donderdag 17 november 2011

Ritueel slachten is al bijna verboden, nu nog even het besnijden aanpakken

Besnijdenis in het antieke Egypte
Altijd al het gevoel gehad dat ik iets miste. Altijd al het gevoel gehad dat andere mannen meer succes hadden bij de vrouwen, gelukkiger waren in hun relaties, minder gestrest op het werk verschenen, tevredener door het leven gingen. Nooit geweten wat het was. Maar nu ben ik - besneden man - uit de droom geholpen. Hierdoor. Het stond op de site van nu.nl:

"Besneden mannen en hun partners hebben een slechter seksleven dan onbesneden mannen.
 Dat concluderen Deense onderzoekers van het Statens Serum Institut in Kopenhagen deze week in International Journal of Epidemiology. De Deense wetenschappers ondervroegen meer dan 5000 mannen en vrouwen over hun seksleven. Het bleek dat besneden mannen moeilijker tot een orgasme kunnen komen dan onbesneden mannen, terwijl hun vrouwelijke partners vaker last hebben van vaginale pijn.

Dit zorgt voor een minder plezierig seksleven voor beide. Vooral de aandacht voor het effect op vrouwen in dit onderzoek is bijzonder, het is de eerste keer dat hiernaar gekeken wordt."


Besneden mannen ontwikkelen een hardere huid op de eikel van hun penis en, zo schrijft nu.nl, ' hierdoor moeten besneden mannen harder en ruiger te werk moeten gaan om tot een orgasme te komen. Die ruigheid heeft weer tot gevolg dat vrouwen vaker pijn ervaren, acht keer zo vaak als bij onbesneden mannen.
Bovendien helpt bij onbesneden mannen de voorhuid bij het in- en uitgaan van de penis uit de vagina. Zonder deze afglijbeweging krijgen vrouwen eerder een droge vagina. Ze ervaren de gemeenschap vaak daardoor als pijnlijk.'

Aiaiai, niet alleen mannen zijn de dupe van het gemis van een voorhuid, ook vrouwen lijden onder hun ruige aanpak. Arme dames, wat sneu nu toch. 
Ik moet zeggen: het klinkt misschien wel een beetje plausibel. Veel mensen hebben nu eenmaal het idee dat het verwijderen van de voorhuid in feite een verminking betekent die seksuele handicaps tot gevolg zou kennen hebben. Het appelleert aan een breed gedragen angst, zal ik maar zeggen, een angst die bij velen grenst aan de angst voor castratie. Maar als iemand die toevallig zelf pas op wat latere leeftijd is besneden en dus de vergelijking kan maken tussen seks vóór en na de 'behandeling', kan ik niet anders zeggen dan dat het me voorkomt als de grootst mogelijke onzin. Ik zou de methodologie van dat onderzoek wel eens willen zien. Hadden die vrouwen met vaginale pijn die pijn vooral als ze met besneden mannen vreeën? Konden ze dat vergelijken met de ervaring als ze het deden met niet-besneden mannen? En hoe is dat 'moeilijker tot een orgasme komen' van de besneden mannen gemeten? Stond de onderzoeker ernaast met een stopwatch om te meten hoe lang ze erover deden? En om te turven hoe vaak het helemaal niet lukte?
Zelf  heb ik de ervaring dat het verschil tussen besneden en niet-besneden ongeveer nul is. Ik ga sindsdien niet ruiger te werk, het duurde niet of niet merkbaar langer voor ik klaarkwam, mijn partner van destijds klaagde niet en merkte evenmin verschil. Ook latere partners hebben me niet de indruk gegeven dat seks met mij een pijnlijke zaak zou zijn geworden.
En mijn ervaringen staan niet op zich. Tot voor heel kort was ik lid  van een joodse gemeente (de LJG) waar nogal wat mensen van gedeeltelijk joodse afkomst op latere leeftijd joods zijn geworden (zijn 'uitgekomen' zoals dat op zijn joods heet), en dan hoor je nog wel eens wat verhalen. En dat staat dan nog helemaal los van het feit dat het besnijden van mannen zo oud is als het jodendom zelf en onder joden voor zover mij bekend nooit echt aanleiding heeft gegeven tot klachten. (Wat moslims betreft is het volgens mij  niet veel anders, al ben ik daar iets minder zeker van). Besnijden is in feite een hygiëne verhogende maatregel, die de overdracht van  ziekten als aids wat remt en tot minder baarmoederhalskanker leidt bij de vrouwelijke partners. De maatregel werd al uitgevoerd in het faraonische Egypte. Eén van de redenen toen zou geweest zijn dat men dacht dat het de worminfectie bilharzia zou helpen voorkomen (wat overigens niet het geval was).

Wat er in ieder geval over te zeggen valt is dit: net als het ritueel slachten doormiddel van de zogenoemde 'halssnede' is het besnijden van jongetjes een ritueel dat sterk verbonden is met het jodendom en de islam. In beide religies gaat het om meer dan een symbool, het is haast een pars pro toto, een uiting die zo met die religie verbonden is, dat het bijna een synoniem is van het beoefenen van de religie zelf. En zoals de vrijheid om ritueel te slachten onder druk staat en dreigt te worden  verboden, zo staat ook de besnijdenis onder druk. Onder meer door alarmerend rapporten zoals dit van de artsenfederatie KNMG (waarin allerlei mogelijke complicaties van de ingreep worden genoemd, maar zonder dat er cijfers bij worden gegeven). Het is als bij de rituele slacht. Die staat, op mijns inziens wankele gronden, opeens op de tocht, nadat hij ruim 400 jaar ongehinderd in Nederland kon worden uitgevoerd. Het volgende dat dreigt te worden aangepakt is de besnijdenis. De godsdienstvrijheid van moslims en joden komt in een klap op harde wijze onder druk te staan. Zou het toeval zijn dat dit gebeurt in een tijd waarin overal in Europa, en niet in de laatste plaats in Nederland, vreemdelingenhaat een soort geaccepteerd goed is geworden?      


18 opmerkingen:

Anoniem zei

Abu, het KMMG onderzoek opent met, vetgedrukt: "... is in strijd met het recht op autonomie en het recht op lichamelijke integriteit van het kind". Die essentie heb je niet overgenomen.

Vrijheid van Religieëer er op los wat je wilt, maar kinderen verminken kun je weglaten. Dat heeft niks met "godsdienstvrijheid" te maken noch met"vreemdelingenhaat". Eerder met mensenrechten, zoals die sinds WO2, vanuit het Westen, zijn ontwikkeld.

Moeilijker is het niet.


eGast

Abu Pessoptimist zei

Beste eGast, ik heb die opmerking van de KNMG weggelaten omdat ik het een gratuite en tendentieuze opmerking vind. Als er sprake zou zijn van het verminken van kinderen, geef dan feiten en cijfers. Eigenlijk is de enige proef op de som trouwens een enquête onder al die verminkte kinderen tegen de tijd dat ze volwassen zijn, om te horen hoe zij over die 'verminking' denken. Voor wat de joodse gemeenschap betreft kan ik je met de ogen dicht de uitslag voorspellen. Hoe dat ligt bij de moslims, waar het gebruik iets anders is en vaak op iets latere leeftijd wordt besneden dan op op de 8ste dag na de geboorte zoals bij de joden, weet ik niet. Maar ik durf de weddenschap wel aan dat ook een zeer ruime meerderheid van moslims het er volstrekt niet mee eens zal zijn dat het een 'verminking' betreft.

Gennadi zei

Abu,

Ik vind het onverwacht echt leuk om met jouw eens te zijn.

Abu Pessoptimist zei

Gennadi, high five!

Franklin Ryckaert zei

Er is niet zoiets als "absolute vrijheid".Bepaalde vrijheden worden of moeten worden beperkt door de bescherming van andere.Daarom kan er ook nooit "absolute vrijheid van religie" bestaan, die moet kunnen worden beperkt o.a. door morele redenen.Als de Azteekse religie met haar dagelijkse mensenoffers nog zou bestaan dan zouden die mensenoffers verboden moeten worden.Geen absolute vrijheid van religie dus.Hetzelfde geldt voor besnijdenis.Dat is - hoe je het ook bekijkt - lichaamsverminking,Vooral voor kinderen,die niet mede kunnen beslissen, is dat ontoelaatbaar.Hoogstens zou je het kunnen toestaan van af de leeftijd van 18 jaar.

Abu Pessoptimist zei

Wat een onzin, Franklin. Zullen we dan ook maar bepalen dat kinderen niet eerder dan vanaf hun 18e een christelijke kerk mogen betreden? Omdat ze daar in veel gevallen met een zondebesef worden overladen dat ernstige psychische gevolgen kan hebben? (Eerlijk gezegd leidt dat m.i. tot veel ernstiger vormen van beschadiging dan het verlies van een stukje voorhuid - waarover zoals ik hierboven al schreef - door ongeveer niemand van de betrokkenen wordt getreurd).

Anoniem zei

Abu, re je reactie van 18 november 2011 15:51.

In de KNMG-link die je geeft is de aantasting van het lichaam het belangrijkste punt, niet de complicaties. Het is niet zomaar een opmerking, het is hun standpunt. Door deze hoofdzaak niet over te nemen in je betoog mis je hun hoofdargument voor afschaffing, en heb je het ook niet weerlegd.

"geef dan de cijfers" - in je betoog vraag je om cijfers voor die complicaties, niet voor verminking zelf. De cijfers voor verminking zijn: één kind telt als één verminking.

Met "de enige proef op de som" die je beschrijft mis je een andere, meer voor de hand liggende proef: laat het kind als volwassene zelf kiezen. Sowieso, wat doe je als iemand antwoordt: "ik had het niet gewild"?

eGast

Franklin Ryckaert zei

Als er van 100 besnedenen 99 "tevreden" zijn met hun lot,maar één niet,dan vind ik toch dat voor die ene het hele gebeuren moet kunnen worden uitgesteld tot een leeftijd waarop zelfstandig een beslissing genomen kan worden,18 jaar dus.Dat is niet democratisch (meerderheid beslist) maar bescherming van het individu.

Voor wat betreft psychische schade door religieus onderricht,daar kan eventueel ook over gepraat worden.Het moge echter duidelijk zijn dat zoiets veel meer "ongrijpbaar" is dan fysieke schade die concreet zichtbaar is.

Er is trouwens ook zoiets als vrouwenbesnijdenis en hoe "tevreden" zijn de slachtoffers dáárvan?
De regel van 18 jaar lijkt me daarom zinnig.

Abu Pessoptimist zei

De reden voor de KNMG om voor dit standpunt te kiezen is dat er kansen zijn - volgens hen - op complicaties. Zonder die complicaties is hun mening niet meer dan een mening, en hebben niet meer recht van spreken dan ik met mijn tegenovergestelde mening. Maar als de kans op complicaties de rechtvaardiging is voor hun mening, laten ze dan komen met feiten en aantallen. Ik daag ze uit.

Anoniem zei

Waar ik iets tegen heb is het inlijven van een kind bij een religieuze gemeenschap bijna direct na zijn geboorte (christelijk, moslim, joods of anderszins, maakt me niet uit). Als een jongen op zijn zestiende besneden wil worden, prima.
Ritueel slachten: niets op tegen als bewezen is dat het even veel of minder stress en pijn bij dieren veroorzaakt. Opmerkelijk vind ik het dat in België ritueel slachten met verdoving wordt aangeboden maar dat daar praktisch geen gebruik van wordt gemaakt.

Elisabeth zei

Hier is wel een interessante film erover.

http://www.youtube.com/watch?v=bx89xECfHG4

Wijze van Zion zei

Tsja, daar ga je dan indien je meent dat G'd iets perfects heeft geschapen...

Anoniem zei

Abu,

de kans op complicaties is niet de reden voor het KNMG standpunt. Het is ook een reden, en wel een bijkomende. Het gaat dan nog steeds om complicaties bij een medisch onnodige ingreep.

Hun belangrijkste reden staat in de vetgedrukte inleiding: "recht op autonomie en het recht op lichamelijke integriteit van het kind". Dat staat ook zonder cijfers.

eGast

Abu Pessoptimist zei

Tja, Elisabeth, die film kan ik iedereen aanraden, ook al is het niet conform wat ik zelf ervan vind.
En eGast, als de kans op eventuele complicaties niet DE reden is voor het KNMG-standpunt, dan ben ik zo vrij hun standpunt aanmatigend, bevoogdend en onverdraagzaam te vinden.

Elisabeth zei

Die vader is indrukwekkend he?
Maar dat onverdoofde en voor mijn gevoel eindeloos durende geknoei met dat pasgeboren knulletje aan het eind vond ik zeer zwaar om aan te zien.

Abu Pessoptimist zei

De vader is inderdaad indrukwekkend, Elisabeth. En je hebt het over dat onverdoofde jongetje. Het zou ook met verdoving kunnen, maar bij een dergelijk klein babytje zou dat pijnlijker en belastender zijn dan de ingreep zelf, zeggen de deskundigen. Als het op een iets latere leeftijd gebeurt is dat anders.

Elisabeth zei

Begrijp me goed, ik ben zeer tegen een verbod, maar (lach er maar om, ik ben nou eenmaal erg sentimenteel als het om kleine kinderen gaat...) ik moest er van huilen.

Ik dacht de hele tijd; kunnen ze er geen verdovende creme op smeren vooraf, en krijg nou wat:

http://urologie.slingeland.nl/blog/Behandelingen/Besnijdenis-zonder-prikje/6/24

Maar misschien dat dat niet mag bij babies?

Elisabeth zei

PS: Mijn man is besneden en hij noch ik ;) hebben ergens last van hoor, dus ik moest nogal lachen om die man die vier (?!) jaar lang zijn voorhuid zat op te rekken. Wat een obsessie...