maandag 1 augustus 2016

Het wachten is op de Joodse excuses

Een observatie van gastauteur Jaap Hamburger. Ik sluit me er volmondig bij aan. De eerste Zomergast toonde zich interessant, verstandig, en empathisch te zijn. Dat  in tegenstelling, helaas, tot zijn gastheer, de stroeve Thomas Erdbrink. (lees vooral de uitstekende recensie op Sargasso). Ook ik vond het een uitermate interessante avond, maar ik had niet anders verwacht.
Dyab Abou Jahjah. Ik zag en hoorde bij het TV-programma ‘Zomergasten’ een antikoloniaal, een idealistische activist, een man op zoek naar nieuwe vormen, structuren en menselijke verhoudingen, zonder de oude meteen aan de kant te schuiven, een man voor wie rechtvaardigheid een belangrijke waarde is, een Brusselaar, een liefhebber van Jacques Brel en Leonard Cohen, ik zag een snelle en bekwame prater, en bijwijlen een snelle denker en een bekwaam debater, een man die zich niet liet provoceren al zou provocatie volgens velen, daaronder begrepen de interviewer zijn handelsmerk zijn; ik hoorde iemand die zich niets in de mond wilde laten leggen wat hij niet gezegd had, en die hechtte aan nuance en detail, ik zag een man die houdt van het woord en de taal en van scenografie in de film, ik zag een man die door is gegaan met zich te ontwikkelen en die afstand kon nemen van eerdere opvattingen en emoties in zijn leven, ik zag een veelzijdige activist die putte uit meerdere bronnen en ervaringen, ik zag een man die vriendelijk kan zijn als hij wil, ik zag een man die zich durfde tonen.
En diverse joodse instanties, zelfbenoemde ‘woordvoerders’ en scribenten, wat hebben zij gezien? Niets, valt te vrezen, behalve dezelfde verwerpelijke antisemiet die zij al zagen, dagen, weken voordat de uitzending plaatsvond, of op zijn best een wolf in schaapskleren, en een interviewer die niet bij machte was hem te ontmaskeren. Deze instanties, die anderen vaak op hoge toon beschuldigen van een niet bewezen gezindheid van antisemitisme, en voor het minste of geringste van derden verontschuldigingen eisen, die zouden er goed aan doen nu zelf hun diepgemeende verontschuldigingen aan te bieden voor alle aantijgingen die zij hebben uitgestort over Dyab Abou Jahjah en de VPRO. Reken er maar niet op.

17 opmerkingen:

inke zei

Rondvraag Zomergasten: criticasters over de omstreden uitzending (Volkskrant)

Tamarah Benima, rabbijn

'Ik heb gekeken bij vrienden. Ik was zó overstuur, dat ik er niet in mijn eentje aan blootgesteld wilde worden. De legitimatie van de VPRO, die zei Abou Jahjah uitgenodigd te hebben omdat hij zulke interessante ideeën heeft over bijvoorbeeld de stad, is niet waargemaakt. Ik vond hem niet interessant. En ik blijf hem gevaarlijk vinden, omdat hij moslims geen alternatief geeft voor het slachtofferdenken en het bijbehorende ressentiment, dat alleen tot geweld kan leiden.'

Dat vind ik nu pijnlijk, over slachtofferschap gesproken.
Ik heb met veel interesse gekeken en geluisterd. Men hoeft het niet met alles van Abu Jah Jah eens te zijn om toch te waarderen en te respecteren dat hij een andere, veel te vaak onderbelichte kant laat zien.
En waarom, waarom in hemelsnaam zou hij zich, zoals Erdbrink vroeg, moeten verplaatsen in het schuldgevoel en de pijn van die militair? Is er ooit vergiffenis gevraagd door Israel? Dan is mij waarschijnlijk dat ontgaan.

Abu Pessoptimist zei

Inke,
Mevrouw Benima is een geborneerde tut die alleen in haar eigen gelijk kan geloven. Het was trouwens opmerkelijk dat de Volkskrant vrijwel alleen mensen heeft gesproken dat duidelijk iets anders hebben gezien dan de meeste andere kijkers. Mensen die Thomas Erdbrink prezen om zijn vasthoudendheid, terwijl anderen (zie bijv. Sargasso) hem juist verweten niet te kunnen luisteren en Abou Jahjah niet te laten uitpraten. Neem En bijvoorbeeld iemand (Serphos) die meende dat Abou Jahjah zou hebben gezegd dat zijn naam Dyab ''een wolf die glimlacht'' zou betekenen. Dat zei AJ niet, hij antwoordde correct dat het het meervoud van wolf is in het Arabisch en dat het vergelijkbaar is met het Duitse Wolfgang. Anderen (Vuisje) hoorden niet het antwoord op de uitleg over zijn tweet ''zionistenpijper'', (een tweet die hij later terug nam, overigens). Het was hem dus ontgaan dat AJ duidelijk uitlegde dat het iets te maken had met het feit dat De Wever, de man die hij uitschold, eerder volstrekt geen actie had willen ondernemen toen een islamitisch kind bij een aanval was gedood (hij reageerde niet op verzoeken) , maar toen er iets met Joden gebeurde wel degelijke meteen in actie kwam.
En zo kan ik doorgaan. Zionisten en hun vrienden zijn blijkbaar heel slechte luisteraars. Maar wat ik Benima wel moet nageven is dat ze tenminste gekeken heeft. Dat is meer dan heel wat andere zogenaamd ''prominente'' Joden kunnen zeggen. Maar zo blijft voor hen iemand die de andere kant vertegenwoordigt, de kant van de mensen die de zegeningen van het zionisme hebben ervaren doordat hun dorp werd verwoest, hun familie en vrienden werden gedood en zijzelf onder bezetting moesten leven, altijd een antisemiet. Voor hen zal waarschijnlijk ten eeuwige dage onbegrijpelijk blijven dat de slachtoffers van de terreur van het zionisme er niet net zoveel liefde voor kunnen opbrengen als de gemiddelde Westerling die het ziet als de bevrijdingsbeweging van het Joodse volk dat zelf zoveel heeft geleden.

Anoniem zei

De VPRO liet tot twee maal toe mw. Benima optreden in "forum" bij NPO-radio1-programma OVT als "deskundige" in terrorisme-bestrijding. Kon ze zionistische verhalen vertellen. Dat Erdbrink fouten maakte, niet laten uitspreken of verkeerd uitleggen, is naar mijn hypothese/analyse veelzeggend voor het onvermogen van de VPRO-redactie. Van veel onderwerpen was door de keuze van de fragmenten duidelijk dat ze aan de orde zouden komen. Fennie Stavast

Jaap Hamburger Broek in Waterland zei

Waar vind ik die rondvraag van de VK?? Papier of digitaal?

Jaap Hamburger Broek in Waterland zei

Movement X is precies het alternatief dat hij biedt. Ook gediplomeerde slachtofferdenkers als mevrouw Benima en haar NIW-coterietje kunnen zich daar bij aansluiten, zodat ook hun (res)sentimentjes gekanaliseerd kunnen worden; daar zou zij beslist van kunnen opknappen. Ze zal het niet doen. Stel je voor zeg: een rabbijn die zich aansluit bij de beweging van een ' Arabier', nog wel een agnost. Hè jakkes, nee.

inke zei

Ik begrijp best vanuit welke oorzaak en verlangens het Zionisme is ontstaan en heel lang ben ik een hondstrouwe verdediger van Israël geweest. Tot Sabra en Shatila scheurtjes veroorzaakten in mijn geloof in het Land dat de woestijn liet bloeien. En ik Radi Suudi hoorde vertellen over de ellende van de Palestijnen. Toen is het beeld van het dappere Israël gaan schiften.

Abu Pessoptimist zei

Jaap,digitaal. Gewoon de site van de Vk. (Ik zie overigens dat ik wat tik en andere foutjes in mijn reactie hierboven heb laten zitten, jammer, tijdgebrek, haastwerk)

Abu Pessoptimist zei

Inke,
Ik zou wel eens willen weten hoeveel mensen door Sabra en Chatila van dat geloof in het zionisme zijn afgevallen. Bij mij was het, nadat ik daar in 1982 in die kampen tussen enkele honderden lijken van oude mensen en jonge kinderen heb gewandeld, ook het moment dat het definitief kantelde, al was ik daarvoor al hard gaan twijfelen. Ik kan ook meevoelen met de opmerking van Abou Jahjah over ''Waltz with Bashir'', dat het niet juist voelt een door de daders gemaakte film te laten zien, maar dat dit vreemd genoeg wel overtuigender is dan als je de slachtoffers aan het woord laat. Ik heb de film trouwens nooit willen zien. Sabra en Chatila liet teveel emotionele sporen achter en ik wilde niet het risico lopen dat ik geconfronteerd zou worden met iets dat in feite een ''witwas'' operatie zou blijken te zijn die de maker en andere Israeli's van hun slechte geweten afhielp. Veel protest uitingen van Israeli's zitten zo namelijk in elkaar: zij veranderen niks aan de situatie en vragen daar ook niet echt om, maar tonen vooral dat Israeli's een hart hebben en ondanks alles toch goede mensen zijn.
En nog iets terzijde: de gemelijke Thomas Erdbrink had het over 700 of 800 doden. Dat was inderdaad de schatting die de Israelische Kahane onderzoekscommissie destijds hanteerde en die dus in Israel officieel is geworden. Maar die commissie en de Israeli's hadden er baat bij het aantal laag te houden. In werkelijkheid waren het er vermoedelijk meer dan 3.000. Dat is althans het aantal dat de inmiddels overleden journalist Amnon Kapéliouk van Le Mond diplomatique op volgens mij geloofwaardige gronden bijeen bracht in zijn boek ''Enquete sur un massacre'' (Le Seuil, 1982).

inke zei

Het duurde best nog wel lang voor ik het ECHT wilde weten. In die tijd werkte ik in een alternatieve nogal anarchistische boekhandel en kreeg toen materiaal onder ogen dat ik nooit eerder gezien of gelezen had. Ik ben opgegroeid met het Israël van de kibboets, Leon Uris, Clara Asscher-Pinkhof,J. Presser, de schuld die wij, niet joden, zouden hebben aan de overlevenden van de Holocaust. Het rare was dat ik overal voor vrijheid en rechtvaardigheid op de bres stond, demonstraties voor Chili, Zuid Afrika, Griekenland, De Dwaze Moeders en daarvoor Vietnam natuurlijk maar Israël? Dat was een blinde vlek. Volgens mij had toen de Vara, Achter Het Nieuws, een uitzending over de slachting. En de demonstraties die er op volgden en waar ik in mee liep, mee gesleept door mijn linkse vrienden. Ik had nog nooit tegen Israël gedemonstreerd, dat was heel raar en ik weet nog dat ik aan de rand van de demonstratie liep, erbij maar ook een beetje niet.
Het deed ook pijn om te moeten erkennen dat mijn geliefde Israël eigenlijk helemaal niet zo dapper en moedig was maar wel heel goed in het bespelen van schuldgevoelens bij het westen en een heel, heel goede PR machine had. Maar daar komen ze nu, in het Internet tijdperk wat lastiger mee weg.Je moet nu een echte Die Hard zijn om ondanks de vele bewijzen van het tegendeel te blijven volhouden dat Israël het slachtoffer is, voor nu en voor altijd. Het werkt in ieder geval steeds minder bij gewone mensen
in Europa en de VS. Dus laat de Grassroots bloeien!

inke zei

Het duurde best nog wel lang voor ik het ECHT wilde weten. In die tijd werkte ik in een alternatieve nogal anarchistische boekhandel en kreeg toen materiaal onder ogen dat ik nooit eerder gezien of gelezen had. Ik ben opgegroeid met het Israël van de kibboets, Leon Uris, Clara Asscher-Pinkhof,J. Presser, de schuld die wij, niet joden, zouden hebben aan de overlevenden van de Holocaust. Het rare was dat ik overal voor vrijheid en rechtvaardigheid op de bres stond, demonstraties voor Chili, Zuid Afrika, Griekenland, De Dwaze Moeders en daarvoor Vietnam natuurlijk maar Israël? Dat was een blinde vlek. Volgens mij had toen de Vara, Achter Het Nieuws, een uitzending over de slachting. En de demonstraties die er op volgden en waar ik in mee liep, mee gesleept door mijn linkse vrienden. Ik had nog nooit tegen Israël gedemonstreerd, dat was heel raar en ik weet nog dat ik aan de rand van de demonstratie liep, erbij maar ook een beetje niet.
Het deed ook pijn om te moeten erkennen dat mijn geliefde Israël eigenlijk helemaal niet zo dapper en moedig was maar wel heel goed in het bespelen van schuldgevoelens bij het westen en een heel, heel goede PR machine had. Maar daar komen ze nu, in het Internet tijdperk wat lastiger mee weg.Je moet nu een echte Die Hard zijn om ondanks de vele bewijzen van het tegendeel te blijven volhouden dat Israël het slachtoffer is, voor nu en voor altijd. Het werkt in ieder geval steeds minder bij gewone mensen
in Europa en de VS. Dus laat de Grassroots bloeien!

Anoniem zei

Laat DIE discussie NOOIT meer afbreken…. inslapen of aan ze geweld aandoen!

Anoniem zei

re anoniem: "Dat Erdbrink fouten maakte, niet laten uitspreken of verkeerd uitleggen, is naar mijn hypothese/analyse veelzeggend voor het onvermogen van de VPRO-redactie" -- Het is geen onvermogen. Het is zo opgezet. Sowieso: Erdbrink had een oortje in dus de redactie deed mee. Erdbrink gebruikte gewoon alle truukjes om het gesprek te laten ontsporen: niet laten uitpraten zelfs niet als Abu Jahjah zijn vraag aan het beantwoorden was, het injecteren van insinuaties (zoals steeds herhalen dat Abu Jahjah een troublemaker is), "mijn joodse kennissen zeggen ...", steeds maar weer over de Israelische invalshoek beginnen ipv Abu Jahjah laten vertellen, altijd maar de halfbakken mening van TE er tussendoor gooien, overal verantwoording over vragen: nog nooit werd een zomergast zo gesaboteerd. Nog meer valsigheden: aan het eind niet eens de voornaam van Abu Jahjah goed uitspreken, spreken over "exodus" terwijl het juiste woord 'nakba' is ('exodus' zeggen stelt dat de Palestijnen 'naar huis' gingen), AJ: "de bevrijding van Libanon", maakt Erdbrink van: "toen de Israelische troepen zich terugtrokken", over Sabra en Chatila zegt Erdbrink: "daar zouden tussen de 700 en 3500 doden zijn gevallen". Zouden? Zouden? Wie trekt dat in twijfel, Erdbrink? Geen incidentele slippertjes maar vooropgezet prutswerk. Als sabotage gelukt, als journalistiek gefaald.

Die Thomas Erdbrink gaat het nog ver schoppen in de pro-Israel framing media. Oh wacht.

Egbert

Anoniem zei

T.a.v. Egbert. Ben ik mee eens, onvermogen in mijn tekst moet zijn "onwil". Fennie Stavast

Ferdinand Schroeder zei

Een prachtige cartoon van Robert Oppenheim waar hij Abou Jahjah als wolf uitbeeldt die de drie biggetjes heeft gedood is door diens toedoen alsnog is geweigerd door de redactie Opinie NRC bij zijn meesterlijke overzichtsartikel
d.d. 09.08.2016, geschreven vanuit het riante voormalig huis van zijn ouders in Hanin.
Zo zie je maar dat de Links"mens" de vrijheid van uiting ondanks de mond vol ten behoeve van de regressief mediavistiek ondersteunt.

Abu Pessoptimist zei

Ferdinand S.,
Het was zeker een prachtige cartoon, alleen was hij achteraf volgens veel mensen niet zo toepasselijk. Als ik het goed heb begrepen heeft de NRC hem zelf om die reden verwijderd, zonder dat Abou Jahjah daar iets voor heeft hoeven doen.
Maar Ruben Oppenheimer (niet Robert Oppenheim, en ook niet Robert Oppenheimer die de eerste atoombom construeerde) maar Ruben Oppenheimer dus, heeft zich laten kennen als een rechtse tekenaar. Misschien een reden om hem uit te nodigen bij de LJG Amsterdam, waar hij dan kan figureren in het rechtse rijtje: Hans Jansen, Nausicaa Marbe, Ratna Pelle, Hans Moll, etc. die de leden gewoonlijk bijpraten over buitenlandse politiek? U bent toch van de LJG? En u heet toch niet echt Ferdinand Schroeder?

Ferdinand Schroeder zei

Beste Maarten,

"Volgens veel mensen was de cartoon niet toepasselijk". Dat is toch een andere frase voor censuur.
Daar praat je overheen.

Ik ben geen lid noch bezoeker van het LJG. Ben daar nooit geweest.

Deze reactie zul je niet plaatsen, dat weet ik bij voorbaat.

Ferdinand

Tarik Fadili zei

Dennis van Pekel van Tradition is Our Future stelde op Radio 1 vast dat het antisemitisme van AJJ in de symboliek zat besloten. AJJ identificeert zich namelijk met het Duitse voetbalelftal. Dat is, zo stelt hij, 'een manier om uiting te geven aan zijn antisemitische gevoelens.' Waar eindigt deze gekte?

Hamas en Fatah sluiten met 12 andere fracties een akkoord over een interim-regering

 Veertien Palestijnse groeperingen hebben in Beijing een akkoord gesloten dat mikt op het vestigen van een gezamenlijke regering die na aflo...