maandag 14 november 2011

Tegenslag voor Geert Wilders: 'Jordanië is toch NIET Palestina'

Wilders
 Zou iemand Wilders al gewaarschuwd hebben? Eén van zijn goede politieke vrienden, niemand minder dan de ideologisch zo aan hem verwante racistische Israelische minister van buitenlandse zaken Avigdor Lieberman, heeft een uitspraak gedaan die hem (en zijn compaan PVV-kamerlid Kortenoeven die zich graag presenteert als 'Midden-Oostenexpert') lelijk in verlegenheid zou moeten brengen. Het gaat over Jordanië. Jordanië als Palestijnse staat om precies te zijn. Weliswaar is Wilders niet snel in verlegenheid te brengen. In het hermetisch gesloten systeem van zijn door hemzelf geconstrueerde beeld van de islam, en van de wereld in het algemeen, is nu eenmaal weinig ruimte voor de realiteit, zo lijkt het. Maar toch.
 Lees even mee: Hier is om te beginnen het verkiezingsprogramma van de PVV bij de laatste verkiezingen:
 Sinds 1946 bestaat er een onafhankelijke Palestijnse staat, daarom noemt de Nederlandse regering ‘Jordanië’ voortaan gewoon ‘Palestina’.
Of  Wilders in een speech voor het ultra-rechtse Hatikva-partijtje op 5 december 2010 in Tel Aviv:
But as long as the West refuses to understand how the Palestinians are used as a weapon against Israel, it will not be able to see who is truly to blame; it will not be able to see that it is not Israel’s duty to provide a Palestinian state – for the simple reason that there already is a Palestinian state and that state is Jordan.
Indeed, my friends, Jordan is Palestine.
En hier is van Wilders' fractiegenoot Wim Kortenoeven een tweet van 20 september 2011, 9.19 uur:

Kortenoeven
Koning Abdullah: Israeli's steken kop in't zand. http://t.co/3YNKJ9nk PVV: Jordanie is Palestina. Wat doen die Hasjemieten daar eigenlijk?

En nu wat Lieberman zei, de Lieberman die altijd een voorstanders is geweest van het wegjagen van de Palestijnen vanuit de Westoever en liefst ook vanuit Israel zelf naar Jordanië. De Lieberman die door Wilders in 2009 werd gefeliciteerd bij zijn verkiezingsoverwinning en met wie Wilders ging lunchen toen hij in november van dat jaar in Den Haag op bezoek kwam bij zijn toenmalige Nederlandse ambtgenoot Verhagen. Wat zei die Lieberman? Dit, volgens de Israelische krant Haaretz:
 "Jordan is a stabilizing element in the region, in comparison to what is happening in other nations," Lieberman said during a discussion at the Knesset's Foreign Affairs and Defense Committee, responding to recent reports that sources in the government are again mulling the idea of a Palestinian state in Jordan.
Lieberman
"Discussion about Jordan as a Palestinian state is against Israeli interests and against reality," Lieberman continued. "Saying Jordan is Palestine opposes international borders as well as the peace accord we signed with them."
Een stabiel element in de regio in vergelijking met wat er gebeurt in andere naties. En dus GEEN Palestina dat Jordanië, want dat is tegen de belangen van Israel en trouwens in strijd met de realiteit. Tja, dat krijg je als de Arabisch Lente toeslaat in Tunesië, Egypte en nog een paar andere landen. Dan is dus - zelfs voor Lieberman die vroeger ook nog wel heel  andere dingen zei - de vrede met het als vanouds nogal slaperige Jordanië ineens van groter belang dan de wil om van die verdomde Palestijnen af te geraken.
Aiai, Wilders en Kortenoeven. Jullie standpunt is in strijd met de belangen van Israel. Lieberman zegt het zelf. Wat gaat de PVV nu voortaan zeggen?  

3 opmerkingen:

Anoniem zei

Ik vind het voor de Nederlandse verhoudingen prima dat Lieberman dat gezegd heeft, en niet zomaar, als partijleider van zijn partij ‘Israël Ons Huis’, maar in zijn hoedanigheid van Minister van Buitenlandse Zaken in de Cie. Buitenlandse zaken en Defensie van het Israëlisch parlement. Dat is een statement dat hij niet morgen kan herroepen.

Maar merkwaardig is het wel. Over welke 'internationale grenzen' heeft Lieberman het nu opeens?

Bedoelt hij, dat nu het verdrijven van de Palestijnen over de Jordaan naar Jordanië niet 'realistisch' is, ("Discussion about Jordan as a Palestinian state is against Israeli interests and against reality" ) (omdat Jordanië die Palestijnen nooit zal opnemen), dat de enige manier die dan nog rest om van Jordanië een 'Palestijnse (eenheids)staat' te maken is, door de Westoever bij Jordanië te voegen?

Niet de Palestijnen oostwaarts doen trekken, maar het Jordaanse gezag westwaarts uitbreiden, zou van Jordanië een ‘Palestijnse staat’ maken. En die Westoever, die is toch echt 'van Israël', dat weten we allemaal.

Die ‘internationale grens’ -die dus helemaal niet bestaat- die Lieberman bedoelt, dat is de grens tussen ‘Israël’ en Jordanië. "Saying Jordan is Palestine opposes international borders” Lieberman schrapt met die woorden de Westoever als Palestijns territoir. Hij bedoelt: wie Jordanië de Palestijnse staat' noemt, brengt daarmee de Israëlische bezetting in gevaar. Dat is natuurlijk het laatste wat hij wil. Ik denk dat dat inderdaad zijn gedachte is, en dan kan ik ook snappen waarom hij de merkwaardige uitspraak doet: "a Palestinian (eenheids) state on both sides of the Jordan River will be "militant and extreme".

Wat Lieberman zegt is: niemand moet de illusie koesteren dat Jordanië de Palestijnen van ons wil 'overnemen'. En niemand moet dat willen ook, want om ‘Palestijnse staat’ te kunnen worden, zou Jordanië het gezag over de Westoever opeisen. Op zich is het nieuw dat Lieberman zo denkt, het is een verandering; er zijn kennelijk ontwikkelingen of discussies geweest (de Arabische ‘lente’?) die hem tot de overtuiging hebben gebracht dat Jordanië de Palestijnen van de Westoever nooit zal opnemen en dat de relatie met Jordanië in tact moet blijven. De Jordaniërs dus niet langer jennen met ‘Jordanië is de Palestijnse staat’. Einde fata morgana Liebermaniensis en Wilderensis.

Samengevat: Lieberman wil Jordanië niet als 'Palestijnse staat', Lieberman wil de Westoever al helemaal niet als deel van welke Palestijnse staat dan ook, Lieberman wil op geen enkele wijze een Palestijnse staat. Het kan zeker geen kwaad om Wilders en Bosma en Kortenoeven en de Roon met dat standpunt te confronteren. Òf ze volharden in hun idee fixe van ‘Jordanië is de Palestijnse staat’, en dan zijn zij de laatste vier ter wereld die er zo over denken, of zij volgen Lieberman, wat eens te meer duidelijk maakt wat een gedachteloze meelopers zij zijn. In beide gevallen staan hun fantasieën haaks op het NL regeringsbeleid.

Daar mag Rosenthal dan weer op gewezen worden, hoe vaker en luider, des te beter, elke dag, 's-morgens bij het wakker worden, en 's avonds voor het slapen gaan wat mij betreft. En onder de lunch, als het kan.Tot slot: ik begrijp nu beter waarom Lieberman Jordanië oproept om de betrekkingen met Israël te ontdooien; hij komt immers genereus terug van de 'Jordaanse optie', nou, dan mag van Jordanië in ruil toch ook wel enige toeschietelijkheid worden verlangd, niet?
“However, Lieberman did call on Jordan to warm its ties with Israel and to fully implement the peace agreement. “
"The two nations enjoy the stability of peace but I expect that the Jordanian ambassador be returned to Israel soon," he said. Jordan has not had an ambassador in Tel Aviv for more than a year and a half after Jordan failed to replace the last envoy.”

Anoniem zei

Ik vind het voor de Nederlandse verhoudingen prima dat Lieberman dat gezegd heeft, en niet zomaar, als partijleider van zijn partij ‘Israël Ons Huis’, maar in zijn hoedanigheid van Minister van Buitenlandse Zaken in de Cie. Buitenlandse zaken en Defensie van het Israëlisch parlement. Dat is een statement dat hij niet morgen kan herroepen.
Maar merkwaardig is het wel. Over welke 'internationale grenzen' heeft Lieberman het nu opeens?

Bedoelt hij, dat nu het verdrijven van de Palestijnen over de Jordaan naar Jordanië niet 'realistisch' is, ("Discussion about Jordan as a Palestinian state is against Israeli interests and against reality" ) (omdat Jordanië die Palestijnen nooit zal opnemen), dat de enige manier die dan nog rest om van Jordanië een 'Palestijnse (eenheids)staat' te maken is, door de Westoever bij Jordanië te voegen?

Niet de Palestijnen oostwaarts doen trekken, maar het Jordaanse gezag westwaarts uitbreiden, zou van Jordanië een ‘Palestijnse staat’ maken. En die Westoever, die is toch echt 'van Israël', dat weten we allemaal.

Die ‘internationale grens’ -die dus helemaal niet bestaat- die Lieberman bedoelt, dat is de grens tussen ‘Israël’ en Jordanië. "Saying Jordan is Palestine opposes international borders” Lieberman schrapt met die woorden de Westoever als Palestijns territoir. Hij bedoelt: wie Jordanië de Palestijnse staat' noemt, brengt daarmee de Israëlische bezetting in gevaar. Dat is natuurlijk het laatste wat hij wil. Ik denk dat dat inderdaad zijn gedachte is, en dan kan ik ook snappen waarom hij de merkwaardige uitspraak doet: "a Palestinian (eenheids) state on both sides of the Jordan River will be "militant and extreme".
Wat Lieberman zegt is: niemand moet de illusie koesteren dat Jordanië de Palestijnen van ons wil 'overnemen'. En niemand moet dat willen ook, want om ‘Palestijnse staat’ te kunnen worden, zou Jordanië het gezag over de Westoever opeisen. Op zich is het nieuw dat Lieberman zo denkt, het is een verandering; er zijn kennelijk ontwikkelingen of discussies geweest (de Arabische ‘lente’?) die hem tot de overtuiging hebben gebracht dat Jordanië de Palestijnen van de Westoever nooit zal opnemen en dat de relatie met Jordanië in tact moet blijven. De Jordaniërs dus niet langer jennen met ‘Jordanië is de Palestijnse staat’. Einde fata morgana Liebermaniensis en Wilderensis.

Samengevat: Lieberman wil Jordanië niet als 'Palestijnse staat', Lieberman wil de Westoever al helemaal niet als deel van welke Palestijnse staat dan ook, Lieberman wil op geen enkele wijze een Palestijnse staat. Het kan zeker geen kwaad om Wilders en Bosma en Kortenoeven en de Roon met dat standpunt te confronteren. Òf ze volharden in hun idee fixe van ‘Jordanië is de Palestijnse staat’, en dan zijn zij de laatste vier ter wereld die er zo over denken, of zij volgen Lieberman, wat eens te meer duidelijk maakt wat een gedachteloze meelopers zij zijn. In beide gevallen staan hun fantasieën haaks op het NL regeringsbeleid.

Daar mag Rosenthal dan weer op gewezen worden, hoe vaker en luider, des te beter, elke dag, 's-morgens bij het wakker worden, en 's avonds voor het slapen gaan wat mij betreft. En onder de lunch, als het kan.Tot slot: ik begrijp nu beter waarom Lieberman Jordanië oproept om de betrekkingen met Israël te ontdooien; hij komt immers genereus terug van de 'Jordaanse optie', nou, dan mag van Jordanië in ruil toch ook wel enige toeschietelijkheid worden verlangd, niet?

“However, Lieberman did call on Jordan to warm its ties with Israel and to fully implement the peace agreement.""The two nations enjoy the stability of peace but I expect that the Jordanian ambassador be returned to Israel soon," he said. Jordan has not had an ambassador in Tel Aviv for more than a year and a half after Jordan failed to replace the last envoy.”

Anoniem zei

VERVOLG
Ook die laatste wens van Lieberman lijkt mij een illusie, we zullen zien.

Misschien kan Lieberman de Palestijnen uit Gaza nog wel slijten aan Egypte, ooit, maar dat is minder urgent, want Gaza herbezetten, dat wil zelfs Lieberman niet. Laat de Palestijnen in Gaza maar gewoon verkommeren, daar maakt niemand echt een punt van, ook Egypte niet. Dat zou er wel iets aan kunnen doen, maar heeft zo zijn eigen redenen om dat niet te willen, in de verte enigszins vergelijkbaar met de redenen die Jordanië heeft om geen Palestijnen op te nemen.

Wat Lieberman niet zegt is: daar blijven wij dus mooi mee zitten, met die vermaledijde Palestijnen op de Westoever. Die laten wij dus ook creperen, maar wat minder in het oog vallend. We zetten er een Muur omheen, we legeren de Israëlische bezettingsmacht in de Jordaanvallei, we bebouwen hun land of we onttrekken het vast aan Palestijns beheer, want we kunnen niet alles in één keer bebouwen, we sluiten ze op in de resterende stukjes land, en met zo min mogelijk verbindingswegen en middelen van bestaan. Knappe jongens als ze blijven zitten, en niet vrijwillig vertrekken. Voor wie blijft kondigen we een vorm van ‘autonomie’ af. Dat noemen wij 'de Palestijnse staat', of liever: laat hen dat maar zo noemen, een kinderhand is gauw gevuld, en zeker die van een Palestijn. Autonomie betekent: ze mogen in alles (neem dat zo letterlijk mogelijk) dansen naar ons pijpen en daartegen mogen ze geweldloos protesteren, mits binnen de grenzen van hun eigen dorp; dan drukken wij die protesten geweldloos de kop in met traangas made in Israel en andere snufjes uit onze laboratoria die dag en nacht werken tot heil van de mensheid en als ze hun beklag doen bij de militairen van de Civil Administration, maken die een rapport op, waarin zij verklaren dat die klacht na grondig onderzoek ongegrond blijkt, en dat zij voor een toelichting altijd beschikbaar zijn, behalve tijdens kantooruren op werk- en feestdagen. Voorgedrukte exx. liggen op de derde plank (van boven) links. Daartegen komen nog wel wat protesten van derden, maar die leggen zij naast zich neer: allemaal Israelbashing. En de Israeli's die nog hun mond hiertegen opendoen: die zijn heel antidemocratisch, eigenlijk een vijfde colonne, gefinancierd uit het buitenland, die nemen we hun funding af. Zo gaat Israël een mooie toekomst tegemoet.

En de bekrompen en starre Hollandse minister Rosenthal, de man met de grote oren die niet horen, die wil met gedoogsteun van de Partij van Vrees en Vroeger, Israël best een handje naar de afgrond helpen.

''Onthulling'' in Haaretz toont de peilloze hypocrisie over Israels slachtpartijen

  Het vroegere Tantura. (foto uit Walid Khalidi ''All that remains'')  Ik vind het moeilijk om om te gaan met de jongste ...