dinsdag 16 augustus 2016

Linkse partijen in bezet Palestijns gebied vormen alliantie met het oog op de verkiezingen

Khalida Jarrar van het PFLP met Ayman Odeh de leider van de Verenigde Lijst in de Knesset, het voorbeeld voor de nieuw gesmede Democratische Alliantie. De foto werd genomen toen Jarrar na begin juni na 14 maanden vrij kwam uit een Israelische gevangenis. (Foto Verenigde Lijst) 
 
Vijf linkse partijen in de bezette Palestijnse gebieden hebben de handen ineengeslagen. Naar het voorbeeld van de Gezamenlijke Lijst van Arabische partijen in de Knesset, het Israelische parlement, hebben ze een gezamenlijke lijst gevormd met het oog op de plaatselijke verkiezingen voor gemeenteraden en regionale raden, die hopelijk plaats kan vinden op 8 oktober aanstaande. De coalitie heeft de naam ''Democratische Alliantie'' gekregen. De partijen sluiten niet uit dat het verbond ook bij eventuele nationale verkiezingen een rol zou kunnen gaan spelen  
De vijf zijn het Volksfront voor de Bevrijding van Palestina (PFLP, verreweg de grootste van de vijf), het Democratisch front voor de Bevrijding van Palestina (DFLP), de daarvan afgesplitste Democratische Unie (FIDA), de communistische Palestijnse Volkspartij (PPP) en het door Mustafa Barghouti opgerichte ''Nationale Initiatief''.   

De nieuwe Alliantie wil een derde macht vormen naast Fatah en Hamas (dat al verklaard heeft mee te zullen doen, een hoopvol besluit in het licht van de nog altijd niet met succes bekroonde verzoeningspogingen).  De Alliantie mikt vooral op de stemmen van degenen die nog niet hebben beslist waarop ze gaan stemmen.
De meest recente enquete van het 'Palestinian Center for Policy and Survey Research'' van Khalid Shikaki vond dat als er nu verkiezingen zouden worden gehouden,  Fatah 34 procent van de stemmen zou krijgen, Hamas 31 procent, de gezamenlijke linkse partijen 9 procent, terwijl 26 procent nog onbeslist is. Links hoopt vooral onder deze laatste categorie te scoren.
De zaken waarvoor de Alliantie staat zijn eenheid in de strijd tegen de bezetting, sociale gelijkheid, vooral tussen mannen en vrouwen (de Alliantie streeft naar een percentage van 30 procent vrouwen onder haar vertegenwoordigers) en bestrijding van corruptie. Verder willen de partijen zich inzetten voor ongehinderde distributie van  elektriciteit, (drink)water, sociale voorzieningen, verbeterde infrastructuur en vrij toegankelijke parken.  
 “Er is een grote behoefte in onze maatschappij aan een democratische linkse alliantie die een alternatief biedt voor de andere;politieke partijen en die met een programma van gelijkheid komt tussen mannen en vrouwen,'' stelde Khalida Jarrar, een lid van het Volksfront voor de Bevrijding van Palestina,  lid van het Palestijnse parlement en een belangrijke Palestijnse feministe. Ze heeft net een gevangenisstraf van enkele maanden als ''administratieve gevangene'' achter de rug wegens haar activiteiten als activiste. 
Als de verkiezingen doorgaan, wat nog lang niet zo zeker is, zullen het de eerste volledige plaatselijke verkiezingen zijn sinds lange jaren. De verkiezingen van 2005 werden nooit volledig gehouden en in 2012 waren er alleen verkiezingen op de Westoever, omdat Hamas niet meedeed. Wat de nationale verkiezingen betreft, waren de verkiezingen van 2006 de laatste tot nu toe. Zij leidden tot een coalitieregering van Hamas en Fatah, die onder Israelische druk werd ontbonden, terwijl de werking van het toen gekozen parlement effectief door Israel onmogelijk werd gemaakt.

Geen opmerkingen:

VN-commissie: Israel leverde geen bewijs dat UNRWA-personeel deelnam aan aanval

Bij de Columbia universiteit in New York vond een protest plaats -zie onder (Foto van X)                       Israel heeft geen enkel bewi...