zondag 2 juli 2017

Israel gaat schadevergoeding eisen bij verzetsdaden, eerste claim bedraagt 2 miljoen

Drie van de vier kinderen van Fadi al-Qunbar.

Israel heeft, naast het verwoesten van huizen van de familieleden, een nieuwe manier gevonden om plegers van verzetsdaden af te schrikken: via de rechter schadevergoeding eisen. De officier van Justitie in Jeruzalem heeft zo'n eis tot schadevergoeding ingediend tegen de weduwe en kinderen van Fadi al-Qunbar, die op 8 januari van dit jaar met een vrachtauto op een groep militairen inreed die een uitje maakten. Daarbij werden vier soldaten gedood en 13 gewond, van wie drie ernstig. Qunbar zelf werd doodgeschoten.
De schadevergoeding die van de weduwe en haar vier kinderen in de leeftijd van 1 tot 8 jaar wordt geëist, bedraagt ruim acht miljoen shekel, omgerekend tenminste 2 miljoen euro. Die twee miljoen komt bovenop het feit dat hun huis is verzegeld, en dat zij, en nog een aantal andere familieleden, onder wie Qunbar's moeder en zuster met haar jonge kinderen, hun status als ''ingezetenen'' van Jeruzalem en dus hun recht om daar te wonen, is ontnomen. Jeruzalem is hun geboorteplaats. Israel heeft het destijds in strijd met het recht geannexeerd.
De krant Haaretz weet te melden dat de in rekening gebrachte kosten de begrafeniskosten van de gedode militairen betreffen en de kosten van hun grafsteen, naast de kosten van hun pensioenen en geld om de ''pijn en het verlies'' te lenigen. De krant voegt eraan toe dat nog een andere eis tot schadevergoeding naar de nabestaanden van een andere ''terrorist'' zijn gestuurd, zonder bijzonderheden te noemen. Volgens Haaretz is deze aanpak van Justitie nieuw. Er zijn daarom in de toekomst nog nog veel meer van dit soort eisen tot schadevergoeding te verwachten van zaken die nu nog in studie zijn.
Ikzelf voeg er nog aan toe dat de Israelisch maatregelen uiteraard weinig met recht van doen hebben en veel met wraak. Israel verzet zich tegen betalingen aan families die kostwinnaars hebben verloren, doordat ze in de gevangenis zitten of zijn gedood; het verwoest huizen van familieleden van mensen die van verzetsdaden worden verdacht of die worden gezocht; het ontneemt nabestaanden hun rechten als inwoners; en het brengt ze nu tot de bedelstaf door absurde sommen in rekening te brengen voor zaken waarvoor zij niet verantwoordelijk kunnen worden gehouden. Wat ontbreekt er nog, vraag je je af. Misschien dat we de Israelische Justitie nog kunnen aanraden een verbod uit te vaardigen op bedelen?

Geen opmerkingen:

''Israel comitted war crimes and crimes against humanitarian law in Gaza''

  Israeli authorities are responsible for war crimes and crimes against humanity committed during the military operations and attacks on Gaz...