woensdag 22 juli 2015

Franse aanklager: klacht over vergiftiging Arafat niet ontvankelijk

Arafat
Een Franse openbare aanklager in Nanterre bij Parijs heeft woensdag geconcludeerd dat er geen bewijs is dat de Palestijnse president Yasser Arafat is vergiftigd en dat de klacht dienaangaande daarom niet ontvankelijk moet worden verklaard. Arafat stierf in 2004 op 75-jarige leeftijd in het militaire Precy ziekenhuis bij Parijs, na met een reeks klachten vanuit Ramallah daarnaartoe te zijn overgegebracht.
Zijn weduwe, Suha Arafat, diende in 2012 een aanklacht in in Nanterre, waarbij ze stelde dat Arafat was vermoord. Zij deed dat nadat een onderzoeksinstituut in Lausanne had geconcludeerd dat kledingstukken van Arafat, die zij van Suha Arafat hadden gekregen, abnormaal hoge doses bevatten van het radioactieve polonium. Arafats graf werd datzelfde jaar nog geopend en Franse, Zwitserse en Russische onderzoekers namen een 60-tal monsters.
Drie Franse onderzoeksrechters sloten hun onderzoek af in april en stuurden hun bevindingen toen naar de openbare aanklager in Nanterre.Eerder hadden Franse deskundigen verklaard dat de waarden aan polonium 210 en lood 210 die in Arafats resten en in het graf waren aangetroffen ''van natuurlijke aard'' waren. Het Russische team was tot een vergelijkbare conclusie gekomen. Alleen de Zwitserse onderzoekers waren van mening dat de aangetroffen waarden wezen op een vergiftiging met polonium 210, zoals dat ook het geval was geweest bij de Russische overgelopen spion Litvinenko, die in 2006 in Londen stiref a het drinken van een met polonium vergiftigd kopje thee.

Geen opmerkingen:

VN-commissie: Israel leverde geen bewijs dat UNRWA-personeel deelnam aan aanval

Bij de Columbia universiteit in New York vond een protest plaats -zie onder (Foto van X)                       Israel heeft geen enkel bewi...