woensdag 3 mei 2017

Israel boos over nieuwe UNESCO resolutie

Updated, zie onderaan. De UNESCO, de culturele, opvoedkundige en wetenchappelijke poot van de Verenigde Naties, heeft dinsdag een resolutie aangenomen die kritiek levert op Israels politiek jegens Jeruzalem en Gaza. Dat gebeurde met de stemmen van 22 landen vóór, 10 tegen en 23 landen die zich onthielden van stemming.
De resolutie leverde kritiek op Israels weigering te stoppen met “voortdurende opgravingen en het maken van tunnels, en het uitvoeren van werk en projecten in Oost Jeruzalem”. Gesteld werd dat deze politiek illegaal is volgens het internationale recht. “Alle wettelijke en administratieve stappen en acties die Israel, de bezettingsmacht, heeft genomen die de het karakter van de Heilige Stad Jeruzalem hebben veranderd of erop gericht zijn die te veranderen, en met name de ''basis wet'' aangaande Jeruzalem, zijn van nul en generlei waarde en moeten zo snel mogelijk ongedaan worden gemaakt,'' aldus de resolutie.
Tegelijkertijd stelde de resolutie echter ook het belang van de stad voor de drie monotheïstische godsdiensten, islam, jodendom en christendom, zonder speciale vermelding te maken van de Haram al Sharif/al Aqsa. Dit was een wijziging ten opzichte van een eerdere resolutie die Unesco in het najaar aannam, waarin dat wel werd gedaan. Wat voor de Israelische, en ook een groot deel van de wereldpers (waaronder de Nederlandse) aanleiding was om (ten onrechte) te schrijven dat de banden van Israel met Jeruzalem in die resolutie werden ontkend.  
Wat de Gazastrook betreft, leverde de resolutie kritiek op Israels militaire optreden in en om de Strook en op de al tien jaar oude afsluiting. Israel werd opgeroepen aan die belegring een einde te maken.
Israel reageerde boos.
Ofir Gendelman‏, woordvoerder van de Israelische premier Netanyahu, haalde Netanyahu aan die op Twitter had geschreven: “We verwerpen  UNESCO. We zullen onze waarheid hooghouden, het is de echte WAARHEID". (TRUTH itself).''Er is geen land ter wereld waarvoor Jeruzalem heiliger is dan het Joodse volk. UNESCO probeert deze waarheid te ontkennen.;'''
Tzipi Hotovely, de onderminister van Buitenldnse Zaken (Likud) noemde de resolutie in d Israelische media “absurd.“We zijn gewend geraakt aan het concept 'fake news'. Nu verwelkomen we ook 'fake history',” zei ze in het voetspoor van de Amerikaanse president Trump. Ook zei ze dat UNESCO een “werktuig was geworden in dienst van de Palestijnse propaganda tegen Israel”.
Het eigenaardige aan deze Israelische reacties is dat men er daar blijkbaar boos over is dat de Israelische annexatie van Jeruzalem na een kleine 50 jaar nog steeds niet wordt geaccepteerd. Vrijwel geen enkel land heeft deze de annexatie echter erkend (behalve misschien Vanuatu en nog wat andere mini eilandjes in de Stille Zuidzee). Het feit dat alle veranderingen die Israel doorvoert daarom in strijd zijn met het internationaal recht is dan ook niet meer dan het vaststellen van een feit. Het is daarom merkwaardig dat in Haaretz te lezen valt dat Israel uiteindelijk nogal tevreden was dat de stemming veel minder negatief voor Israel was uitgevallen dan werd gevreesd. Met name een aantal EU landen, dat zich onder leiding van Duitsland had beijverd om samen met de Arabische Unesco leden een meer gematigde resolutie op te stellen dan de vorige, had uiteindelijk toch tegengestemd. Dat was, volgens Haaretz, een gevolg van grote Israelische diplomatieke druk.  Italië zou daarvoor zijn gezwicht. Dat was de reden  dat het front brak en dat behalve de VS, Paraguay, Ukraine en Togo, ook Groot Brittannië, Litauwen, Griekenland en Duitsland zelf tegenstemden. Ach, en natuurlijk ook het altijd volgzame Nederland. Enigszins verontrustend wel deze uitslag, een dag nadat de man die de club oprichtte die alsmaar tunnels onder Jeruzalem graaft voor zijn ''Stad van David''project, David Be'eri van de kolonistenorganisatie Elad, een van de negen mensen was die in Jeruzalem de ''Israel prijs'' in ontvangst mocht nemen. Blijkbaar treedt er toch een soort gewenning op, in Jeruzalem en de rest van de wereld, aan het feit dat Oost Jeruzalem deel uitmaakt van Israel. Of niet? Ik ben er allang niet meer zo zeker van. De tegenstemmers vinden het blijkbaar prima dat Israel tunnels graaft en archeologische opgravingen lin bezet Oost Jeruzalem laat verrichten door een kolonistenorganisatie als Elad, om maar iets te noemen.
Update: Israel heeft woensdag de Zweedse ambassadeur in Israel op het matje geroepen. Zweden was het enige Westerse land dat het aandurfde om vóór de resolutie te stemmen. Behalve de Westerse landen die tegenstemden, stemden Frankrijk, Spanje, Slovenië en Estand blaco. Het  Israelische ministerie van Buitenlandse Zaken noemde de Zweedse stem  ''een stem tegen Israel'' en ''onderdeel van een patroon''.

Geen opmerkingen:

Hamas en Fatah sluiten met 12 andere fracties een akkoord over een interim-regering

 Veertien Palestijnse groeperingen hebben in Beijing een akkoord gesloten dat mikt op het vestigen van een gezamenlijke regering die na aflo...