vrijdag 7 juli 2017

UNESCO verklaart tot woede van Israel Hebrons oude stad tot cultureel erfgoed

De VN organisatie voor onderwijs en cultuur, UNESCO, heeft voor derde maal een Palestijns object tot een ''World Heritage site'' met een universele waarde verklaard. Ditmaal betrof het de Oude Stad van Hebron en de Ibrahimi moskee, die in Israel de "Grot van de Patriarchen'' wordt genoemd. De vorige twee sites betroffen de Geboortekerk in  Bethlehem en het terrein van de Aqsa moskee in Jeruzalem.
De uitslag van de stemming, die plaatsvond in Polen, was 12 stemmen vóór, drie tegen, bij zes onthoudingen. De stemming voor Hebron vond plaats via een versnelde procedure, omdat de Palestijnen hadden aangevoerd dat de Oude Stad ernstig wordt bedreigd. In de resolutie wordt gesproken over ''een alarmerend aantal schendingen'' waaronder daden van vandalisme en het toebrengen van schade aan eigendommen. In de stad wonen rond de 200.000 Palestijnen en een paar honderd Joden. De laatsten terroriseren de Palestijnse bevolking. Ook is via allerlei verboden, checkpoints en andere ''veiligheidsmaatregelen'' vrijwel het hele commerciële centrum van Hebron al jaren geleden platgelegd en ontvolkt.
Israel had zich (samen met de VS) fel tegen het aannemen van ook deze resolutie verzet.
Het had mede daarom om een geheime stemming gevraagd. Volgen de Israeli's werd hiermee gesjoemeld. Haaretz haalt Israeli's aan die beweren dat bijvoorbeeld een ongenoemd Arabisch land daardoor werd verhinderd tegen te stemmen. (Voor de liefhebbers: het ongenoemde land was zonder twijfel óf Saudi Arabië óf Qatar). Minder dan twee weken geleden weigerde Israel ook de toegang aan een onderzoekscommissie van de UNESCO., die een bezoek aan Hebron had willen brengen.
De uitslag van de stemming ontlokte een aantal woedende reacties van Israelische politici, waarbij de woede zich richtte op het feit dat in de ''Grot van de patriarchen'' de bijbelse Abraham, diens vrouw Sarah en een anatal andre aartsvaders en moeders begraven liggen. Zo noemde Netanyahu het "another delerious resolution'' van UNESCO.''Geen Joodse site,'' vroeg hij zich af. ''Wie zijn hier begraven? Abraham, Isaac en Jacob, Sarah, Rebecca en Leah.'' President Rivlin tweette ''UNESCO seems intent on sprouting anti-Jewish lies, while it remains silent as the region's heritage is destroyed by brutal extremists.''
Inderdaad. Was het misschien onverstandig van UNESCO om niet dat het alleen maar de Joodse (en christelijke) banden met de plaats noemde en de plaats zelf Palestijns? (Elias Sanbar, de Palestijnse vertegenwoordiger bij Unesco wees na de stemming ook nog eens op het belang ervan voor de drie monotheïstische godsdiensten).  Maar Hebron (al Khalil) is toch Palestijns? Is het soms antisemitisch om dat vast te stellen? De Ibrahimi moskee, die gebouwd is boven de Grot is waar Abraham is begraven, staat op de fundamenten en resten van een Byzantijnse kerk uit het begin van de jaartelling. en stamt zelf  op zijn minst uit de Mamelukse tijd (12e eeuw). Hij heeft een preekstoel die is geschonken door niemand minder dan Saladin (Salah ed Din), de man die Jeruzalem bevrijdde van de Kruisridders.
Israel heeft deze moskee al jaren geleden (in de jaren '70 of '80)  ruw doormidden gedeeld en er ook een synagoge in gevestigd. Het is dit voorbeeld dat moslims buitengewoon bezorgd maakt voor wat de Aqsa moskee in Jeruzalem mogelijk te wachten staat. Daarnaast is het natuurlijk duidelijk dat ook het oorspronkelijke karakter van de oude binnenstad van Hebron al jarenlang zeer ernstig wordt bedreigd. En niet alleen door leegstand. Archeologen getuigen dat er door de kolonisten ook al veel vernielingen zijn aangericht.

Geen opmerkingen:

Israel is begonnen met de evacuatie van Oost-Rafah in verband met een aanval

                                                              (Foto Ma'an News) Israel is maandag begonnen met het geven van opdrachten ...