maandag 8 augustus 2016

Israel vormt taskforce om aanhangers van BDS te gaan deporteren

 De ministers Gilad Erdan (links) en Arye Deri. (Foto Times of Israel)  

Israel gaat actief mensen die tot organisaties behoren die BDS steunen verhinderen het land binnen te komen. Ook zullen mensen die al in Israel (of de bezette gebieden) zijn en BDS steunen het land worden uitgezet. 
Dat hebben de minister Gilad Erdan (Veiligheid en Strategische Zaken) en Arye Deri (Binnenlandse Zaken) zondag besloten. Ze zullen  nieuwe taskforce formeren die dit beleid gaat uitvoeren.  Nieuwe wetgeving zal er niet komen. Het zal er in eerste instantie vooral op neerkomen dat materiaal wordt verzameld over welke activisten in Israel in aanmerking komen te worden weggestuurd en daarvoor het nodige bewijsmateriaal te vergaren. 
''We moeten BDS activisten beletten de staat Israel binnen  te komen. Dat is noodzakelijk gezien de kwade bedoelingen van deze activisten om Israel te delegitimeren en leugens en onwaarheden te verspreiden over de realiteit in onze regio,'' zei minister Erdan in een verklaring. ''De boycot van Israel moet een prijs hebben.'' En minister Deri voegde eraan toe toe dat ''vechten tegen de boycot van Israel begint bij het bevechten van diegenen die de staat Israel ondermijnen.''
Een ambtenaar die bij de bijeenkomst op het ministerie aanwezig was, zei dat stafleden van het ministerie van Strategische Zaken (dat het gevecht tegen de Boycot, Divestment en Sanctions (BDS) Beweging coördineert), dat er tientallen organisaties zijn op de Westoever die het feiten verzamelen over de activiteiten van het Israelische leger die gebruikt worden om de boycot van Israel te bevorderen en Israel te isoleren. Politievertegenwoordigers betoogden dat mensen van BDS bewegingen inwoners van de Westoever opzetten tegen het leger en daarmee het optreden van de soldaten bemoeilijken.
Volgens schattingen die bij de bijeenkomst werden gepresenteerd zijn er honderden activisten die via Jordanië of de luchthaven Ben Gurion het land binnenkomen onder het mom toeristen te zijn en die dan korter of langer op de Westoever verblijven,  Sommigen van hen behoren tot organisaties die BDS steunen, en anderen niet. De taak van de ''taskforce'' zal er onder meer uit bestaan om de criteria vast te stellen volgens welke activisten in aanmerking komen voor deportatie. Ook zal de vraag worden beantwoord  of er specifieke criteria moeten zijn voor individuele activisten om te worden gedeporteerd, of dat lidmaatschap van bepaalde organisaties voldoende reden is om iemand toegang tot Israel te weigeren of het land uit te gooien. 
De functionaris die met Haaretz sprak zei dat er al groepen zijn die door het ministerie van Strategische Zaken als doelwit zijn aangemerkt. Hij noemde geen namen, maar daarbij zal het gaan om groepen als de Internationale Solidariteits Beweging (ISM), die al lang op de Westoever werkt.
Israel heeft natuurlijk al lang een politiek om politiek of anderszins onwelgevallige personen de toegang te weigeren. Er zijn legio gevallen van mensen uit westerse landen met een Arabisch naam of Palestijnse achtergrond die zonder verdere plichtplegingen weer op het vliegtuig terug worden gezet of bij de Allenby brug worden geweigerd. Wie zegt alleen voor de Westoever te komen wordt sowieso geweigerd, zoals verleden jaar nog een groepje vrienden van mij (onder wie een aantal Amerikaanse studenten met een Egyptische universitair docente) overkwam. Ook bekende publieke figuren zoals Norman Finkelstein, of Noam Chomsky zijn in het verleden het land uit gebonjourd. Dat nu ook leden an organisaties die BDS steunen kunnen worden geweigerd is weer een stapje verder op het restrictieve pad.
 Wat zondag onduidelijk bleef is of Israel alleen buitenlanders wil gaan weigeren of uitzetten, of dat het ook van plan is Palestijnse aanhangers van BDS te volgen en eventueel te deporteren. Dat zou grote gevolgen kun en gaan hebben voor de Palestijnse civil society. De BDS beging die in juli 2005 werd opgericht, en die geheel binnen het internationale recht opereert, kreeg toen meteen de steun van nagenoeg alle Palestijnse grassroots organisaties in de bezette gebieden.

Geen opmerkingen:

''Israel comitted war crimes and crimes against humanitarian law in Gaza''

  Israeli authorities are responsible for war crimes and crimes against humanity committed during the military operations and attacks on Gaz...