donderdag 3 november 2011

En ja, toch nog Kamervragen over Nederlandse 'nee'-stem tegen toelating Palestina tot Unesco


Peters
El-Fassed
Hèhè, toch nog Kamervragen over het feit dat Nederland als een van de weinige landen 'nee' heeft gestemd tegen de toelating als volwaardig lid van de Palestijnen tot Unesco. Geen van de grote partijen vond het kennelijk nodig te reageren. Geen PvdA-vragen, ook geen vragen van de SP, zelfs niet over de onzinnige Israelische reacties op die toelating, zoals het meer huizen gaan bouwen in bezet gebied en geld van de Palestijnse Autoriteit achterhouden. Maar gelukkig is er dan toch wel een reactie van de Kamerleden Mariko Peters en Arjen el-Fassed van GroenLinks. Hier zijn hun vragen aan minister Rosenthal van Buitenlandse Zaken:
 
1. Kent u het bericht 'Nederland teleurgesteld over besluit UNESCO'?
2. Wat is volgens u het mandaat en de doelstelling van UNESCO? Deelt u de mening dat de bevordering van samenwerking binnen organisaties als UNESCO op het gebied van onderwijs, wetenschap en cultuur bijdraagt aan vrede en staatsopbouw?
3. Waarom moet het Palestijnse lidmaatschap volgens u van UNESCO uitkomst zijn van 'onderhandelingen tussen de Palestijnen en Israel over uitstaande kwesties, conform het tijdpad van het Kwartet'? Deelt u niet de mening dat ook de Palestijnen op het gebied van onderwijs, wetenschap en cultuur internationale samenwerking mogen zoeken?
4. Wat zijn de overwegingen van leden van het Kwartet zoals Rusland, leden van de VN Veiligheidsraad, zoals het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk, en andere EU-lidstaten, zoals Italië, Ierland en Denemarken om zich niet tegen het Palestijnse lidmaatschap van UNESCO te keren? Delen zij uw mening niet? Kunt u dit toelichten?
5. Hoe oordeelt u over de reactie van Israel op het lidmaatschap van de Palestijnen bij UNESCO? Deelt u de mening dat die reactie, zoals het staken van het doorgeven van belastinginningen en het versneld bouwen van 2.000 woningen in bezet gebied, niet in verhouding staat tot de stap van de Palestijnen om toe te treden tot een organisatie die onderwijs, wetenschap en cultuur bevordert (UNESCO)? Deelt u de mening dat de maatregelen van Israel het vredesproces ernstig verstoren? Zo nee, waarom niet?
6. Hoe beïnvloedt een Palestijns lidmaatschap van UNESCO de situatie in Israel en de Palestijnse gebieden?
7. Overweegt u zelf stappen zoals de VS die heeft genomen? Zo ja, welke en waarom?
8. De VS heeft aangekondigd haar contributie aan UNESCO te stoppen. Wat zijn de consequenties hiervan voor de programma's van UNESCO? Deelt u de mening dat een dergelijke stap geen bijdrage levert aan internationale samenwerking op het gebied van onderwijs, wetenschap en cultuur?
9. Bent u bekend met de vernieling en roof van cultureel erfgoed in de Palestijnse gebieden door Israel zoals de vernieling van honderden historische gebouwen in Nablus (2002 en 2003) en de toe-eigening in 1948 van tienduizenden boeken die nu in de nationale bibliotheek van Israel staan? Welke maatregelen hebben Israel en de Palestijnse Autoriteit genomen om cultureel erfgoed in de Palestijnse gebieden te beschermen?
10. Deelt u de mening dat Israel, lid van UNESCO, in het (recente) verleden op grote schaal cultureel erfgoed heeft vernietigd of beschadigd en archeologische vondsten en kunst heeft geroofd en nog steeds in tegenspraak met de Haagse Conventie uit 1954 cultureel erfgoed niet adequaat weet te beschermen en kunstobjecten die ontvreemd zijn uit een bezet gebied, nog steeds niet heeft teruggegeven aan de oorspronkelijke eigenaren?
11. Deelt u de mening dat een land zijn bewoners de toegang tot cultureel en religieus erfgoed niet moet willen ontzeggen, zoals Israel dat doet met historische en religieuze gebouwen in Jeruzalem voor Palestijnen?
12. Hebben Israel en de Palestijnen de vredesonderhandelingen inmiddels hervat? In hoeverre heeft uw opstelling sinds september bijgedragen om beide partijen om de tafel te krijgen?
13. Kunt u deze vragen voor de begrotingsbehandeling Buitenlandse Zaken beantwoorden?

Ik ben benieuwd naar de antwoorden van Rosenthal Vooral de laatste vier vragen lijken me lastig voor hem. En in het algemeen lijkt het me interessant om te vernemen waarom hij vindt dat de Palestijnen pas recht op culturele erkenning hebben en cultureel mogen samenwerken in Unesco-verband als Israel dat eerst heeft goedgekeurd. Mij lijkt dat een uiterst kolonialistisch en achterhaald standpunt.
Misschien dat de minister voor hij antwoordt ook even de reactie kan lezen van columnist Gideon Levy in Haaretz: 'De price tag van de Israelische leiders jegens de Palestijnen'.What, for heaven's sake, is so terrible about Palestine being accepted to UNESCO? schrijft Levy. Why is this considered an "anti-Israeli" step? And in general, what's so bad about the Palestinians relinquishing terror and going over to the international arena? If Israel were to behave intelligently, it would vote to accept the Palestinians to any respectable international organization. And if Israel were to behave with integrity, the hollow talk about two states would be translated into support for the Palestinians' diplomatic moves to achieve that.
 Misschien iets voor Rosenthal om eens over na te denken?

Geen opmerkingen:

Net voor Biden het overneemt keurt Israel nog wat nieuwbouw goed in bezet gebied

Restaurant in Havat Yair Nog net voor de inauguratie van Joe Biden als president van de VS heeft Israel gisteren weer een uitbreiding goedge...