zondag 30 november 2014

Israelische procureur generaal weigert illegale bouw op Palestijnse grond te vervolgen

Ofra sewage-treatment plant
De rioolwaterzuiveringsinstallatie van de nederzetting Ofra, gebouw op privé land van Palestijnen. (Foto Dror Etkes/Haaretz)  

De Israelische mensenrechtenorganisatie Yesh Din heeft het Israelische hooggerechtshof donderdag in een verzoekschrift gevraagd om procureur generaal Yehuda Weinstein opdracht te geven functionarissen et vervolgen die hebben toegegeven dat zij illegaal een waterzuiveringsinstallatie voor de nederzetting Ofra hebben gebouwd op privé-land van Palestijnen. Weinstein besloot de functionarissen niet te vervolgen omdat de staat Israel al jarenlang nooit vervolgingen heeft ingesteld tegen mensen die illegaal bouwen in de bezette gebieden. Om dan tegen de paar mensen tegen wie een onderzoek is ingesteld alsnog een vervolging in te stellen is volgens Weinstein ''discriminatie''. Yesh Din heeft de beslissing van Weinstein ''schandalig'' genoemd.

De zaak betreft een  zuiveringsinstallatie die werd gebouwd in 2008. De mensen die ervoor verantwoordelijk waren, waren het plaatsvervangend hoofd van de Regional Raad van Mateh Benyamin (een soort gemeenteraad van de plaatselijke nederzettingen) Avi Roeh, en het hoofd van die regionale raad, Pinhas Wallerstein. Roeh is nu hoofd van Yesha, de overkoepelende raad van nederzettingen, en Wallerstein is nu adviseur van het ministerie van Binnenlandse Zaken voor de ontwikkeling van de Negev en Galilea.
Ofra loosde in die tijd zijn rioolwater op bouwland van het Palestijnse dorp Silwad, en er werd bedreigd met boetes en maatregelen. Daarop besloten Roeh en Wallerstein dan maar een zuiveringsinstallatie op het land van Silwad neer te zetten zonder daarvoor vergunningen aan te vragen. De staat betaalde de bouw. Toen het militaire gezag een order gaf het werk te stoppen, gaven  Roeh en Wallerstein een vervalste bouwvergunning af. Roeh bekende in een politieverhoor in 2012 dat hij wist dat de bouwvergunning die hij had ondertekend gold voor land dat privé bezit was van Palestijnen. Ook Wallerstein gaf toe dat hij wist dat het land niet toebehoorde aan de Mateh Benyamin Raad.
In  het verzoekschrioft stelt Yesh Din dat procureur generaal Weinstein herhaaldelijk  heeft geweigerd kolonisten te vervolgen die bouwen zonder vergunning en Palestijns land stelen en dat de reden om Roeh en Wallerstein net te vervolgen ''schandalig zijn''.
Haartez voegt eraan toe dat een vergelijkbare zaak voor het hooggerechtshof speelt betreffende de illegale bouw van 14 gebouwen in de Ulpana buurt van de nederzetting Bet El. De staat heeft het hof gevraagd de bouwer, Yoel Tzur, niet te vervolgen ook al heeft hij toegegeven dat hij wist dat de gebouwen waren neergezet op privé land van Palestijnen. De betreffende gebouwen zijn intussen deels afgebroken en elders opnieuw opgebouwd. Volgens de aanklager, Shai Nitzan, was de zaak daarmee administratief geregeld en verviel de noodzaak om ook tot strafrechtelijke vervolging over te gaan.  

2 opmerkingen:

Elisabeth zei

Ik ben over het algemeen niet zo voor de Verelendung omdat ellende bijzonder lang kan duren voor het beter wordt, maar in dit geval was de praktijk al dat de kolonisten ongestoord hun gang konden gaan dus: Prima dat deze laatste facade van een rechtsstaat nu ineenstort.
Het enige wat verandering kan brengen in Israel is als het voor de buitenwereld niet meer vol te houden is dat Israel een eiland van recht en democratie in het Midden Oosten is, en er sancties komen.

Abu Pessoptimist zei

Elisabeth,
Ik ben het volledig met je eens.

''Israel comitted war crimes and crimes against humanitarian law in Gaza''

  Israeli authorities are responsible for war crimes and crimes against humanity committed during the military operations and attacks on Gaz...