woensdag 31 mei 2017

Israels militairen keuren bouw nieuwe nederzetting goed

(Kaart: Vrede Nu, klik op de kaart voor een grotere versie) 

Het Israelische militaire commando van de centrale sector (waaronder de Westoever valt) heeft zondag een order getekend waarin de vestiging wordt goedgekeurd van een nieuwe nederzetting, Amichai. Dat meldt de NGO Vrede Nu. Naar verwachting komt op 7 juni de subcommissie voor de nexerzttingen van de Hogere Commissie voor Planning van het ''Burgerbestuur'' (de misleidende naam van het militaire bestuur voor de bezette gebieden) bijeen om de planning af te ronden. 
Vrede Nu zegt erbij dat het de ''eerste nieuwe nederzetting'' gaat worden sinds 1992. Maar dat is niet helemaal waar. Amichai komt in de plaats van de ''outpost'' Amona die in februari op last van het hooggerechtshof werd ontruimd omdat hij op privé grond van Palestijnen was gebouwd. De Israelische regering bood de ruim 40 ontheemde families toen als compensatie aan een uitbreiding te zullen bouwen van de nederzetting Svut Rachel, namelijk Svut Rachel Oost. Dit plan omvatte de bouw van 98 huizen. De bewoners van Amona wezen het weliswaar af, maar het plan werd niettemin toch goedgekeurd en wordt op dit moet uitgevoerd.  Svut Rachel Oost is in alle opzichten (behalve in naam) te beschouwen als een nieuwe nederzetting.Zodat Amichai de tweede nieuwe nederzetting wordt die sinds 1992 wordt gesticht.
Daar komt nog bij dat Amichai ook vlakbij Svut Rachel Oost ligt. Amichai komt namelijk op de volgende heuvel ten westen van Svut Rachel Oost. De ex bewoners van Amona krijgen dus niet één maar twee nederzettingen als compensatie voor hun verlies en dan ook nog op een zodanige manier dat ze bijna één geheel vormen. De twee neieuwe neerzttingen liggen tussen de nederzettingen Svut Rachel en Shilo en vormen één geheel met een aantal andere ''outposts'', te weten Achiya, Esh Kodesh, Kida en Adei Ad, die de Palestijnse bewoners in het gebied verhinderen om van hun land gebruik te maken (google maar Esh Kodesh op deze blog).
Het verhaal van deze twee nieuwe nederzettingen lijkt overigens op dat van de evacuatie van de ''outpost'' Migron. De regering bood toen een plan aan voor de bouw van ''Nieuw Migron'' vlakbij de nederzetting Kochav Ya'akov en een plan om 184 huizen te bouwen ten oosten van de nederzetting Adam. De kolonisten wezen het plan af, maar beide werden vervolgens uitgevoerd.
Vrede Nu knoopt aan haar bekendmaking de gebruikelijk larmoyante uiteenzetting vast dat deze plannen de stichting van een onafhankelijke Palestijnse staat naast Israel ernstig bemoeilijken en dus ook de mogelijkheden voor een vergelijk met de Palestijnen in de weg staan. Ik vermeld dat hier, maar voeg eraan toe dat het de laatste keer is dat ik er melding van maak. Ik denk al een tijd dat na een bezetting van 50 jaar, waarin Israel honderdduizenden Israeli's op allerlei plaatsen in de bezette gebieden heeft gevestigd, en nog nooit met een realistische plan voor de stichting van een staat met Oost Jeruzalem als hoofdstad voor de dag is gekomen, mag worden geconcludeerd dat de tijd van dromen van een twee statenoplossing voorgoed voorbij is. Het is nu tijd voor een strijd voor gelijkberechtiging van de Palestijnen en van druk op Israel, onder meer via BDS. Hopelijk zullen ook NGO's als Vrede Nu, en Westerse regeringen, die al minimaal 24 jaar lippendienst aan de twee statenoplossing verlenen en al 50 jaar de Israelische beztting en nederzettingenpolitiek gedogen, dat spoedig gaan inzien.

Geen opmerkingen:

Hamas en Fatah sluiten met 12 andere fracties een akkoord over een interim-regering

 Veertien Palestijnse groeperingen hebben in Beijing een akkoord gesloten dat mikt op het vestigen van een gezamenlijke regering die na aflo...