donderdag 13 juli 2017

Elektriciteitscentrale valt stil, Gaza staat aan de rand van de catastrofe

 In Gaza is het donker. (Foto Electronic Intifada).

 De situatie in de Gazastrook heeft woensdagavond een absoluut dieptepunt bereikt, doordat de elektriciteitscentrale als gevolg van gebrek aan diesel stil is komen te liggen. Een toenadering tussen Hamas en Egypte zorgde de afgelopen tijd kortstondig voor de levering van zo'n vier miljoen liter diesel. Daarop draaide een deel van de generatoren. Maar wegens betalingsmoeilijkheden, veroorzaakt door de Palestijnse Autoriteit, is de toelevering gestaakt.
Gaza krijgt vanaf woensdagavond alleen nog stroom vanuit Israel. Dat heeft  op verzoek van de Palestijnse Autoriteit de geleverde hoeveelheid van 120 megawatt drie weken geleden verminderd naar 70 megawatt. De lijnen vanuit Egypte, dat 28 megawatt leverde, zijn kapot na recente aanslagen in de Sinai en het is onbekend hoelang reparatie gaat duren.
Mohammed Thabet, de man die verantwoordelijk is voor de public relations van de elektriciteitsmaatschappij van Gaza, gaf donderdag een verklaring uit waarin hij meldde dat Gaza nu een dagelijks tekort heeft van zo'n 600 megawatt. De meerderheid van de inwoners krijgt daardoor, vanaf  nu, de ene dag twee tot drie uur stroom en de volgende dag helemaal niets.
De mensenrechtengroep Gisha, die zich al jaren vooral op Gaza richt, meldde donderdag in een verklaring dat het openbare leven is ontwricht, dat hele afdelingen van ziekenhuizen zijn gesloten en dat al het rioolwater van de 2 miljoen inwoners van Gaza nu onbehandeld in zee vloeit, zodat zwemmen aan de stranden hoe lager hoe gevaarlijker wordt (ook in Israel zelf zijn de gevolgen merkbaar, overigens).
Gisha noemde de 70 megawatt die nu voorhanden is volstrekt onvoldoende voor de basisbehoeften van een normale 21ste eeuwse maatschappij. De grep voegde eraan toe dat de (privé) generators die nu overuren maken de tekorten niet kunnen compenseren maar intussen wel het hele dunne draadje zijn waarvaan het lot van Gaza hangt voordat het tenonder gaat in een humanitaire catastrofe. Het tekort, zei de verklaring van Gisha niet zonder sarcasme ''is niet het gevolg van een natuurramp, maar is door mensenhanden is gemaakt'' en het gevol van ''cynische politieke beslissingen''. De groep eiste dat de Palestijnse Autoriteit, Hamas, Egypte en Israel een einde zouden maken ''aan de politieke spelletjes die ze spelen op kosten van de inwoners van de Gazastrook'', de leverantie van een maximum aan stroom zouden herstellen en actie zouden ondernemen om oplossingen te vinden voor de  midden -- en langere termijn. ''We onderstrepen eens temeer dat Israel, gezien zijn onverminderde controle over de Gazastrook, een verantwoordelijkheid draagt om te zorgen dat er een normaal leven mogelijk is in Gaza,''aldus Gisha.
Andere mensenrechtengroepen en de Verenigd Naties hebben ook alarm geslagen. Het kantoor van de Hoge Commissaris van de VN voor de Mensenrechten zei woensdag in een verklaring dat ''families manieren zoeken om veilig voedsel te bewaren en klaar te maken zonder ijskasten -- en noemde dit ''in combinatie met de ernstig verminderde gezondheidszorg'' en recept voor rampen. ''Koken, verwarmen, verlichten en andere fundamentele zaken die bij wonen horen, zijn bedreigd. Mensen met handicaps, ouderen, en vrouwen worden vooral zwaar getroffen.''
Dezelfde instantie waarschuwde ook ''dat de landbouwsector te maken heeft met ernstig verminderde irrigatie die de wijdverspreide voedselschaarste zal verergeren als de situatie voortduurt. Wat de medische situatie betreft merkte de VN nog op dat ''veel operatiekamers zijn gesloten, basis gezondheidsvoorzieningen zijn teruggedraaid, en complexe diagnostische instrumentaria en ingrepen alleen nog maar nu en dan beschikbaar zijn''.
Het Palestijnse Centrum voor de Mensenrechten (PCHR) in Gaza gaf maandag een verklaring uit over de door de Palestijnse Autoriteit teruggedraaide hoeveelheid goedkeuringen voor behandelingen buiten de Gazastrook, waarvan de gevolgen nog verergerd worden door de elektriciteitscrisis die veel machines en apparaten met een levensverlengende of levensreddende functie onbruikbaar heeft gemaakt. De goedkeuringen voor de behandelingen zijn van een aantal van 2.190 in maart, in april gezakt naar 1.756. In mei daalde het verder naar 1.484, en tenslotte werd het in juni een aantal van een magere 500. Dat is een vermindering van 75 procent. Het betekent dat van de ruim 2.500 patiënten die van het Hogere Medische Comité al goedkeuring hadden gekregen voor een behandeling buiten de Gazastrook in juni, er slechts 400 ook goedkeuring hebben ontvangen voor vergoeding van de kosten. Het PCHR waarschuwde dat ''een aantal van deze patiënten ondergebracht is op intensive care afdelingen van ziekenhuizen in de Gazastrook, en dat honderden van hen, wegens het ontbreken van mogelijkheden om hen elders te laten behandelen, in ziekenhuizen in Gaza zullen overlijden''.
Ook de politiek toonde zich bezorgd. Afgezanten van ''het Kwartet'"(Rusland, de VS, de EU en de VN) kwamen donderdag in Jeruzalem bij elkaar om over oplossingen te praten. Er waren geen meldingen dat dit tot resultaten had geleid. (Dat laatste is geen nieuws. Ik, AbuP., voeg daar aan toe dat dit laatste al jaren onveranderd is gebleven).

Geen opmerkingen:

Israel heeft weinig moeite met 300+ projectielen, vier doden, 60 gewonden op de Westoever

Honderden probeerden zondag weer naar het noorden te gaan....(foto Ma'an News)  Iran stuurde zondagavond meer dan  300 drones, geladen m...