dinsdag 8 november 2011

Duitsland dreigt levering onderzeeërs aan Israel te blokkeren


Update: Persburau AP meldt op 30 november dat de Duitse regering alsong met de verkoop van de vierde onderzeeër akkoord is gegaan. Nadere bijzonderheden werden niet gemeld.

Der Spiegel meldt dat de Duitse regering dreigt de aflevering aan Israel te blokkeren van een onderzeeër die in staat is raketten met een nucleaire lading af te vuren. Dat gebeurt uit protest tegen een recente beslissing van de Iraelische regering om nog eens 1100 nieuwe wooneenheden te bouwen in Gilo, een nederzetting in Oost-Jeruzalem (Israel spreekt van een wijk van Jeruzalem). 
Dolphin onderzeeër in de haven van Haifa
 Israel bezit al drie van deze onderzeeërs van de Dolphin klasse. Nog twee andere worden op dit moment afgebouwd bij een dochter van het Duitse concern Thyssen Krupp, de Howaldtswerke-Deutsche Werft (HDW) in Kiel. De onderzeeërs spelen een belangrijke rol in Israels 'second strike capability', de mogelijkheid om na een aanval alsnog een nucleaire klap uit te delen vanaf onderzeeërs op een onbekende locatie, waarvan een afschrikwekkende werking op eventuele aanvallers uitgaat.  
Der Spiegel meldt dat het dreigement van Bondskanselier Angela Merkel om de schepen niet te leveren de verhoudingen tussen Duitsland en Israel onder druk heeft gezet. Duitsland ging deze zomer akkoord met het vrijmaken van een bedrag van € 135 miljoen als bijdrage aan een zesde Dolphin onderzeeër voor Israel. Ook de levering van deze onderzeeër is nu echter onzeker geworden.
De afspraken over de levering van de onderzeeërs gingen voor een deel terug op de Duitse herstelbetalingen wegens de Holocaust waarvoor in 1953 een deal werd gesloten tussen Israel en de Bondsrepubliek. Het toenmalige  Oost-Duitsland was echter nooit partij bij deze overeenkomst. Uit een Wikileaks document dat Der Spiegel in januari publiceerde bleek dat Duitsland en Israel in 2005 overeen gekomen waren dat Duitsland, als een soort verlate vergoeding voor de nooit betaalde Oostduitse herstelbetalingen, deels de aanschaf  van de Dolphins zou subsidiëren, en wel tot een bedrag van €500 miljoen.

Geen opmerkingen:

Net voor Biden het overneemt keurt Israel nog wat nieuwbouw goed in bezet gebied

Restaurant in Havat Yair Nog net voor de inauguratie van Joe Biden als president van de VS heeft Israel gisteren weer een uitbreiding goedge...