dinsdag 8 november 2011

Netanyahu achter wetsontwerpen om steun voor mensenrechtenorganisaties te beknotten

Gaza: de Abed Rabbo wijk in Gaza-Stad na de Israelische Cast Lead Operatie van 2008-2009.  B'tselem heeft deze foto op haar website staan bij een stuk over de  noodzaak onderzoek te doen naar tijdens deze militaire operatie gepleegde oorlogsmisdaden. 

 De Israelische premier Netayahu heeft laten weten dat hij staat achter twee wetsontwerpen die het aanzienlijk moeilijker willen maken voor mensenrechtenorganisaties in Israel om buitenlandse donaties te ontvangen, meldt Haaretz. De wetsontwerpen waren aanvankelijk op verzoek van minister Benny Begin (Likud) 'in de ijskast' geplaatst om kritiek vanuit het buitenland te vermijden op een moment dat de Palestijnen probeerden in de VN een meerderheid te krijgen voor hun toelating als staat.  Ze worden nu echter weer aan de orde gesteld. Aanstaande zondag zal de ministeriële commissie voor wetgeving erover stemmen.
De wetten keren zich tegen mensenrechtengroepen die twee jaar geleden informatie over de Operatie Cast Lead in Gaza verschaften aan de VN-onderzoekscommissie van rechter Richard Goldstone. Eén wetsvoorstel, van het Knessetlid Ofir Akunis (Likud) wil actiegroepen aanpakken die 'onder de dekmantel van het werken voor de mensenrechten aanzetten tot activiteiten die het politieke debat en het karakter en de politiek van de staat Israel beïnvloeden'. Deze groepen zouden volgens het voorstel geen donaties uit het buitenland (zoals de VN of de EU) meer mogen ontvangen die de 20.000 shekel (ongeveer € 3000) te boven gaan. Een probleem met dit voorstel lijkt echter te zijn dat de definitie van 'aanzetten tot politieke activiteiten' moeilijk te geven is. In de Knesset verluidt dat het Israelische hooggerechtshof deze formulering waarschijnlijk niet zal laten passeren als er bezwaar tegen wordt aangetekend.
Een ander voorstel waar de ministeriële commissie zich over gaat buigen is afkomstig van Knessetlid Fania Kirshenbaum (Israel Beiteinu). Zij wil dat NGO's die niet de steun van de staat Israel genieten een belasting gaan betalen van 45% op alle bijdragen die zij ontvangen uit het buitenland. In het voorwoord van haar voorstel staat dat er in Israel organisaties werkzaam zijn 'die tot doel hebben Israel te schande te maken tegenover de rest van de wereld en manschappen en officieren van het Israelische leger tot paria's te maken waarbij hun reputatie te grabbel wordt gegooid'.   
Het feit dat Netanyahu de voorstellen steunt betekent dat zij wel een kans zullen maken door de ministeriële commissie te worden aangenomen en aan de Knesset te worden voorgelegd. Eerder werden al wetten aangenomen waarbij de NGO's hun bronnen van inkomsten (die overigens nooit geheim waren) moeten onthullen. Op deze manier betuigen deze regering en Knesset blijkbaar hun toewijding aan het democratische gehalte van de 'enige democratie in het Midden-Oosten'.

Geen opmerkingen:

Israelische rechters onteigenen opnieuw een Palestijns huis in Silwan ten bate van de kolonisten

Het huis van de familie Samrin (Sumarin) in Silwan (FotoVrede Nu)  Een dag voor de deadline die Bibi Netanyhau zich had gesteld om dele...