donderdag 16 juli 2015

Israel dreigt Bedoeïenendorp Susiya te gaan slopen na Eid al-Fitr


Susiya

Israel is van plan na Eid al-Fitr (het Suikerfeest) dat deze donderdagavond begint, het volledige Bedoeïenendorpje Susiya ten zuiden van Hebron op de Westoever te slopen. Dat is gezegd op een vergadering die afgelopen zondag heeft plaatsgevonden tussen een 50-tal inwoners van Susiya en de militaire instanties die over de Westoever heersen, te weten het ''Burgerbestuur'', en COGAT, het  ''Bureau van de Coördinator van (Israelische) Regeringsactiviteiten in de Gebieden''.  De mensenrechtenorganisatie B'tselem meldt dat de inwoner op deze bijeenkomst te horen kregen dat druk van de organisatie van kolonisten ''Regavim'' en van de kolonisten in de buurt van Susiya hadden geleid tot een beslissing het dorp te ontmantelen nog voor het Israelische hooggerechtshof zich heeft uitgesproken over een verzoekschrift dat de bewoners van Susiya hebben ingediend en dat op 3 augustus wordt behandeld.
De militairen vertelden de inwoners dat ze uit humanitaire overwegingen niet hadden willen slopen tijdens de Ramadan, maar dat zij niet langer zullen wachten tot na het afsluitende feest van Ramadan, Eid al-Fitr. Volgens de bewoners kan dat betekenen dat de sloop al volgende week begint.
Volgens een functionaris van de NGO ''Rabbis for Human Rights" die de vergadering van 12 juli bijwoonde, was de mededeling van de militaire bezetters om het dorp nog voor de rechtszitting van de kaart te vegen, een ''onacceptabel manier'' om de bewoners onder druk te zetten in de hoop dat ze zullen vertrekken voordat de petitie zelfs maar aan de orde is geweest.
Er is echter een grote kans dat de visie van deze functionaris iets te optimistisch is. Het Israelische hooggerechtshof heeft namelijk in mei al de vrij opzienbarende uitspraak gedaan dat Susiya (350 inwoners) mag worden afgebroken ten gunste van de dichtbij gelegen Israelische nederzetting met dezelfde naam. De kans dat Susiya daadwerkelijk snel zal worden afgebroken lijkt daarom niet denkbeeldig. Susiya (of Khirbet Susiya) is in kringen van mensenrechtenbewegingen geen onbekende naam. Het dorp bestaat al sinds op zijn minst de jaren '30 van de 19e eeuw, maar waarschijnlijk nog veel langer. Maar in 1983 werd op een deel van hun land, dat Israel had onteigend, de nederzetting Susiya opgericht en sindsdien zijn de inwoners van het oorspronkelijke Bedoeïenendorp al tot twee keer toe uit hun oorspronkelijke woningen verjaagd. Nu dreigen ze zelfs helemaal van hun land te worden verbannen. Israel wil ze onderbrengen in een stedelijke behuizing bij de plaats Yatta.

Geen opmerkingen:

Israel opent het vuur op wachtenden op voedsel: ruim 100 doden en 726 gewonden

                                                                      Foto van X Het Israelische leger heeft donderdagmorgen een nieuw en ni...