dinsdag 29 november 2011

Militaire aanklagers op Westoever scoren wereldrecord in bereikte veroordelingen

De gevangenis Ketziot.

De Israelische militaire aanklagers op de bezette Westoever kunnen bogen op wat ongeveer een wereldrecord moet zijn in het aantal bereikte veroordelingen als zij een zaak aanspannen. Hun score is namelijk vrijwel 100% (om precies te zijn 99,74% - het scheelt haast niets). Dit blijkt uit het jaarrapport van de militaire rechtbanken op de Westoever over 2010, waarvan de krant Haaretz een exemplaar in handen heeft weten te krijgen.
De rechtbanken behandelden 9.542 zaken in 2010. Van deze  zaken eindigden er 25 in volledige vrijspraak - dat is 0,26%. In de rest van de gevallen volgden  veroordelingen. Maar wel werd - eerlijk is eerlijk - in zo'n  4% van de gevallen de aanklacht niet zonder meer op alle punten helemaal ontvankelijk verklaard.
Van de behandelde zaken gingen er 2.016 over wat 'vijandig of terroristisch' gedrag werd genoemd en 763 over wangedrag. De rest betrof verkeersovertredingen, illegaal verblijf in Israel, of criminele activiteiten.
Ook wat het  het in beroep gaan tegen beslissingen betreft boekten de aanklagers opmerkelijke successen. Als zij beroep aantekenden werd dat in 67% van de gevallen gehonoreerd. Als de verdediging in beroep ging nam het hof van beroep hun zaak slechts in 33% van de gevallen in behandeling.
Afgezien van de rechtbanken, die bestaan uit militairen die een juridische studie hebben gedaan, bestaat het juridische systeem van de bezettingsautoriteiten ook uit een aantal commissies. Er is een commissie die beslist over verzoeken van de militaire aanklagers om tot administratieve detentie (gevangenisstraf zonder vorm van proces) over te gaan, een commissie die gaat over uitzettingen en ook een commissie die oordeelt over beroepsschriften tegen beslissingen van militaire commandanten. Wat de commissie betreft die de verzoeken tot administratieve detentie behandelde, ook zij honoreerde een heel hoog percentage van de aanvragen, namelijk 98,77%. Vaak ging het daarbij overigens om het achteraf 'legaliseren' van een gevangenschap waarvan een deel al in voorarrest was uitgezeten.

En ja, dan blijft natuurlijk de vraag waarom het scoringspercentage van de aanklagers op de Westoever zo onbegrijpelijk hoog kan zijn. Dat staat namelijk niet in het rapport. Haaretz zegt er in ieder geval niets over. Ik denk dat het komt doordat zij hun zaken zo waanzinnig goed voorbereiden dat er geen speld tussen te krijgen is. Dat moet haast wel, want aan de Israelische rechterlijke macht kan het niet liggen. Die had altijd een hele goede naam. Toch? Waar of niet? Wat denkt u?

Geen opmerkingen:

Nieuws van de nooit aflatende strijd om grond en zeggenschap op de Westoever

  Twee Palestijnen van de Westoever zijn gisteren overleden als gevolg van schotwonden die waren toegebracht door kolonisten. De twee waren ...