maandag 10 november 2014

Twee Israelische doden bij aanvallen door Palestijnen

Israeli security and rescue personnel seen with the terrorist who was shot after a deadly stabbing attack  at a bus stop at the entrance to the West Bank settlement of Alon Shvut, on November 10, 2014.  (photo credit: Gershon Elinson/Flash90
(Foto: Times of Israel)

Twee Israeli's zijn maandag overleden door aanvallen met messen door Palestijnen van de Westoever. Een Israelische militair van 20 jaar overleed nadat hij in de buurt van het station van Tel Aviv was aangevallen.  De aanvaller werd gearresteerd. Volgens Haaretz zeiden Palestijnse bronnen dat zijn naam Nurredin Hashiya luidde, en dat hij afkomstig was uit het Askar-kamp bij Nablus.
Enkele uren na deze aanval pleegde een tweede Palestijn een aanval op Israeli's bij de nederzetting Alon Shvut, een van de nederzettingen van het Etzion Blok ten westen van Bethlehem. De 25-jarige koloniste Dalia Lamkus uit de nederzetting Teqoa werd daarbij gedood. Twee andere Israeli's raakten gewond. De aanvaller was in dit geval de 25-jarige Maher Hamdi al-Hashlamon, uit Hebron. Hij werd neergeschoten en zwaar gewond door veiligheidsagenten. (Aanvankelijk was gemeld dat hij dood was). Volgens Haaretz zat Hashlamon tussen 2000 en 2005 een gevangenisstraf uit van niet minder dan vijf jaar, wegens het gooien van een molotovcocktail naar het leger.
De aanvallen kwamen in een tijd dat de spanning in de verhoudingen tussen Joodse Israeli's enerzijds en Palestijnen en Israëlische Palestijnen aan de andere kant steeds meer oploopt. Zaterdag waren er in de Arabische steden en dorpen van Israel overal betogingen nadat politieagenten de 22-jarige Kheir Hamdan hadden doodgeschoten in Kfar Kana. Zondag was er een algemene staking. En ondertussen zijn er al maanden spanningen, onder meer ook rondom de Aqsa-moskee, die gepaard gaan met aantallen arrestaties in Jeruzalem en op de hele Westoever die intussen in de duizenden lopen.
De Israelische premier Netanyahu gooide maandag nog wat olie op het vuur door te verklaren dat Israel desnoods mensen die protesteren zal aanmoedigen te vertrekken. ''We zullen de ophitsing die geleid wordt door de Palestijnse Autoriteit aanpakken, we zullen met kracht optreden tegen de relschoppers die oproepen de staat Israel te vernietigen. Tegen iedereen die demonstreert tegen Israël en voor een Palestijnse staat zeg ik iets heel simpels:  ik nodig je uit om daarheen te vertrekken, we zullen je niets in de weg leggen,''zo citeerde Haaretz de premier. Dit weekeinde hintte Netanyahu er ook al op dat hij zou laten kijken of het mogelijk is het staatsburgerschap in te trekken van demonstranten die oproepen tot de stichting van een Palestijnse staat in de plaats van Israel.

19 opmerkingen:

w. van dijk zei

http://blogs.timesofisrael.com/what-they-didnt-tell-you-about-dahlia/

In plaats van haar moord te rechtvaardigen ("koloniste" !) en in wezen meer bloed te laten vloeien moet je je een keer bij je journalistieke leest houden.

Truus heeft gelijk, je bent een nep jood, of in het Amerikaans een faker.

Abu Pessoptimist zei

w.van dijk,
Het is een goed journalistiek gebruik om, bij feiten ook de omstandigheden te vermelden, in dit geval dat het slachtoffer een koloniste was. Als u daarin een rechtvaardiging voor de moord ziet, komt dat voor uw rekening.
En als u mij een nep jood vindt, raadt ik aan uw beklag te doen bij het (nep) Bet Din van de Liberaal (nep)Joodse Gemeente).

W.van Dijk zei

Indien je term koloniste gebruikt maak je in ieder geval twee punten duidelijk.
A. Verzet in welke vorm dan ook in gerechtvaardigd.
B. De vermoordde dient daar niet te wonen.
Ergo, ook jij vindt blijkbaar dat de Westbank Judenrein moet worden. Of heb je er een mensvriendelijke oplossing voor.
Waarom mogen van jou geen Joden in Tekoa e.o wonen ?
Indien je A dan wel B genuanceerd negatief beantwoord dan is je steun voor de "bevrijdingsbeweging" des te wranger.
Ben benieuwd.

Elisabeth zei

"Ergo, ook jij vindt blijkbaar dat de Westbank Judenrein moet worden."

Jaja, contekst is helemaal nergens voor nodig, gewoon met beladen termen als Judenfrei gooien, voor een mooie zuivere discussie.

Laat me niet lachen.

Abu Pessoptimist zei

w. van dijk,
Als ik de term kolonist gebruik maak ik volgens mij voornamelijk duidelijk dat het hier gaat om een kolonist. Dat is iemand die woont in gebied waar hij volgens de Vierde Conventie van Genève niet mag wonen.
''Judenrein'' is in dit verband een belachelijk beladen woord en bovendien ook niet van toepassing. De PLO zich namelijk op het standpunt (zij gaan erover, niet ik) dat er best Joden mogen wonen in Palestina als daar eenmaal een Palestijnse staat is gesticht en als die Joden bereid zijn zich te voegen naar de wetten van die nieuwe staat.

Anoniem zei

Ongelooflijk, die discussie over wat een “echte” jood is. Wat zit daarachter, vraag ik me af?

Dank Abu, voor je onvermoeibare inzet om het nieuws te brengen dat onvoldoende in de courante media komt.

Groet,
Sebastiaan
Amersfoort

Abu Pessoptimist zei

Sebastiaan,
Wie daarachter zit zou ik ook best willen weten. Geen hoogstaand figuur als je het mij vraagt.

W.van Dijk zei

De vierde Geneefse conventie is in het geheel niet van toepassing.
Voor het eerst geef je openlijk toe dat je voor de PLO staat bent.
Die wetten zullen dusdanig zijn dat er geen ruimte wordt geboden aan Joden tot zelf expressie.
Wat is de omvang van deze PLO staat.

Abu Pessoptimist zei

w.van dijk,
Het is Internationale Gerechtshof (ICJ) is het niet met u eens: de Vierde Geneefse Conventie is wel degelijk van toepassing.
Ik ben nooit tegen de PLO geweest, ik sta er zo'n 40 jaar n achter dat het Palestijnse volk een een orgaan heeft dat het vertegenwoordigt.Iets anders is of ik het altijd ben ben met de PLO. Ik ben het ook niet altijd eens met de Israelische regering, tenslotte.
Over de wetten van een toekomstige Palestijnse staat kunnen we - op basis van de huidige PLO-standpunten - in ieder geval zeggen dat ze ruimte zullen geven aan mensen van een ander geloof,zoals christenen en Joden.
De omvang van de PLO-staat, ja dat is een goede vraag. Kunt u de grenzen aangeven van de staat Israel?

W.van Dijk zei

Waar u op doelt is de afgekauwde Wall uitspraak van juli 2004. Hierbij valt op dat zelf verdediging werd onthouden. Feit is dat er sinds de veiligheidsmuur het aantal aanslagen drastisch is verminderd.
Dit advies, zoals overbekend niet bindend, erkent in strijd met internationaal recht geen zelf verdediging tegen non state actors.
Voorts is de aangenomen jurisdictie a quo uitermate kwestieus.
De uitspraak rammelt ook op andere gronden.
Ten tweede, de Vierde Geneefse Conventie is niet van toepassing aangezien de "kolonisten" niet ertoe gedwongen worden in dat gebied te wonen.
Ten derde, in andere discussies geeft u te kennen dat het verdelingsplan als uitgangspunt dient te gelden voor een vreedzame oplossing, nu zegt u dat de PLO staat dat is. Indien u dit standpunt huldigt dan kunt zich onmogelijk als zionist in welke zin dan ook oormerken. Voorts is de vraag over het al dan niet ongewijzigde Handvest van de PLO in tegenstelling tot eerdere beweringen weldegelijk essentieel aangezien dan aanspraken kunnen worden gemaakt op het gebied van voor juni 1967.

Abu Pessoptimist zei

W.van Dijk,
Voor zover ik weet werd het element zelfverdediging niet genoemd, maar ging het alleen om de vraag of een staat het recht heeft een Muur neer te zetten. Het hof erkende dat recht, maar stelde vast dat het ding op de verkeerde plek stond, namelijk op grond die niet van Israel is.
Het advies was natuurlijk wel degelijk bindend, alleen kan het niet worden afgedwongen.
Ik ken de kritiek die u uit, het is de gebruikelijke redenering van Christenen voor Israel en hun sympathisanten. Ik houd me liever aan de uitspraken van het hof, dat is namelijk de hoogste juridische instantie in de wereld. Ik acht mij niet bevoegd kritiek op hun uitspraak te leveren.
Verder: Ik beschouw mezelf al jaren niet meer als zionist. ik weet ook niet waarom dat zou moeten. En oormerken lijkt me vooral iets voor koeien.
Tenslotte: inderdaad zou de PLO aanspraken kunnen maken op gebied van voor 1967, maar dan vooral op grond van het internationale recht, resolutie 181 bijvoorbeeld, of diverse internationale uitspraken over Jeruzalem. en niet zozeer het Handvest, dat alleen volgens mensen zoals u er nog erg veel toe doet. Maar al die zaken zijn sowieso allemaal theorie,want als er ooit een delingsplan wordt aanvaard is dat natuurlijk voorzien van een definitief vredesverdrag en kaarten met duidelijk afgebakende grenzen.

Martijn zei

Van Dijk,

In de Opinion van het Internationaal Gerechtshof over de Muur is wel degelijk oog voor het standpunt van Israël (heeft u het document wel gelezen?) en de uitspraak van het Hof is even bindend als de bepalingen in het internationaal recht waarop ze berust.

Overigens is het Hof bij lange na niet de enige instantie die de Vierde Geneefse Conventie van toepassing verklaart op de koloniale avonturen van Israël in Palestijns gebied: lees de VN-resoluties dienaangaande eens, en het rapport ‘Tussen Woord en Daad’ dat de AIV vorig jaar op verzoek van de Eerste Kamer schreef.

Of Israëlische kolonisten zich al dan niet gedwongen op de Westoever of in Oost-Jeruzalem vestigen is in het kader van de Vierde Geneefse Conventie onbelangrijk. De vestiging van burgers van een bezettende mogendheid in bezet gebied is in geen enkel geval toegestaan. Dat kunt u al lezen in de Opinion van juridisch regeringsadviseur Theodor Meron, toen premier Eshkol hem in 1967 vroeg of de vestiging van Israëliërs in zojuist veroverd gebied juridisch was toegestaan: ‘Purpose of the prohibition [in de Vierde Geneefse Conventie] is to prevent settlement in occupied territory of citizens of the occupying state’, aldus Meron.

Uw bespiegelingen over de ‘PLO-staat’ zijn onnavolgbaar. In tegenstelling tot Israël is de PLO voorstander van de tweestatenoplossing, waarvan de contouren overduidelijk zijn. Dat er Palestijnen rondlopen die aanspraak maken op ‘gebied van voor juni 1967’ (wat de vluchtelingen van 1948 en 1967 betreft is dat overigens terecht) doet evenmin ter zake als het veel grotere aantal Israëliërs dat aanspraak maakt op Oost-Jeruzalem en/of de Westoever.

Uw beschuldigingen aan het adres van Abu (‘moord rechtvaardigen’, ‘nep jood’) zijn even absurd als ongepast. Ik waardeer het feit dat Abu de mogelijkheid tot debat biedt zeer, en het zou van volwassenheid getuigen wanneer u dat ook zou doen en om te beginnen krankzinnige beledigingen achterwege zou laten. Is uw aandrift tot beledigen onbedwingbaar, dan adviseer ik u zelf een blog te beginnen.

W. van Dijk zei

Beste Hijmans en Martijn (Martin ?),

Allemaal prachtig. Misschien kun je je ook een keer richten tot de Abu. Iedere keer wanneer iemand iets schrijft dat niet in zijn denkraam past ben je een aanhanger van Christenen voor Israel of een hasbara naiveling. Je zou dan als discussiepunt legitiem kunnen opwerpen dat u en de Abu PLO naivelingen zijn.
Ik heb de uitspraak met veel commentaren gelezen.
De VN resoluties, althans voor zover betreft de wel bindende Veiligheidsraad resoluties, verwijzen niet naar de vierde Geneefse conventie als overtreden rechtsnorm.

Wat bedoelt wordt met `nepjood` is bedoeld dat een bepaalde valselijke indruk wordt opgewekt.

Elisabeth zei

"Voorts is de aangenomen jurisdictie a quo uitermate kwestieus." etc. Ik krijg bijna zin om een taalkundige analyse los te laten op deze "W.van Dijk".

W.van Dijk zei

Heb hierop een reactie geschreven die de Abu niet wil publiceren.

Abu Pessoptimist zei

W. van Dijk,
U hebt het misschien niet in de gaten, maar ''nepjood'' is behalve een onjuiste kwalificatie ook een uitermate beledigende.
Goed, u bent dus geen Christen voor Israel en geen hasbarist? Dan mag u mij een keer uitleggen waarom uw redeneringen zo naadloos aansluiten bij die van mensen uit die hoek.
De VN-resoluties (evenals de uitspraken van het ICJ) verwijzen wel degelijk naar de Vierde Geneefse Conventie. En wel doordat zij Jeruzalem en de Westoever benoemen als bezet gebied. Die Conventie gaat over gebieden die bezet zijn en benoemt wat daar is toegestaan en wat niet.

Martijn zei

Van Dijk,

U schreef: ‘De VN resoluties, althans voor zover betreft de wel bindende Veiligheidsraad resoluties, verwijzen niet naar de vierde Geneefse conventie als overtreden rechtsnorm.’

U bent buitengewoon slecht op de hoogte. Al decennia wordt in Veiligheidsraad-resoluties verwezen naar Israëls schending van de Vierde Geneefse Conventie, en wordt Israël gemaand zich in het vervolg aan de Conventie te houden en eerdere overtredingen terug te draaien. Voorbeeld: 35 jaar geleden (22 maart 1979) stipuleerde resolutie 446 van de Veiligheidsraad onder meer:

The Security Council,
1. Determines that the policy and practices of Israel in establishing settlements in the Palestinian and other Arab territories occupied since 1967 have no legal validity and constitute a serious obstruction to achieving a comprehensive, just and lasting peace in the Middle East;
2. …
3. Calls once more upon Israel, as the occupying Power, to abide scrupulously by the 1949 Fourth Geneva Convention, to rescind its previous measures and to desist from taking any action which would result in changing the legal status and geographical nature and materially affecting the demographic composition of the Arab territories occupied since 1967, including Jerusalem, and, in particular, not to transfer parts of its own civilian population into the occupied Arab territories.

W. van Dijk zei

Ik heb ook VN resolutie 446 d.d. 22.03.1979 goed doorgenomen. Mijn commentaar van 14.11.2014 om 11:00 blijft in tact.

Abu Pessoptimist zei

W. van Dijk,

u hebt dus dit gelezen:

the UN Securitu Council (.....)
2. Strongly deplores the failure of Israel to abide by Security Council resolutions 237 (1967) of 14 June 1967, 252 (1968) of 21 May 1968 and 298 (1971) of 25 September 1971 and the consensus statement by the President of the Security Council on 11 November 1976 2/ and General Assembly resolutions 2253 (ES-V) and 2254 (ES-V) of 4 and 14 July 1967, 32/5 of 28 October 1977 and 33/113 of 18 December 1978;

3. Calls once more upon Israel, as the occupying Power, to abide scrupulously by the 1949 Fourth Geneva Convention, to rescind its previous measures and to desist from taking any action which would result in changing the legal status and geographical nature and materially affecting the demographic composition of the Arab territories occupied since 1967, including Jerusalem, and, in particular, not to transfer parts of its own civilian population into the
occupied Arab territories;

en uw commentaar blijft intact dat ''De VN resoluties, althans voor zover betreft de wel bindende Veiligheidsraad resoluties, verwijzen niet naar de vierde Geneefse conventie als overtreden rechtsnorm.''

Dat is opm
erkelijk.

Het Westen moet nu met sancties en een wapenembargo een einde aan de moordpartij in Gaza afdwingen

Francesca Albanese zei het zaterdag al, nadat een dag eerder het Internationaal Gerechtshof (ICJ) Israel opdracht had gegeven de strijd te s...