donderdag 24 november 2011

Netanyahu onderstreept Israels autistische houding ten opzichte van Arabische Lente

 De Israelische premier Bibi Netanyahu heeft in een rede in de Knesset gezegd dat de Arabische wereld door de Arabische Lente niet 'voorwaarts maar achterwaarts' beweegt. Hij haalde uit naar wereldleiders en Israeli's die steun aan de opstanden hadden gegeven. Volgens hem is van niets anders sprake dan een 'golf van islamitische, anti-liberale, anti-Israelische en anti-democratische sentimenten', meldt de krant  Haaretz..
Netanyahu tijdens zijn speech. (Foto Haaretz)
 Netanyahu zei dit woensdag tijdens een zitting van de Knesset nadat de ministers van het zogenoemde veiligheids- en diplomatieke kabinet eerder een briefing hadden gekregen van de buitenlandse inlichtingendienst Mossad, de militaire inlichtingendienst, het ministerie van Buitenlandse Zaken en de binnenlandse veiligheidsdienst Shin Bet.
Netanyahu's woorden geven weer hoezeer hij kennelijk losstaat van de denkwereld en realiteit van de rest van het Midden-Oosten. En aangezien hij de democratisch gekozen premier van Israel is, mogen we aannemen dat hij namens een meerderheid sprak en daarmee Israels isolement in dit werelddeel nog eens extra onderstreepte. Het is  niet onmogelijk dat hij ook de visie weergaf van de Israelische inlichtingendiensten en de diplomaten. Het is verleidelijk om zijn visie te vergelijken met het recent verschenen, jaarlijks door het Brookings Institute in de VS afgenomen opinie-onderzoek onder de bevolking van de Arabische wereld, waaruit een grote voorkeur spreekt voor het 'Turkse model'. Het  accentueert eens te meer de vrijwel autistische wereldvisie van die Israelische diensten en van de politieke en diplomatieke top.
Volgens Haaretz, dat maar gedeeltelijk letterlijke quotes geeft, toonde Netanyahu in zijn speech dat hij geen enkel vertrouwen heeft in de mogelijkheid van de Arabische landen om te democratiseren, dat hij terugverlangt naar de dagen van Mubarak, dat hij bang is dat ook de monarchie in Jordanië het zal begeven, en dat hij de onrust in de Arabische wereld aangrijpt om geen akkoord te hoeven sluiten met de Palestijnen. Hij noemde president Obama en andere wereldleiders die achter het aftreden van Mubarak stonden 'naief'' en hij nam een houding aan van 'ik-heb-het- altijd-al-gezegd'.
 'In februari, toen miljoenen Egyptenaren de straten van Cairo opgingen,'aldus Netanyahu, 'zeiden commentatoren en ook heel wat leden van de Israelische oppositie dat we een nieuwe tijd van liberalisme en vooruitgang tegemoet gingen. Ze zeiden dat ik het publiek bang wilde maken, dat ik me aan de verkeerde kant van de geschiedenis bevond en niet zag welke kant het opging. Maar vandaag stel ik de vaag: wie begreep er hier de realiteit niet? Wie begreep de geschiedenis niet?'
Netanyahu stelde ook dat Israel nu een periode van instabiliteit en onzekerheid' tegemoet ging, en dat dit    een reden was om niet overhaast een akkoord met de Palestijnen te sluiten. 'Ik herinner me dat velen van u probeerden me over te halen de gelegenheid te gebruiken om haastige concessies te doen, snel een overeenkomst te sluiten. Maar ik zal Israels politiek niet baseren op illusies. Er is sprake van grote onrust daar .. wie het niet ziet, steekt zijn kop in het zand.'

8 opmerkingen:

Franklin Ryckaert zei

Het gaat bij Netanyahu dus eigenlijk weer om de zoveelste "uitstel truc" om maar niet met de Palestijnen een overeenkomst te hoeven sluiten.Mooi weer wat tijd gewonnen om weer nieuwe huizen op de West Oever te kunnen bouwen.

José Mooren zei

Misschien vind je het gemuggezift, maar ik vind het beledigend voor degenen die met autisme kampen om ook maar in de verste verte met de houding van Israel(s premier) te worden vergeleken.

Wijze van Zion zei

Tsja, vreemde wereld waarin Hitler wordt verafschuwd (alhoewel daar in die lente....?) en mohammed wordt vereerd.....

Abu Pessoptimist zei

Franklin, ik denk dat het verder gaat dan een truc. Ik heb het akelige gevoel dat Netanyahu echt zo denkt. Namelijk dat het voor Israel beter was dat de Arabische landen geleid werden door incompetente, despotische leiders als Mubarak, of Ben Ali in Tunesië en anderen (zoals Abdallah van Jordanië) die zich afhankelijk van het Westen opstelden en de belangen van hun eigen clan en kliek stelden boven all andere belangen. Dat de Arabische bevolkingen daar toch wel anders over denken laat hem koud, zoals hij ook geen oog heeft voor wat er echt aan de hand is, hoe de revoluties ècht verlopen.
N. is niet geïnteresseerd in wat Arabieren vinden, hij is bang voor ze en hij die angst (mede)als motivatie om geen akkoord met de Palestijnen te hoeven sluiten.
Dit gedrag - die angst voor de omgeving en het onvermogen om er contact mee te krijgen - noem ik autistisch. Sorry José Mooren. Maar het lijkt nu eenmaal sterk op het gedrag van mensen die echt aan autisme lijden.

Wijze van Zion zei

Autisme, Abu, is de onmogelijkheid om, onder andere, iets van de omgeving op te nemen en dat te kunnen verwerken.
U lijkt mij -met uw claims van 'gewoond te hebben'- een ultieme exponent. Uw oneigenlijk gebruik van de term spreekt boekdelen; Stockholm in dezen is een term voor intellectuelen en u bent verre van dat. Uw letterbrij en aanverwante interpretatie lezend, zou ik u wensen enige kennis van Freud te hebben....

Zou een kostbare grap zijn voor u van uw haperingen enigszins verlost te raken.

Uw adagium -nb gejat van een ander- weergeeft de armoe ooit vanuit uzelf een dergelijke stap te kunnen maken.

Abu Pessoptimist zei

Wat u mij nu toevoegt, beste Wijze, is in goed Amsterdams, een jijbak: wat je zegt ben je zelluf.
Ik ben bang dat ik daar niet erg van onder de indruk raak.
Verder kan ik u verzekeren dat ik weet waar u met Stockholm op doelt en over voldoende ervaring met, en kennis van Freud beschik om te kunnen duiden dat uw wat ongerichte opmerkingen daarover en mijn vermeende gebrek aan intellectuele vaardigheden,er op wijzen dat ik - laten we zeggen - u niet blij heb gemaakt met mijn stukje over Netanyahu's autisme. Ik had niet anders verwacht.

U hebt nu bijna het niveau van schelden en tieren bereikt en voordat u daarmee verdergaat wil ik wel even zeggen dat ik open sta voor kritiek en desnoods de meest harde aanvallen op mijn persoon, mits maar zodanig met argumenten onderbouwd dat er ook op kan worden gereageerd zonder dat we in nietus -wellus hoeven te vervallen. Kreten in het wilde weg zal ik echter niet (meer) doorlaten. En de tekst van een kennelijk wat minder helder denkende Syriër die u me nu (ter lering?) stuurt - of vergelijkbaar proza - zet ik evenmin hier op mijn blog.
Dat u het maar weet.

Angela zei

Nethanyau spreekt wijze woorden. Mensen zouden de profeten eens moeten lezen, Zacharia en Jesaja. Je zal veel dingen herkennen die nu gebeuren.
Hoe dwaas is de wereld dat ze denkt zonder God te kunnen en op te kunnen trekken naar Zijnland. De wereld krijgt op korte termijn op een gevoelige manier met Hem te maken. En Nethanyahu waarschuwt!

Abu Pessoptimist zei

Het boek Bibi 1 : 1-20?? Zoiets? Het lijkt me geen goed gezelschap voor Zecharja en Jesaja. Vooral niet voor de laatste:
''Dan zal een wolf zich neerleggen naast een lam,
een panter vlijt zich bij een bokje neer;
kalf en leeuw zullen samen weiden
en een kleine jongen zal ze hoeden.
Een koe en een beer grazen samen,
hun jongen liggen bijeen;
een leeuw en een rund eten beide stro.
Bij het hol van een adder speelt een zuigeling,
een kind graait met zijn hand naar het nest van een slang.''
Daarbij vergeleken komt Bibi de profeet toch wat dunnetjes over.