dinsdag 21 juli 2015

Israel neemt wet aan die tien jaar gevangenisstraf stelt op het gooien van stenen

Het Israelische parlement heeft maandag in een definitieve lezing een wet goedgekeurd waarbij de straf voor het gooien van stenen wordt gesteld op tien jaar gevangenisstraf, zonder dat de openbare aanklager hoeft aan te tonen dat de degene die gooit van plan was schade aan te richten. Van de parlementsleden stemden er 79 mensen voor de wet en 17 tegen.
Shaked
De wet is een toevoeging bij een al bestaande wet, die een straf van maximaal 20 jaar stelt op het gooien van stenen als kan worden aangetoond dat dit gebeurde met de opzet schade aan te richten. Ook deze bepaling blijft bestaan. Naast deze twee bepalingen wordt in de nieuwe wet ook nog eens bepaald dat het hinderen van politie-activiteiten door het gooien van stenen naar politie-auto's of politiemannen extra wordt bestraft met vijf jaar.
De wet was ingediend door de nieuwe rechtse minister van Justitie Ayelet Shaked (Habayit HaYehudi), maar al voorbereid door haar voorgangster Tzipi Livni van de algemeen als ''gematigd'' aangeduide Hatnua partij. ''Vandaag werd er recht gedaan,'' zei Shaked na de stemming. ''Jarenlang ontliepen terroristen hun verantwoordelijkheid en hun straf. Maar vandaag is er een einde gekomen aan de tolerantie ten opzichte van terroristen.''
Aan de stemming ging een stormachtig debat vooraf, waarbij leden van de (Arabische) "Verenigde Lijst'' felle kritiek leverden. Zo noemde Jamal Zahalka noemde de wet onrechtvaardig en hypocriet.''Stel je een werkelijk rechtvaardigde rechter voor, voor wie de stenengooier verschijnt, zowel als degene die heeft veroorzaakt dat hij met stenen ging gooien. Wie zou de rechter naar de gevangenis sturen? Degene die het huis vernielt van de stenengooier, zijn land inpikt en zijn broer doodt, of de jongere die de steen gooide?''
Ahmed Tibi, ook van de Verenigde Lijst, voegde eraan toe dat Joodse demonstranten gewoonlijk worden beschermd door het leger, terwijl Palestijnen die protesteren worden neergeschoten met de opzet hen te doden. “Iedereen van de hier aanwezigen weet dat de staf voor een Palestijn, zelfs al gooit hij een steen die niet dodelijk is, de doodstraf is,'' aldus Tibi.
Hillik Bar van de Zionistische Unie, die als onder-parlementsvoorzitter de zitting leidde, zei dat Tibi het leger wel mocht bekritiseren, maar dat hij wel moest beseffen dat “het alleen dankzij het leger is dat dit debat gehouden kan worden. Net zoals ze mij beschermen, beschermen zij u in de jungle van het Midden-Oosten,'' aldus Bar, die zich in 2013, tijdens een debat-middag van de PvdA in Zwolle, al eens deed kennen als een op zijn best middelmatige politicus met een totaal gebrek aan visie en fantasie .

Geen opmerkingen:

Het Westen moet nu met sancties en een wapenembargo een einde aan de moordpartij in Gaza afdwingen

Francesca Albanese zei het zaterdag al, nadat een dag eerder het Internationaal Gerechtshof (ICJ) Israel opdracht had gegeven de strijd te s...