dinsdag 4 juli 2017

Jeruzalem gaat weer vijf Palestijnse families uitzetten in Sheikh Jarrah

Protest tegen de vorige uitzetting in 2015 in Sheikh Jarrah. Het was toen een halve uitzetting omdat een familie in  tweeën werd gedeeld. 

De commissie voor planning van de gemeente Jeruzalem gaat de komende twee weken plannen bespreken voor de bouw van 1,800 nieuwe wooneenheden in het bezette oostelijke deel van de stad, meldt de NGO Vrede Nu. Daarbij zijn uitbreidingsplannen voor nederzettingen midden in Arabische wijken, in het kader van de verdergaande judaïsering van de stad. Eén van die plannen houdt de sloop in van een aantal huizen en het uitzetten van de vijf Palestijnse families die die huizen bewonen in de wijk Sheikh Jarrah.
Het gaat in de eerste plaats om drie projecten in Sheikh Jarrah, in de Umm Haroun  buurt. In het eerste project wordt wordt een huis gesloopt om plaats te maken voor een gebouw van drie verdiepingen. De familie die het te slopen huis bewoont wordt uitgezet. In het tweede worden de huizen van vier Palestijnse families gesloopt om plaats te maken voor een gebouw van vijf verdiepingen met tien appartementen. En  het derde plan in Sheikh Jarrah voorziet in de bouw van een yeshiva (religieuze hogeschool) van negen verdiepingen (twee onder de grond) en accomodatie om studenten te huisvesten. De yeshiva gaat Or Shameach heten.
De uit te zetten families zijn vluchtelingen van 1948 die in huizen terecht zijn gekomen die voor de stichting van de staat in Joodse handen waren. Bezit dat voor '48 Joods was kan opnieuw door Joden worden geclaimd (iets dat in dit Joodse land voor Palestijnen niet is weggelegd). Kolonistenorganisaties hebben al meermalen succesvol in juridische procedures dit recht opgeëist. De vijf Palestijnse families die in de huizen wonen, genieten weliswaar huurbescherming, maar de wet verbiedt eigenaars echter niet om bestaande huizen te verbeteren of te vervangen. De vijf families verliezen niet hun rechten en zullen schadeloos worden gesteld. Dat betekent in dit geval dat zij met wat geld op straat worden gezet in een stad waar een nijpend woningtekort heerst voor Palestijnse inwoners, omdat die al jaren vrijwel nooit vergunningen krijgen om te bouwen. 
  Het tweede deel van de plannen  die de planningscommissie zal bespreken betreffen uitbreidingen van bestaande Joodse nederzettingen (wijken) rond Jeruzalem. Het gaat om 1,788 huizen: 944 in Pisgat Ze’ev, 270 in Gilo, 214 in Neve Yaakov, 200 in Ramot, en nog eens 116 Pisgat Ze’ev. Verder nog een plan om 44 huizen toe te voegen aan een al goedgekeurd plan voor 130 huizen in Gilo. Vrede Nu heeft bhet erover dat de regering hiermee laat zien dat het lak heeft aan plannen voor een twee statenoplossing, maar dat is achterhaalde flauwe kul. Die oplossing kan namelijk al lang niet meer.
Een derde deel van de nieuwe plannen betreft opnieuw het uitbouwen van nederzettingen in bestaande Arabische wijken. Daarbij gaat het om het achteraf  alsnog goedkeuren van al gebouwde kolonistenwoningen in de nederzetting Beit Orot op de Olijfberg (zie foto). Ook komt ene plan aan de orde voor een mikwe (ritueel bad) voor een gepkande synagoge in Jabal Mukaber, in de zogenoemde Joodse Nof Zion nederzetting in deze wijk.
Huisjes op de Olijfberg die allang gebouwd zijn maar nu nog even moeten worden goedgekeurd. Op de achtergrond de Beit Orot yeshiva waarmee deze nederzetting begon, nadat de inmiddels overleden magnaat Irwin Moskowits met een grote gift de aankoop van het gebouw mogelijk had gemaakt.

Geen opmerkingen:

Mohammed Rabbae: 'De conscience juive is uiteindelijk sterker dan F-16's of raketten'

(Interview uit 2009 ten tijde van de eerste Gaza-oorlog. Herdrukt uit Kol Mokum bij het afscheid van een kameraad, 1941 - 2022)   Bij het sl...