste maanden van 2013 verhinderden de kolonisten uit de nederzetting de boeren uit Qusra en Jalloud grond te bewerken die, volgens een uitspraak van het Israelische hooggerechtshof, ten onrechte door Esh Kodesh was ingepikt. Het feit dat het leger de boeren - op grond van de uitspraak van het hof - toestemming had gegeven de hun toebehorende grond na enkele jaren weer in bezit te nemen, deed daarbij niet echt terzake. Qusra had ook te maken met gewapende invallen van de inwoners van Esh Kodesh en van vernielingen. In 2014 werden twee kolonisten die acties in het dorp wilden uitvoeren, door dorpelingen van Qusra afgeranseld en overgedragen aan het leger. De vetes gaan echter nog enkele jaren verder terug. Esh Kodesh is ook één van de weinige nederzettingen die in zijn midden een kolonist heeft die voor een vergrijp jegens een Palestijnse jongen werd veroordeeld tot gevangenisstraf. Jan Eikelboom maakte in 2015 een reportage voor Nieuwsuur over hoe Esh Kodesh al jaren de buurt terroriseert.
In Tel Aviv werd zaterdagavond door duizenden gedemonstreerd tegen het verbranden van de baby Ali Dawabshe in Douma (de Iraelische pers heeft eindelijk na 24 uur, de juiste transcriptie van de naam Dawabshe opgepikt, aanvankelijk heette hij Daoabsa, iets wat op zich al aangeeft hoe groot de afstand tussen Joden en Palestijnen is. Tijdens de demonstratie werd het woord gevoerd door president Rivlin, de Labourleiders Herzog  en Peretz, een oom van de baby, de leider van Meretz, Zahava Gal-On, en premier Netanyahu via video Er werden vrome woorden gesproken over het tegengaan van ;;geweld van beide kanten''. Woorden die vooral een gevoel van tevredenheid zullen hebben opgewekt bij de demonstranten, Israeli's hebben een geweldige traditie om via demonstraties te laten zien dat zij deugen en het toch echt goed bedoelen. Maar zolang kolonisten als in Esh Kodesh niet worden aangepakt, en dergelijke nederzettingen op gestolen Palestijnse grond ongebreideld hun gang kunnen gaan als ''Lords of the Land'', zal er niets veranderen. In ieder geval niet ten goede.

Geen opmerkingen:

Israel is begonnen met de evacuatie van Oost-Rafah in verband met een aanval

                                                              (Foto Ma'an News) Israel is maandag begonnen met het geven van opdrachten ...