zaterdag 8 juli 2017

PA bevriest overmakingen naar Egypte: weer veel minder stroom in Gaza

De Palestijnse Autoriteit (PA) in Ramallah geeft het niet op: Hamas zal hoe dan ook een kopje kleiner gemaakt worden. De laatste manoeuvre is het bevriezen van overmakingen via de Palestijnse banken naar Egypte. Dat betekent dat de leverantie van Egyptische diesel is afgeremd. De centrale van Gaza levert nu nog maar stroom met slechts één van de drie generatoren.
Egypte was de Gazastrook te hulp gekomen,  nadat de PA aan Israel had gevraagd om de leverantie van Israelische stroom aan Gaza te stoppen. De PA, die daarvoor betaalde uit de door Israel geïnde belastingopbrengsten aan de Palestijnse grenzen, wilde dat geld daar niet langer voor ter beschikking stellen. Israel verminderde vervolgens de toevoer met zo'n 40 procent. Maar net toen  het licht in Gaza bijna uit dreigde te gaan, was er sprake van een toenadering tussen Hamas en Egypte via Mohammed Dahlan, een verklaarde vijand van de Palestijnse president Abbas). Egypte begon toen diesel te leveren. Daarmee kon de eigen centrale van Gaza die sinds april stil had gelegen weer tot leven worden gewekt
Nadat de betalingen door de PA werden gestopt is het sinds zaterdag weer helemaal mis.
De hoeveelheid elektriciteit zakte van de tussen de 125 en 170 megawatt die de afgelopen twee weken waren geleverd, naar  93 megawatt. Daarvan wordt 70 megawatt geleverd door Israel en 23 megawatt door de enige nog werkende generator van eigen centrale. (Als alle drie de generatoren werken kan de in de Gaza oorlogen zwaar beschadigde centrale nog tussen de 45 en 70 megawatt leveren). De zaak wordt verder gecompliceerd doordat ook de kabels vanuit Egypte ook weer beschadigd zijn geraakt, deze zaterdag. Egypte leerde 28 megawatt. Ter vergelijking: Gaza's totale behoefte aan elektriciteit bedraagt zo'n 500 megawatt.
Hamas zoekt nu naar een andere manier om de Egyptische leveranciers te betalen. Maar intussen is de rem op de overmakingen zeker niet de enige manier waarop de PA probeert Hamas beentje te lichten. Eerder werden ook de de salarissen van enkele tienduizenden ambtenaren die nog in dienst van de PA zijn en al jaren door de PA werden betaald om in iedere geval niet voor Hamas te werken, met 30 gekort. Ook werden de betalingen voor de gezondheidszorg, de leverantie van medicijnen en de afgifte van vergunningen voor behandelingen in Israel enorm teruggedraaid. Dat heeft intussen de levens van tenminste twee, of mogelijk drie baby's geëist. Deze week kwam er nog een nieuwe maatregel bij: toen werden ruim 6.000 ambtenaren met vervroegd pensioen gestuurd.

Geen opmerkingen:

Hamas en Fatah sluiten met 12 andere fracties een akkoord over een interim-regering

 Veertien Palestijnse groeperingen hebben in Beijing een akkoord gesloten dat mikt op het vestigen van een gezamenlijke regering die na aflo...