donderdag 30 juli 2015

Israelische parlement sanctioneert dwangvoeding hongerstakende gevangenen


In de Amerikaanse Guantanamo Bay gevangenis werden in 2013 hongerstakende gevangenen dwangmatig gevoed. Rapper Yasiin Bey probeerde de procedure op video vast te leggen, maar hield het niet vol. 

Het Israelische parlement heeft donderdagmorgen met 46 tegen 40 stemmen een wet aangenomen die het mogelijk maakt dat hongerstakende gevangenen tegen hun wil kunstmatig worden gevoed. Achtergrond van de wet is de angst van de regering dat hongerstakende Palestijnen kunnen overlijden of op een andere manier aanleiding kunnen worden voor massale protesten van de Palestijnen o de Westoever.  De wet is scherp bekritiseerd door de Vereniging van artsen en de Israelische afdeling van de organisatie ''Artsen voor de mensenrechten (Physicians for Human Rights, PHR), die erop wijst dat de wet ingaat tegen de medische ethiek en   buiten de wet is verklaard door de Mondiale Vereniging van Artsen WMA.
PHR gaf een felle verklaring uit: ''Deze morgen heeft de Israelische Knesset een schandalige wet goedgekeurd die de ware anti-democratische gezindheid van zijn leden blootlegt. De wet oefent druk uit op de gemeenschap van medici om de medische ethiek op ernstige wijze geweld aan te doen teneinde er politiek beter van te worden, zoals dat met andere zwarte regimes in het verleden het geval is geweest. PHR-Israel zal zich tegen de wet en de uitvoering ervan blijven verzetten.
De komende dagen zijn een lakmoes-proef voor de medische stand, die moet weigeren om als medisch vijgenblad dienst te doen bij marteling. We zullen niet wachten voor artsen en verplegers in  de problemen komen en zullen hen niet alleen laten bij deze strijd. We hebben nu te maken met een afschuwelijke wet die de geneeskunst verandert in een instrument van om politiek te bedrijven, te bestraffing en te onderdrukken. PHR-Israel zal iedereen ondersteunen die weigert de wet uit te voeren en zal zich verzetten tegen elke poging om hongerstakers dwangmatig te voeden.''
PHR-Israel vermeldt op zijn site ook dat de World Medical Association (WMA)'s in haar ''Verklaring van Malta'' de gedwongen voeding van hongerstakers door artsen ondubbelzinnig heeft verboden. Medici behoren de vrije wil van de hongerstaker en zijn recht om zelf te beslissen te respecteren, aldus deze verklaring, en dreigementen, dwang, het vastbinden van patiënten of fysieke dwang zijn te beschouwen als ethisch onacceptabele, onmenselijk en mensonterend, zelfs als ze de voeding in het belang zou zijn van de patiënt.
PHR-Israel vermeldt ook dat de WMA in juni 2015 aan premier Netanyahu heeft gevraagd om zich nog een ge beraden over het wetsvoorstel dat toen op stapel stond, De speciale rapporteurs van de VN op het gebied van Marteling en Het Recht op Gezondheid wendden zich al een jaar eerder, in juni 2014, tot de Israelische regering met het verzoek de wet niet aan het parlement voor te leggen. Zij karakteriseerden dwangmatig voeden als ''wreed, onmenselijk, mensonterend, en te vergelijken met vormen van marteling''.
De wet maakt het mogelijk dat een rechtbank besluit tot dwangmatige voeding op grond van overwegingen betreffende de staatsveiligheid, of de openbare ode, of als het leven van de gevangene gevaar loopt. De belissing kan eventueel worden genomen in een besloten zitting en zonder dat de gevangene of diens advocaat de redenen die tot het besluit hebben geleid kan inzien. Artsen en medisch personeel zijn niet verplicht aan het gedongen toedienen van de voeding mee te doen, maar als ze deelnemen wordt hen via de wet bij voorbaat immuniteit verleend voor eventuele (straf)klachten betreffende hun gedrag of wegens door de patiënt geleden schade.

Geen opmerkingen:

Belegering Nur Shams duurt voort, grote vernielingen, mogelijk 10 doden en 11 gewonden

                                                          Ma'an News Updated - Israelische troepen hebben hun belegering van het Nur Sha...