zaterdag 13 augustus 2016

Nieuwe Israelische politiek: opnieuw arresteren na afloop lange gevangenisstraf

Zowel in de bezette gebieden als daarbuiten is veel voor de vrijlating van Bilal Kayed gedemonstreerd. Dit was op 24 juni in Den Haag. (Foto Samidoun).

 Israel heeft deze week voor de derde keer in korte tijd een Palestijnse gevangene op het moment dat zijn straf voorbij was, opnieuw gearresteerd. De krant Haaretz meldde dat mensenrechtenorganisaties hebben gewaarschuwd dat het een nieuwe Israelische politiek dreigt te worden.
 Het jongste slachtoffer is Sufian Fakhri Abdo uit de wijk Jabal Mukabbir van Oost-Jeruzalem, die maandag werd vrijgelaten na een gevangenisstraf van 14 jaar. Vrijdag stond de politie opnieuw voor de deur en werd hij weer meegenomen. Er werd niet gezegd waarom hij werd opgepakt, maar aangenomen wordt dat het te maken had met uitlatingen op Facebook.
Een tweede geval, dat overigens nauwelijks publiciteit heeft gekregen, was dat van Iyad Al Harimi uit Bethlehem, die 14 jaar had uitgezeten en opnieuw werd gearresteerd op grond van een order voor administratieve detentie.  Administratieve detentie, het moet nog maar een keer worden gezegd, is gevangenisstraf op basis van beschuldigingen die de verdachte niet te horen krijgt en waartegen hij of zijn advocaat dus geen verweer kan voeren. Al Harimi begon een hongerstaking op 13 juli.  Hij verblijft in de medische afdeling van de gevangenis van Ramle.
 De man bij wie het procédé van het opnieuw arresteren dit jaar begon was Bilal Kayed,  die nu bijna 70 dagen in hongerstaking is.
Op 13 juni, de laatste dag van zijn gevangenisstraf van 14,5 jaar kreeg hij te horen dat hij op ''op administratieve gronden'' nog zes maanden langer zou worden vastgehouden.  Vermoedelijk was dit omdat hij als gevangene naar voren was gekomen als een charismatische figuur die in staat was gebleken mensen te mobiliseren. Zijn familie en vrienden hadden het huis versierd, een zuster was uit Berlijn overgevlogen, er was van alles georganiseerd. Op de site van B'tselem valt dit allemaal na te lezen.
Kayed verblijft intussen in ht Medische Centrum Barzilai in Ashkelon, waar hij aan zijn bed is vastgeketend. Het hooggerechtshof beslist vandaag over een petitie van Medici voor de Mensenrechten - Israel over zijn medische situatie en onder meer de vraag of er medici van de organisatie bij hem mogen  worden toegelaten. Zijn gezondheidstoestand is uitermate slecht. Er is een gevaar van hartfalen of een beroerte. Hij weigert echter steun van overheidsartsen. Zijn advocaten zeggen dat er vooralsnog geen uitzicht is op vrijlating  Het enige aanbod dat hij heeft gekregen is dat hij de gevangenis uit mag als hij vier jaar in het buitenland blijft. Dat weigert hij.    
Kayed's hongerstaking wordt intussen al enkele weken gesteund door nog een 100-tal andere gevangenen die mee staken. De VN Coördinator voor Humanitaire Bijstand en Ontwikkelingshulp in de Palestijnse Gebieden, Robert Piper, heeft zaterdag, op de 67ste dag van Kayed's hongerstaking zijn ''diepe bezorgdheid'' geuit over zijn gezondheidstoestand en de andere gevangenen die een hongerstaking houden tegen hun administratieve detentie. Hij deed een beroep op Israel om hen “onmiddellijk vrij te laten.”  Piper wees ook op de 100 andere stakers  die protesteren tegen administratieve detentie en de gevallen zaken van langdurige eenzame opsluiting, onder wie de prominente Palestijnse journalist Omar Nazzal.
Volgens de mensenrechtenorganisatie zijn er nu 750 administratieve gevangenen in Israels gevangenissen. Pipere zei dat het aantal administratieve gevangenen “het hoogst is sinds acht jaar. Ik herhaal het vaak uitgesproken standpunt van de Verenigde Naties,'' aldus de VN-coördinator, ''dat alle administratieve gevangenen, Palestijnen of Israeli's, in staat van beschuldiging moeten worden gesteld of onmiddellijk moeten worden vrijgelaten.''

Geen opmerkingen:

VN-commissie: Israel leverde geen bewijs dat UNRWA-personeel deelnam aan aanval

Bij de Columbia universiteit in New York vond een protest plaats -zie onder (Foto van X)                       Israel heeft geen enkel bewi...