maandag 10 november 2014

Over de Kristallnachtherdenking 2014, een rectificatie

Kristall14kl(2of 1)
Rolinha Kross (r) en Shura Lipovsky. (Foto: Anja Meulenbelt)

Zondagavond vond - zoals elk jaar - de herdenking van de Kristallnacht van het Platform Stop Racisme en Uitsluiting plaats bij het monument voor het Joodse verzet tegenover het stadhuis van Amsterdam. Sprekers waren professor Ido de Haan, SP-Kamerlid Sharon Gesthuizen en imam Yassin Elforkani die inviel voor Fatima Elatik die zich tot haar (en onze) grote spijt om medische redenen had moeten afmelden. Het was zoals altijd een waardige en volgens veel aanwezigen indrukwekkende herdenking. Ikzelf kan daar wat moeilijker een oordeel over vellen, omdat ik er zelf als presentator onderdeel van uitmaakte.
(Een verslag van de bijeenkomst staat op deze site (een filmpje volgt), Anja Meulenbelt geeft een verslag op haar blog en ik geef in de post hieronder de tekst van de rede van Ido de Haan).
Wij van het Platform konden er niet omheen dit jaar te melden dat het Centraal Joods Overleg en het CIDI het ons - opnieuw -  lastig hadden gemaakt. Door druk van die kant had dominee Plaisier van de Protestantse Kerken Nederland, die zich zelf als spreker had aangemeld, zich op het laatste moment ook weer afgemeld. En ook de zangeressen Shura Lipovsky en Rolinha Kross waren op het allerlaatste moment onder druk gezet. Ze kwamen gelukkig wel, maar kortten hun programma in om ook aanwezig te kunnen zijn op de herdenking van de ''officiële'' Joodse gemeenschap in de Portugese snoge.
Ik maakte in mijn aankondiging de opmerking dat het de Joodse gemeenschap natuurlijk vrij staat om een eigen herdenking te houden als zij zich niet thuis voelt bij de onze, maar dat het treurig is dat dan ook steeds wordt geprobeerd om de herdenking van het Platform op alle mogelijke - vaak minder nette - manieren dwars te zitten. Na afloop werd ik door minimaal 12 aanwezigen benaderd die me verweten dat ik niet van ''de'' Joodse gemeenschap had moeten spreken aangezien zij ook deel uitmaken van die gemeenschap. Ook Ido de Haan begon met de opmerking dat hij dan maar zelf namens zijn eigen Joodse gemeenschapje zou praten. Inderdaad: het was fout van mij om te spreken van de Joodse gemeenschap, ik had dat moeten preciseren, een fout die ik hierbij dan maar even recht zet.
Bij onze herdenking waren en zijn wel degelijk altijd ook heel wat Joden aanwezig (en wel meer dan de 12 die naar me toekwamen, ik ben er trouwens één van). Ik had duidelijk moeten maken dat helaas een deel van de Joodse gemeenschap, namelijk dat deel dat zichzelf graag als spreekbuis van alle Joden opwerpt, tegen een pluriforme herdenking als de onze is, waar de Kristallnacht niet alleen als iets uit het verleden wordt herdacht, maar waarbij ook de vraag gesteld wordt wat we daaruit kunnen leren over racisme, antisemitisme, vreemdelingenhaat en islamofobie zoals we die nu kennen. En daarbij had ik moeten aantekenen dat er - gelukkig - ook genoeg Joden zijn die er heel anders over denken.

16 opmerkingen:

Joktan Cohen zei

Je bent halachisch niet joods noch heb je daartoe actief moeite voorgedaan.
Hou op met je geestesvervuiling, dat is allemaal projectie van een diepgewortelde frustratie.

Abu Pessoptimist zei

Joktan Cohen,
Technisch gezien is deze mededeling juist. Mijn moeder was niet joods en ik ben destijds (ruim 40 jaar geleden) uitgekomen (Joods geworden bij de Liberaal Joodse Gemeente den Haag. Dit uitkomen wordt niet door de orthodoxie erkend. Maar uw opmerking - lafhartig onder een pseudoniem - geeft een vrij walgelijke draai aan de discussie. U zou dan Struyck van Bemmelen van de Likoed, die bij de orthodoxie uitkwam (of Esther Voet van het CIDI) meer recht van spreken toekennen dan mensen zoals ik, en zich daarmee scharen achter de orthodoxie die het alleenvertoningsrecht opeist voor wie als Jood mag worden beschouwd. M.i. een onzinnig/onzindelijk standpunt. Het ergste is dat ik u ervan verdenk zelf bij de Liberale Joden te horen, want binnen de orthodoxie kennen niet veel mensen mij heel goed en weet bijna niemand iets van mijn achtergrond. (En wat mijn diepgewortelde frustratie betreft: complimenten voor uw verreikende inzicht. Psychologie gestudeerd? Jammer alleen dat u me niet vertelt waar ik dan gefrustreerd over zou moeten zijn).

Bert Erends zei

Het was goed om er bij te zijn.

trees zei

ik heb inderdaad ook altijd al gedacht dat Abu P een nepjood was.

Dat is dan nu bewezen. Ik vind het wel walgelijk dat Abu P al zijn rants tegen Israel altijd verdedigde met het excuus dat hij zelf ook joods zou zijn.

trees zei

Misschien is het dan goed eens iets over uw "achtergrond" te publiceren, want die is tot nog doe inderdaad nog al duister.

Verder is het in bepaalde kringen nog al modieus om zich voor jood uit te geven.

Ik denk dat de meeste joden in Nederland nog maar nauwelijks echt tot het joodse VOLK behoren , wegens te veel vermenging met localio's als Germanen en Latijnen dan wel Marokkanen. Dat wordt inderdaad een beetje een genetisch verhaal en dat is in linkse kringen zeer verdacht .

Maar toch , joden met blond haar en blauwe ogen kan ik niet serieus nemen.

Abu Pessoptimist zei

trees,
sommige commentaren zijn zo dom en bijten zichzelf zo hard in hun eigen staart, dat ze elke reactie erop overbodig maken.

Titus zei

Ik verbaas me om dat jood zijn/erbij mogen horen zo precies gedefinieerd is.
Jongens, zulke concepten zijn van het oud-Midden-Oosten. Joden moeten daarmee stoppen. Notabene Hitler introduceerde zo iets om het "Arische volk" te definieren en we zien hoe het afliep.
(Kristallnacht was ook nog eens een tussenstation!)

Elisabeth zei

Jokten en trees....Gatver! Jullie moeste je schamen!

Over Joden en genetica valt sowieso niets zinnigs te zeggen, want iedereen is het met elkaar oneens over welke rol afkomst al dan niet zou spelen, en in hoeverre verzinsels een rol spelen bij het idee dat Joden allemaal zouden afstammen van mensen die ooit in het gebied van Israel/Palestina woonden.

Laten we een behoorlijke kennis van, en interesse in het Joodse gedachtegoed in de tussentijd maar zwaar tellen, als we het willen hebben over wie Joods is of zich zo 'mag' rekenen. Je kunt je afkomst misschien wel tot vele generaties terug traceren, maar als je geen bal van het Jodendom afweet stelt dat allemaal niets voor.
En een vaderjood dan afdoen als 'nepjood' is wel het zieligste dat je je kunt voorstellen: trees, jij bent echt een verachtelijke bitch.

Joktan Cohen zei

Je lokt zelf mijn reactie uit, zie je citaat: "Bij onze herdenking waren en zijn wel degelijk altijd ook heel wat Joden aanwezig (en wel meer dan de 12 die naar me toekwamen, ik ben er trouwens één van). Ik had duidelijk moeten maken dat helaas een deel van de Joodse gemeenschap, namelijk dat deel dat zichzelf graag als spreekbuis van alle Joden opwerpt..."
Ik verwerp de opmerkingen inzake de blauwe ogen en blond haar van Trees.
Titus is een zeer slappe ouwehoer die je alleen toelaat omdat het je van pas komt en je goede taalanalytica Mw. E...komt je altijd toesnellen.
De discussievervuiling ben je zelf begonnen, alleen dat kun je onmogelijk toegeven.

Bij de bepaling van het subject van het zelfbeschikkingsrecht gaat het echter veel meer om een groep die bepaald wordt door een gemeenschappelijke geschiedenis, religie en vaak ook taal. Bovendien is de aanwezigheid van een politieke aspiratie van belang. Israël is uniek door de sterke verwevenheid van religie, geschiedenis en taal enerzijds en het historische grondgebied anderzijds. Recente studies ondersteunen verder de genetische aspecten van eeuwenlange identiteit van het Joodse volk (zie bijvoorbeeld http://www.geneticliteracyproject.org/2014/09/23/are-modern-jews-converted-khazarian-pagans-more-evidence-of-middle-eastern-roots/). De politieke aspiraties van het Joodse volk kwamen tot uitdrukking in de Zionistische beweging.

Abu Pessoptimist zei

Joktan Cohen,
Ik lokte helemaal niets uit. U komt met een niet ter zake doende opmerking over mijn al of niet halachisch joods-zijn, alsof het orthodox halachische criterium het enige criterium zou zijn. Ik antwoordde u dat ik Joods ben volgens de criteria van de LJG (en trouwens ook van de staat Israel). Verdere discussie overbodig. U hoeft mij ook geen les te geven over de identiteit, geschiedenis en kenmerken van het Joodse volk of het zionisme. Over al die zaken weet ik vrij zeker veel meer dan u.

Titus zei

Joktan, persoonlijke aanvallen zijn altijd een teken van zwakkelingen in discussies.

Anoniem zei

Joktan Cohen zei
Hier maak je de meest wezenlijke denkfout tot nu toe.
Op zichzelf maakt het voor waardering van feiten niet uit wat iemands status is, dat klopt. Anders wordt het indien iemand zich uitgeeft voor een entiteit die hij niet is in verband met de te waarderen feiten.
(...)

Abu Pessoptimist zei

Meneer Joktan Cohen of wie u ook bent,
Zo is het wel genoeg. Het dringt blijkbaar niet tot u door wat ik u vertel. Als u wilt geloven dat ik niet Joods ben, be my guest, denk wat u wilt. U hebt waarschijnlijk of een bord voor uw kop, of u probeert wat te treiteren. In beide gevallen is verder praten erg zinloos.

Chris zei

Abu, het recht to vestiging staat niet gelijk aan erkenning van joods zijn. Daar gaat ook in Israel nog steeds het rebinaat over.

Abu Pessoptimist zei

Chris,
Ik haat dit soort discussies. In Israel kan iemand meteen een paspoort krijgen als hij minimaal één Joodse grootouder heeft of Joods is geworden bij wat we in NL een kerkgenootschap noemen, orthodoxie, reform of de conservatieven. Je bent dan ook een Joodse staatsburger. Maar de orthodoxie heeft het alleenvertoningsrecht op het bepalen wie een halachisch Joodse persoon is, wat dus weer wat anders is. (Daarvoor moet je minimaal een Joodse moeder hebben of Joods geworden zijn bij een door de orthodoxie erkende rabbijnse rechtbank, een z.g. bet din.

Joktan Cohen zei

Joodse traditie heeft het jodendom door de eeuwen van verschrikkingen weten te loodsen.
Ik heb geen lessen van hem nodig.

Israel schiet 16-jarige neer en laat hem twee uur bloeden

Mohammed Abdullah Salah Suleiman Israelische militairen hebben vrijdag weer een 16-jarige jongen doodgeschoten.  Hij was het 15e kind dat st...