zondag 9 augustus 2015

''Kindersterfte in Gaza vertoont voor het eerst in 50 jaar weer een stijgende lijn''


(Foto Demotix)
Een studie van UNRWA, de VN-organisatie voor de Paleestijnse vluchtelingen, heeft aangegeven dat voor het eerst in vijftig jaar de kindersterfte in Gaza weer aan het stijgen is. De stijging is mogelijk een gevolg van de Israelische blokkade, volgens de directeur van het gezondheidsprogramma van UNRWA.UNRWA voert dit soort studies elke vijf jaar uit. Deze week werden de resultaten van 2013 bekend.
De trend was de laatste vijftig jaar dat de kindersterfte steeds verder daalde, van 127 sterftegevallen per 1.000 geboorten in 1960 naar 20,2 in 2008. Bij de laatste telling van 2013 steeg dit echter weer naar 22.4 per 1,000 geboorten. Vooral het cijfer voor ''neonatale mortaliteit'' (sterfgevallen van baby's vóór zij de leeftijd van vier weken hebben bereikt) steeg significant: van 12 per 1.000 geboorten in 2008 naar 20,3 in 2013.
“Kindersterfte is één van de beste indicatoren voor de gezondheid van een gemeenschap,” aldus dr. Akihiro Seita, de directeur van het gezondheidsprogramma van UNRWA. “Het geeft de gezondheidstoestand aan van moeder en kind en het wordt gebruikt als één van de belangrijkste indicatoren in het Millennium Ontwikkelingsprogramma van de VN.”
“Het cijfer”, aldus dr Seita, “is in de hele regio, waaronder Gaza, de laatste tientallen gestaag omlaag gegaan. Dus toen de eerste resultaten van 2013 bekend werden, was UNRWA behoorlijk verontrust door de klaarblijkelijk stijging. We hebben met onafhankelijke,externe research groepen samengewerkt om er zeker van te zijn dat de cijfers klopten. Dat is de reden dat we zo laat zijn met het bekendmaken van de laatste peilingen.''
De stijging is iets wat dr Seita nog nergens in het Midden-Oosten heeft meegemaakt. “Vooruitgang bij het tegengaan van kindersterfte is normaal gesproken onomkeerbaar. Dit is de eerste keer dat we meemaken dat er weer een stijging plaatsvindt,” aldus dr Seita. “De enige andere voorbeelden die ik ken zijn sommige Afrikaanse landen waar HIV (Aids) epidemieën hebben plaatsgevonden.''
De volgende peiling onder de Paletijnse vluchtelingen in de hele regio staat op het programma in 2018. Maar UNRWA zal nog dit jaar een nieuw onderzoek in Gaza houden naar aanleiding van de laatst bevindingen.
Dr Seita: “Het is lastig om de precieze oorzaak vast te stellen van de stijging in de kindersterfte zowel als de neonatale mortaliteit, maar ik vrees dat het deel uitmaakt van een algeheel patroon. We zijn erg bezorgd over de gevolgen die de langdurige blokkade heeft gehad op de medische faciliteiten, de bevoorrading met medicijnen en de aanvoer van medische apparatuur."
Opgemerkt dient overigens te worden dat het rapport gaat over een peiling van vóór de vijandelijkheden van verleden jaar, waarin ruim 2.250 Palestijnen werden gedood, onder wie meer dan 550 kinderen.

Geen opmerkingen:

''Israel comitted war crimes and crimes against humanitarian law in Gaza''

  Israeli authorities are responsible for war crimes and crimes against humanity committed during the military operations and attacks on Gaz...